Hartmanns støtter forskellige filantropiske projekter med økonomiske midler.

CSR

Hartmanns Corporate Social Responsibility består af en række politikker om mangfoldighed og socialt ansvar, efterlevelse af principperne i FN’s Global Compact og specifikke politikker inden for miljøområdet.

Mangfoldighed og socialt ansvar

Hartmanns består i dag af 130 kvalificerede medarbejdere, som alle ved ansættelsen har underskrevet overholdelsen af vores interne politikker.

Vores politikker er desuden publiceret i vores interne personalehåndbog og på vores intranet:

 • Det er en holdning i Hartmanns, at vi som Anden Aktør, vikarbureau og rekrutteringspartner skal afspejle det jobmarked, vi arbejder i. Derfor er det en del af Hartmanns’ personaleholdning at afspejle mangfoldighed.
 • Det er Hartmanns’ holdning, at vi som rekrutteringsvirksomhed, Anden Aktør og vikarbureau har et væsentligt medansvar for det rummelige og mangfoldige arbejdsmarked.
 • Således er det vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn og alder.
 • Hartmanns praktiserer disse holdninger i forhold til vores kunder såvel som i forhold til egne medarbejdere, hvor vi lægger vægt på en bred fordeling af kompetencer.
 • Hartmanns har siden 2002 været medlem af det frivillige Netværk Storkøbenhavn ”Socialt Ansvar”. Et netværk af private og offentlige virksomheder, som arbejder med fremme af det sociale ansvar i erhvervslivet.

 
Mangfoldighed i Hartmanns

 • Hartmanns’ medarbejdere er aldersmæssigt fordelt fra 25-69 år
 • Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder på alle niveauer inkl. ledelsesniveau.
 • Hartmanns uddanner som hovedregel 2 elever løbende.
 • Ca. 5 % af vores medarbejdere er af anden etnisk herkomst
 • Hartmanns har løbende kandidater i praktik, ansatte på løntilskud og/eller fleksjob.

 

Miljøpolitik

Hartmanns arbejder for et bedre miljø og arbejdsmiljø og lader miljø-, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vores beslutningsproces.
Vi tager hensyn til beskyttelse af miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejdere, kunder, kandidater, samarbejdspartnere samt lokalsamfund. Vi anser medarbejderne for at være vores vigtigste ressource.
 
Det indebærer, at vi:

 • Sørger for, at vores ledere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø og i samarbejde med sikkerhedsorganisationen sikrer, at arbejdsmiljøet integreres i det daglige arbejde
 • Arbejder på løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer
 • Uddanner og motiverer vores medarbejdere til at tage ansvar og handle i alle spørgsmål, der vedrører vores egne kollegers og kunders sikkerhed
 • Efterlever lovgivning, tilladelser og myndighedskrav
 • Informerer åbent om miljø- og arbejdsmiljøpolitik og -indsats.

MOT

Vi har valgt at indgå et samarbejde med den danske frivillige organisation MOT, da vi ønsker at støtte op om, organisationens arbejde med at skabe robuste unge og trygge ungdomsmiljøer.

MOT's værdier er:

 • MOD til at leve
 • MOD til at bryde sig om
 • MOD til at sige nej

Grundtanken om at lave forebyggende arbejde, når det gælder unge mennesker, er godt i tråd med Hartmanns' filosofi om, at man skal være chef i sit eget liv.

Adm. dir i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, er en del af bestyrelsen i MOT, og Hartmanns har uden omkostninger været med til at rekruttere de to daglige ledere af MOT Danmark. 

Se mere på www.motdanmark.dk

Akademisk Boldklub

Hartmanns har siden 2004 sponsoreret den lokale boldklub Akademisk Boldklub. Dette gør vi, fordi vi tor på, at det vi investerer i, får vi igen. Vi får mulihghed for at få forretning og sparring via de andre partnere, der sponsorerer Akademisk Boldklub.

Hjerne og hjerte

Akademisk Boldklub Hjerne & Hjerte er en vision med fokus på uddannelse, og en vision, der er i tr¨d med klubbens 122-årige historie. Hartmanns lægger vægt på, at der i Akademisk Boldkubs vision er fokus på uddannelse samtidig med fodbold.

Verdens Bedste Nyheder


Vi er partner i kampagnen Verdens Bedste Nyheder - som FN, Danida og 90 danske udviklingsorganisationer står bag. Kampagen går ud på at sprede overraskende nyheder om verden, som sjælden får plads i medierne.

Som en social ansvarlig virksomhed vil vi i Hartmanns gerne give vores bidrag til at sprede de gode nyheder om fremskridt i udviklingslandene.