Hartmanns varetager mange forskellige forløb, der er tilpasset den enkelte samarbejdspartners behov.

Københavns kommune

Hartmanns er udvalgt til at varetage opgaver for aktivitetsparate (tidligere matchgruppe 2 og 3) for Københavns kommune siden 1. juli 2012.

Vi tilbyder følgende forløb/pakker:
 

OMRÅDE 1

Kortvarig vejlednings- og afklaringspakke
Projektnummer: 2320
Operanummer: 831718

 

Revalideringspakke
Projektnummer: 2340
Operanummer: 831846

Jobpakke
Projektnummer: 2310
Operanummer: 831743
 
Mentorpakke
Projektnummer: 2330
Operanummer: 831860

OMRÅDE 2

Uddannelsespakke
Projektnummer: 2350

Operanummer: 831785

Særlig intensiv pakke
Projektnummer: 2580
Operanummer: 835824

Basis-kobiforløb
Projektnummer: 2580
Operanummer: 833499

 

Helhedsorienteret fastholdelsesmentor
Projektnummer: 2570
Operanummer: 1182207

Helhedsorienteret Mentor 26 uger
Projektnummer: 2570
Operanummer: 1182213

Inspirationspakke
Projektnummer: 2290
Operanummer: 831819

Intensiv virksomhedspakke
Projektnummer: 2300
Operanummer: 831807

 

 

Årsberetning

Læs om Hartmanns forløb og de resultater, der er skabt med Københavns Kommune.

Download vores folder med alle forløb beskrevet (sagsbehandler folderen)
Læs vores Årsberetning 2012
Læs vores Årsberetning 2011

Der er siden 2012 ikke udarbejdet flere årsberetning fra Københavns kommune.)

Kontakt

Kasper Holstein Buhl
Job Consulting Chef

+45 4121 1383
Send e-mail

Sygemeldte

Københavns Kommune har valgt Hartmanns til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

I nedenstående materiale kan du læse mere om Hartmanns' indsatsområder herunder eksempler på indhold samt hvordan vi tilrettelægger forløbet.

Københavns Kommune har på forhånd fastlagt, hvilket indsatsområde kandidaten henvises til. Varigheden af modulet samt antallet af timer.

Har du spørgsmål til indholdet eller tilrettelæggelsen af vores sygefraværsindsats, er du velkommen til at kontakte os.

 

Basis Udvidet

Indsatsområde 1:
Sygemeldte med psykiske lidelser

 Brochure 

 

 Brochure

Indsatsområde 2:
Sygemeldte med fysiske lidelser

Brochure Brochure

Indsatsområde 3:
Sygemeldte med uafklaret heldbredssituation  og/eller komplekse problemer

Brochure  Brochure

Sygedagpenge

Hartmanns tilbyder forskellige forløb målrettet borgere på sygedagpenge i kommuner i hele landet. Det kan både være forløb, hvor der er brug for en tidlig indsats og forløb for længerevarende sygemeldte herunder afklaringsforløb. Ligeledes kan arbejdsfastholdelse, fysisk træning samt mindfulness indgå som en del af forløbene.
 

Kasper Holstein Buhl
Job Consulting Chef

+45 4121 1383
Send e-mail

Akademiker

 

Akademiker i Københavns Kommune

Københavns Kommune har valgt Hartmanns til at hjælpe ledige akademikere i job.

I nedenstående brochurer kan du læse mere om Hartmanns' indsatsmoduler samt myndighedsmodulet herunder vores metode, indholdet i modulerne samt tilrettelæggelsen af forløbet.

Københavns Kommune har på forhånd fastlagt, hvilket indsatsmodul kandidaten henvises til, varigheden af modulet samt antallet af timer. Københavns Kommune har også på forhånd besluttet, om kandidaten henvises til myndighedsmodulet (dette afvikles sideløbende med indsatsmodulet).

Har du spørgsmål til indholdet eller tilrettelæggelsen af vores moduler, er du velkommen til at kontakte os.

