Hartmanns støtter forskellige filantropiske projekter med økonomiske midler.

CSR

Hartmanns' Corporate Social Responsibility består af en række politikker om mangfoldighed og socialt ansvar samt efterlevelse af principperne i FN's Global Compact og specifikke politikker inden for miljøområdet.

Mangfoldighed og socialt ansvar

Hartmanns består i dag af 140 engagerede medarbejdere, som alle ved ansættelsen har underskrevet overholdelsen af vores interne politikker.

Vores politikker er desuden publiceret i vores interne personalehåndbog og på vores intranet:

 • Det er en holdning i Hartmanns, at vi som Anden Aktør, vikarbureau og rekrutteringspartner skal afspejle det jobmarked, vi arbejder i. Derfor er det en del af Hartmanns’ personaleholdning at afspejle mangfoldighed.
 • Det er Hartmanns’ holdning, at vi som rekrutteringsvirksomhed, Anden Aktør og vikarbureau har et væsentligt medansvar for det rummelige og mangfoldige arbejdsmarked.
 • Det vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn eller alder.
 • Hartmanns praktiserer disse holdninger i forhold til vores kunder såvel som i forhold til egne medarbejdere, hvor vi lægger vægt på en bred fordeling af kompetencer.
 • Hartmanns har siden 2002 været medlem af det frivillige Netværk Storkøbenhavn ”Socialt Ansvar”. Det er et netværk af private og offentlige virksomheder, som arbejder for at fremme af det sociale ansvar i erhvervslivet.

 Mangfoldighed i Hartmanns

 • Hartmanns’ medarbejdere er aldersmæssigt fordelt fra 25-69 år.
 • Der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd på alle niveauer inkl. ledelsesniveau.
 • Hartmanns uddanner som hovedregel to elever løbende.
 • Ca. 5 % af vores medarbejdere er af anden etnisk herkomst.
 • Hartmanns har løbende kandidater i praktik, ansatte på løntilskud og/eller fleksjob.

Miljøpolitik

Hartmanns arbejder for et bedre miljø og arbejdsmiljø og lader miljø-, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vores beslutningsproces. Vi tager hensyn til beskyttelse af miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejdere, kunder, kandidater, samarbejdspartnere samt lokalsamfund. Vi anser medarbejderne for at være vores vigtigste ressource.
 
Det indebærer, at vi:

 • Sørger for, at vores ledere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø og i samarbejde med sikkerhedsorganisationen sikrer, at arbejdsmiljøet integreres i det daglige arbejde.
 • Arbejder på løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer.
 • Uddanner og motiverer vores medarbejdere til at tage ansvar og handle i alle spørgsmål, der vedrører vores egne kollegers og kunders sikkerhed.
 • Efterlever lovgivning, tilladelser og myndighedskrav.
 • Informerer åbent om miljø- og arbejdsmiljøpolitik og -indsats.

Redegørelse for samfundsansvar 2016

Hartmanns er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på jobmarkedet. Vores væsentligste indvirkning på det omgivende samfund er inden for områderne mennesker og arbejdsmarked, og det er derfor også dér vores fokus er i CSR-arbejdet. Vi har udarbejdet skriftlige CSR politikker, herunder tilmeldt sig FN's Global Compact og underskrevet de bagvedliggende 10 principper.

Global Compacts principper, som Hartmanns har tilsluttet sig, involverer følgende 4 områder:

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø
 • Anti-korruption

Læs hele redegørelsen her.

MOT - betyder mod

Vi har valgt at indgå et samarbejde med den danske frivillige organisation MOT, da vi ønsker at støtte op om, organisationens arbejde med at skabe stærke unge og trygge ungdomsmiljøer.

MOT's værdier er:

 • MOD til at leve
 • MOD til at bryde sig om
 • MOD til at sige nej

Grundtanken om at være en del af det forebyggende arbejde, når det drejer sig om unge mennesker, ligger godt i tråd med Hartmanns' rolle i jobmarkedet og vores filosofi om, at alle skal være chef i sit eget liv.

 • MOT udvikler stærke unge, som inkluderer alle
 • MOT styrker unges bevidsthed og mod
 • MOD til at leve
 • MOD til at vise omsorg
 • MOD til at sige nej

Adm. dir i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, er bestyrelsesformand i MOT, og Hartmanns har uden omkostninger været med til at rekruttere de to daglige ledere af MOT Danmark.

Se mere på www.motdanmark.dk

Akademisk Boldklub

Hartmanns har siden 2004 sponsoreret den lokale boldklub, Akademisk Boldklub. Dette gør vi, fordi vi tror på, at det vi investerer i, får vi igen. Vi får mulighed for at få forretning og sparring via de andre partnere, der sponsorerer Akademisk Boldklub.

 

Hjerne og hjerte

Akademisk Boldklubs "Hjerne & Hjerte" er en vision med fokus på uddannelse, og en vision, der er i tråd med klubbens 122-årige historie. Hartmanns lægger vægt på, at der i Akademisk Boldkubs vision er fokus på uddannelse samtidig med fodbold.

Verdens Bedste Nyheder

Vi er partner i kampagnen Verdens Bedste Nyheder som FN, Danida og 90 danske udviklingsorganisationer står bag. Kampagen går ud på at sprede vigtige nyheder om verden, som sjælden får plads i medierne.

Som en social ansvarlig virksomhed vil vi i Hartmanns gerne give vores bidrag til at sprede de vigtige nyheder om fremskridt i udviklingslandene.