Gode råd til adfærd på jobmarkedet i dag. Få tips og tricks til, hvordan du kan arbejde med dine jobmuligheder

Jobmarkedet

Det kan betale sig at bearbejde det synlige og ikke synlige jobmarked samtidigt. Her giver vi dig et par gode råd til, hvordan du netop forholder dig aktivt til flere domæner, der kan åbne for nye jobmuligheder.

 • Vær nysgerrig efter, hvad der rører sig på jobmarkedet og i dit netværk - opsøg viden og spørg
 • Hold øje med stillingsannoncer – også på virksomhedernes egne hjemmesider.
 • Vær modig, og byd ind med dine kompetencer og talenter
 • Vær aktiv i faglige fora
 • Rådgiv, hvor du kan, inden for dit felt
 • Opsøg rekrutteringsvirksomheder og headhuntere og træk på deres erfaring og input

Netværk

 • Brug dit netværk aktivt, og opsøg information i andres netværk
 • Anvend sociale medier aktivt som et led i at opsøge information og skabe kontakt
 • Meld dig ind i faglige netværk og grupper og deltag her i diskussioner

Den proaktive jobsøger

 • Opsøger viden og er positivt nysgerrig ift. tendenser og aktiviteter i markedet
 • Udviser fleksibilitet og parathed med hensyn til at tilbyde sin viden og erfaring
 • Har mod til at opsøge, undersøge og spørge ind
 • Kommer med idéer til, hvorledes opgaver og projekter kan løses
 • Holder sit netværk aktivt og udvider det løbende
 • Markedsfører sine erfaringer f.eks. på nettet
 • Ringer op til lokale beslutningstagere
 • Er optimistisk og tror på egen og andres succes
 • Tør satse og fejle
 • Har overblik over sine karrieremål – nu og i fremtiden

Det kronologiske CV

 • Sidefod/header med personlige kontaktdata på alle sider
 • Professionelt udtryk i design og layout
 • Kronologisk opdeling af arbejdssteder og positioner - startende med seneste ansættelse først
 • Indikation af ansættelsesperiode med årstal ved ansættelser over et år
 • Indikation af ansættelsesperioden med datoer for ansættelsens start og ophør - ved ansættelse under et år
 • Fremhævet: Væsentlige projekter og arbejdsopgaver - herunder opnåede resultater under hver ansættelse inden for de sidste 10 år. Eventuelt et billede (husk et professionelt udtryk)
 • Kort om familie- og privatliv
 • Et dynamisk udtryk - hvilket vil sige, at det er tilpasset til forskellige jobtyper og positioner
 • Fremhæv altid faglige erfaringer og kompetencer fra hver ansættelse. Udvælg ud fra en tese om, hvad der gør dig interessant for en given virksomhed

Den opfordrede ansøgning

Overskrift

Navn, og eventuelt mærke, på stillingen. Du kan skille dig positivt ud ved at formulere en overskrift, der siger noget om dig.

Pejling

Hvor har du set annoncen. Skriv at du søger, fordi du på en række punkter kan opfylde de krav, der stilles.

Motivation

Her er det altafgørende, at du viser, at du ved, hvor og hvorfor du søger. Brug dit branchekendskab, virksomhedens hjemmeside og/eller dit netværk til at få information, som du kan bruge i en motivation af, hvorfor netop denne virksomhed eller stilling er interessant. Hvad er det, der gør dig og virksomheden til et godt match? Kan du allerede her nævne et navn og en fælles forbindelse i virksomheden, har du en fordel.

Faglige kvalifikationer

Det er vigtigt, at du her svarer på annoncen. Hvor der er krav, skal du svare. Det er her, at du skal beskrive, hvordan du vil opfylde de krav, der er indeholdt i annoncen. Dokumentér, at du kan klare kommende opgaver og projekter ved at fremhæve, hvordan du har skabt lignende resultater. Skriv eksempelvis: ”Af relevant erfaring kan nævnes”, og fremhæv herefter, gerne i punktform, udvalgte erfaringer og resultater. Fremhæv dine styrker i forhold til stillingen, medarbejderne, kunderne og andre interessenter. Forklar, hvilke faglige kvalifikationer du kan tilføre virksomheden. Nævn kun kvalifikationer, som du tidligere har haft succes med, eller som, efter din mening, er afgørende for succes i rollen.

Personlige kvalifikationer

Her skal du kun fremhæve personlige styrker, som er en fordel i den specifikke stillingen. Underbyg gerne med eksempler fra tidligere erfaringer. Sørg for at være kortfattet og præcis.

Mod samtalen

Beskriv kortfattet, hvorfor du er den ideelle kandidat, og nævn eventuelt referencer, som virksomheden kan henvende sig til. Til topstillinger er disse referencer ofte altafgørende.

Underskrift

Husk at afslutte med navn og kontaktoplysninger. En header øverst i dokumentet indebærer dog, at du ikke behøver kontaktoplysninger her.

Opfølgning

Det er vigtigt, at du følger op på dine ansøgninger, så du ved, hvilke muligheder der er åbne, og hvilke der er lukkede.

Den uopfordrede ansøgning

Overskrift

Skil dig ud ved at lave en spændende overskrift. Det skal dog fremgå, at du søger uopfordret.

Pejling

Start altid med en information der indikerer, at du kender den virksomhed, du søger ind i. Det kan være gennem et navn på en kontaktperson eller via information om virksomheden.

Motivation

Her er det altafgørende, at du viser, at du ved, hvor du søger. Brug dit branchekendskab, virksomhedens hjemmeside og/eller dit netværk til at få information, du kan bruge til at motivere, hvorfor netop denne virksomhed og du er et godt match.

Faglige kvalifikationer

Beskriv hvilke faglige kvalifikationer du har at byde på. Fremhæv en række erfaringer og resultater, der kan sættes i relation til de typer af opgaver, virksomheden løser. Vær opmærksom på at du folder viften af mulige stillinger, som du kan bestride, så bredt ud som muligt. Med andre ord hold mulighederne åbne, undlad at låse dig selv fast i din faglighed.

Personlige kvalifikationer

Her skal du kun fremhæve personlige styrker, eller netværk i branchen, som kan være en fordel for den specifikke virksomhed, du søger hos.

Mod samtalen

Afslut med ansøgning med, at du håber din ansøgning har vakt interesse, og at du vil tillade dig at følge op på din ansøgning. Du kan overveje at skrive referencer ind alt efter, hvor sikker du er på, at din profil er interessant.

Underskrift

Afslut med dit navn, og sørg altid for at dokumentet indeholder kontaktdata.

Opfølgning

Det er vigtigt, at du følger op på dine ansøgninger, så du ved, hvilke muligheder der er åbne, og hvilke der er lukkede.