Myndighedsmodulet
Brochure

 Karriererådgivning - Indsatsmodul 1

Projektnummer: 3070
Operanummer: 991367
Brochure

Karriererådgivning - Indsatsmodul 2

Projektnummer: 3080
Operanummer: 991399
Brochure

Karriererådgivning - Indsatsmodul 3

Projektnummer: 3090
Operanummer: 991591
Brochure

 

Kontakt

Julie Enemark Christiansen
Job Consulting Chef

+45 4121 1398
Send e-mail

LVU Rådgivningsforløb

I Hartmanns ved vi, hvad der skal til for at skabe succes i menneskers jobliv. Vores konsulenter har en akademisk og socialfaglig baggrund. Vi har mere end ti års erfaring med at støtte akademikere, som skal finde vejen ind på jobmarkedet.

Jobeffekt på 74 %

Vi lever af at levere resultater til vores kunder, samarbejdspartnere og kandidater. Det gør vi gennem vores LVU rådgivningsforløb, som har en jobeffekt på 74 %.

Virksomhedsrettet

Vi tror på, at de nye job bliver skabt, når kandidaterne taler med arbejdsgiverne. Derfor er vores tilgang virksomhedsrettet. Vi skaber blandt andet kontakt til arbejdsmarkedet gennem vores daglige opkald til arbejdsgivere, der kan være relevant for kandidaten.

Intensivt forløb tilpasset dig

Vores forløb er individuelt tilrettelagt med intensive perioder.

Kontakt

Julie Enemark Christiansen
Job Consulting Chef

+45 4121 1398
Send e-mail

Afklaring

Hartmanns hjælper kandidaten med afklaring af kandidatens kompetencer. Som jobsøgende er det en stor styrke at kende sine ressourcer, ønsker og behov. Jo mere afklaret kandidaten er, jo bedre kan vi hjælpe kandidaten med at skabe et godt match.

Hartmanns yder rådgivning om jobmuligheder i forløb, hvor vi fokuserer på at hjælpe kandidaten hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet gennem egen indsats, gennem Hartmanns' netværk af virksomheder og gennem virksomheder, der er opsøgt i forbindelse med jobformidlingen.

Fysioterapeutisk afklaringsforløb

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv effekt på menneskets liv, sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed og øger lystfølelse. Kandidaten bliver tilknyttet en fast fysioterapeut, der støtter og vejleder kandidaten i snarest muligt at vende tilbage til jobmarkedet. Fundamentet for at understøtte kandidatens tilbagevenden til arbejdsmarkedet ligger i fysioterapeutisk træning i centralt beliggende motionscenter.

Individuelt fysioterapeutisk afklaringsforløb IFA

Forløbet består af fysioterapeutisk træning tre gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Der vil til hver træning være individuelt fokus og tid.

Den individuelle tilrettelagte fysioterapeutiske træning indeholder blandt andet optræning i de specifikke arbejdsfunktioner, der er relevante for kandidaten og kandidatens arbejdsområde.

Individuelt psykiske afklaringsforløb IPA

Kandidaten vil udover den fysioterapeutiske træning modtage undervisning en gang om ugen af en erhvervscoach. Vi kalder denne undervisning for psykisk træning. Den coachende undervisning er effektiv, fordi den fjerner fokus fra at tænke i negative overbevisninger og til at vende situationer fra negativ til positiv.

Den psykiske træning skal støtte kandidaten hos os til at finde et fast ståsted ud fra dine egne kompetencer, så kandidaten lærer at vende frygt til tryghed, at kandidaten lærer, at forandringer kan vendes til fordele, hvor kandidaten har mulighed for at forny sig selv og ait verdensbillede.

Se indhold af et fysioterapeutisk afklaringsforløb her.

Log på virksomhedsweb

Hartmanns' virksomhedsweb er en portal, der har til formål at forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem kandidaten og Hartmanns. Kandidaten kan blandt andet benytte Virksomhedswebben til at henvise kandidater til Hartmanns. Derudover kan kandidaten følge de kandidater, du allerede har i forløb hos Hartmanns.

Log ind på virksomhedswebben her.

Dit brugernavn og adgangskode finder du i din velkomst e-mail.

Har du ikke et login til systemet men ønsker dette, så tag kontakt til din primære kontaktperson i Hartmanns, der vil hjælpe dig videre.