Vil du være socialrådgivervikar og arbejde for en konceptualiseret og velfunderet virksomhed, så er vi et perfekt match.

Vil du være socialrådgivervikar?

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, har du mere end 3 års erfaring fra en forvaltning, og kunne du tænke dig at blive socialrådgivervikar hos Hartmanns? Alt du skal gøre er at oprette dig i vores emnebank og markere, at det er socialrådgivervikar, du gerne vil være. Så bliver du kontaktet af en af vores konsulenter. Når du har oprettet dig i vores emnebank, får du tilsendt et login, så du kan vedligeholde din profil med nye kvalifikationer – så ved vi altid hvilke typer opgaver, du er klar til at varetage.

Du kan læse mere og holde dig opdateret på vores facebookgruppe her.

Om at være socialrådgivervikar

Som socialrådgivervikar bestemmer du selv hvor, hvornår og hvor meget du vil arbejde.

Hartmanns sammensætter vikariatet, så det matcher dine behov og ønsker bedst muligt. Du bliver kun sendt ud i vikariater inden for et arbejdsområde, hvor du har dine spidskompetencer og gør en forskel fra første arbejdsdag.

Alle socialrådgivervikarer hos Hartmanns er erfarne rådgivere og har flere års erfaring som socialrådgiver eller socialformidler fra en forvaltning. Som socialrådgivervikar skal du nyde de skiftende arbejdsopgaver og udfordringer, der følger med ved at være socialrådgivervikar. Vores vikarer har valgt at sige farvel til en tilværelse som fastansat og i stedet nyde fleksibiliteten som vikar. De nyder at løse en fast defineret opgave inden for en tidsbestemt periode. Flere af vores socialrådgivervikarer går ned i tid uden nødvendigvis at gå ned i løn.

Registrering i vores emnebank

Løn og registrering af timer

Som socialrådgivervikar hos Hartmanns arbejder du under overenskomst mellem Hartmanns, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Erhverv. Det betyder, at du er 14-dags lønnet. Du får pension fra første dag i dit vikariat samt feriepenge. Som socialrådgivervikar skal du være geografisk mobil. Du bliver kompenseret med kørselsgodtgørelse efter statens takster, hvis du skal køre længere efter et vikariat.

Din løn udbetales på baggrund af timesedler, som du udfylder elektronisk. Når timesedlen er godkendt af den forvaltning, du arbejder ved, fremsendes den til din E-Boks med besked om udbetalingsdato.

Du kan arbejde inden for følgende områder socialrådgivervikar

Hos Hartmanns har vi socialrådgivervikariater inden for mange områder. Du kan blandt andre blive sendt ud til følgende opgaver:

  • Sygedagpenge
  • Kontanthjælp
  • Fleksjob
  • Pension
  • Børn og Familie
  • Børn og Handicap
  • Voksen Handicap
  • Integration
  • Ledighedsydelse

Hartmanns er din arbejdsgiver

Det er Hartmanns, der er din arbejdsgiver. Bliver du sendt ud i forskellige forvaltninger, er det fortsat Hartmanns, der sørger for din løn, dine feriepenge mv. Det er imidlertid forvaltningen, kunden eller kommunen, der har instruktionsbeføjelsen over dig som vikar, og dermed kan du som socialrådgivervikar stadig arbejde som myndighedsperson og træffe afgørelser.

Mulighed for fastansættelse?

Når du er socialrådgivervikar hos Hartmanns, kommer du ud i mange forskellige afdelinger og oplever mange forskellige arbejdskulturer. Hvis du kommer ud i et vikariat, hvor du godt kunne tænke dig at blive fastansat, og hvor kunden ønsker at fastansætte dig, er det naturligvis muligt. Som udgangspunkt skal der gå tre måneder, fra du er stoppet som socialrådgivervikar, til du kan overgå til ordinær ansættelse. Men det er også muligt for kunden at frikøbe dig, så du kan starte før.

Kontakt

Søren Millung
Personalekonsulent

+45 41211351
Send e-mail