Assessment kvalitetssikrer din beslutning og er den sikreste metode for at forudsige om kandidaten får succes i jobbet

Assessment er det engelske ord for vurdering. Hos Hartmanns er et assessmentcenter struktureret af bestemte procedurer og kan beskrives som en kombination af tests og cases. Sammen med cv, referencer og interviews vurderes personers personlighed, evner, kompetencer og adfærd i forhold til job eller stillingsniveau. Ved at benytte assessmentcenter får organisationen dermed et indblik i deltagerens fremtidige performance ved at observere, hvordan deltageren håndterer opgaver, problemer og situationer, der matcher det kommende job eller stillingsniveau. En kombination af den traditionelle ansættelsesprocedure med et assessmentcenter øger kvaliteten i beslutningerne om forfremmelse og udvælgelse.

Hvornår og hvorfor bruge et Assessmentcenter?

  • Undersøgelser viser, at et assessmentcenter er den sikreste metode at forudsige sandsynligheden for, at en kandidat får succes i jobbet.
  • Et assessmentcenter giver dig det ekstra objektive grundlag for at træffe det endelige valg mellem to eller flere endelige kandidater.
  • Et assessmentcenter giver dig mulighed for at få en objektiv second opinion vedrørende én eller flere kandidater, som du selv har valgt igennem din egen rekrutteringsproces, inden du skriver den endelige kontrakt.
  • Et assessmentcenter giver dig stærke værktøjer til din videre ledelse og udvikling af den pågældende kandidat/medarbejder.
  • Som leder kan du anvende et assessmentcenter til at få større selvindsigt, et bedre grundlag for udvikling af dine ledelseskompetencer samt rådgivning til at træffe de rigtige valg af ledergruppe og/eller medarbejdere, som komplementerer og styrker din ledelseskraft.
  • Assessmentcentret kan skræddersy test- og casemodeller for effektiv og sikker rekruttering af større mængder af medarbejdere på kort tid.
  • Et assessmentcenter giver dig mulighed for at få kortlagt idealprofilen for udvalgte stillinger. Eksempelvis den mest succesfulde salgsprofil i din organisation. Herefter kan det udgøre et unikt værktøj for at vurdere fremtidige kandidaters match med denne idealprofil.
  • Med assessmentcentrets værktøjer har du mulighed for at afdække et teams profil, herunder teamets styrker og potentielle udfordringer. Udbyttet vil være et bedre grundlag for at sammensætte et velfungerende high performance team.

Hartmanns tilbyder

Hartmanns' Assessmentcenter tilbyder flere forskellige grundpakker, som kan tilpasses den enkelte situation.

Vurdering af kandidater

Situation

En af de faktorer, der i meget høj grad er med til at afgøre en organisations succes, er evnen til at tiltrække de rigtige medarbejdere på de rigtige tidspunkter til nøglepositioner i organisationen. Som leder står du måske ofte i den situation, at du har gennemført en rekrutteringsproces, og har tre gode kandidater tilbage til sidst i processen. Kandidaterne har forskellige kompetencer, erfaringer, drivkræfter og motivationer. Hvem vælger du at ansætte? Hvem passer bedst til din organisation? Gennem Hartmanns’ assessmentcenter får du en solid vurdering af de relevante kandidater, der hjælper dig med at træffe dette afgørende valg for din organisation.

Resultat

På baggrund af resultatet i Hartmanns’ assessmentcenter får du en klar vurdering på hver enkelt kandidat af en seniorkonsulent.

Hver pakke indledes med en jobprofilanalyse samt en fastsættelse af de kompetencer, der skal evalueres på.

Ansættelse på lederniveau

Situation

Et skifte og/eller en nyansættelse på direktionsgangen eller blandt de ledere, der befinder sig på det strategiske niveau i organisationen, er en strategisk beslutning. Den beslutning du træffer, kan få forretningsmæssige og organisatoriske konsekvenser, der rækker mange år ud i fremtiden. Som med alle andre strategiske beslutninger, kræver den, at du baserer afgørende valg på et veldokumenteret og velfunderet grundlag. Gennem Hartmanns’ assessmentcenter får du en solid analyse, der viser, hvilken fremtidig leder organisationen kræver i den nuværende situation. Samtidig styrkes dit beslutningsgrundlag
når, du i sidste ende skal træffe det afgørende valg om, hvem du skal vælge blandt flere kvalificerede kandidater.

Resultat

På baggrund af resultatet i Hartmanns’ assessmentcenter får du en klar vurdering fra en seniorkonsulent på, hvordan din kommende leders profil ser ud. Hvad er styrkerne, og hvor ligger udviklingsområderne for den kommende leder i forhold til at få succes i jobbet.

Din idealprofil

Situation

Mange har prøvet at ansætte den forkerte medarbejder. Det kan have store omkostninger, og nogle udregninger viser, at det kan koste op til 150 % af en årsløn samtidig med, at det også kan skade medarbejderens moral og organisations omdømme. Hvem er din idealprofil til en konkret funktion? Er dine tanker om en idealprofil den samme som dine medarbejders, din leders, dine kunders og dine interessenters? Gennem Hartmanns’ assessmentcenter får du en solid analyse på, hvordan en idealprofil til en konkret funktion eller stilling kan se ud således, at du til enhver tid kan sammenligne fordele, udviklingspunkter samt teamroller på nye ansatte eller nuværende kolleger.

Resultat

Seniorkonsulenten kommer ud og præsenterer resultatet fra Hartmanns assessmentcenter. Her får du en klar vurdering af, hvordan din idealprofil kan se ud, og hvad du skal vurdere på ved fremtidige ansættelser.

Din lederprofil

Situation

Du står i en situation, hvor din mellemleder skal ansætte nye medarbejdere. Det er naturligt, at Hartmanns tester og analyserer kommende medarbejdere, så vi kan sikre et godt grundlag for ansættelse. Men hvilken ledertype er den ansættende leder i situationen? Hvordan er vedkommendes adfærd i stillingen, og hvad er personens kompetencer i forhold til hurtigt at få denne medarbejder til at præstere i jobbet?
Gennem Hartmanns’ assessmentcenter får du en solid analyse på, hvordan din ansættende leders profil ser ud således, at styrker og udviklingspunkter for din leder bliver tydelige for dig og lederen selv.

Resultat

På baggrund af resultatet i Hartmanns’ assessmentcenter får du en klar vurdering af seniorkonsulenten, hvordan din leders profil ser ud. Hvad er styrkerne og hvor er udviklingspunkterne?

Ansættelse i team

Situation

Er du leder af et team, hvor du løbende ansætter flere medarbejdere? Måske skal du endda ansætte et helt nyt team? Et team er sammensat af forskellige typer, der skal arbejde sammen, og derfor er det vigtigt at kende adfærden og kompetencesamensætningen for teamet som helhed.
Gennem Hartmanns’ assessmentcenter får du en hurtig, nem og overskuelig DISC-analyse (Dominance Influence, Steadiness, Compliance) på, hvordan din nye medarbejder ser ud således, at du til enhver tid kan sammenligne fordele, udviklingspunkter samt adfærd på nye medarbejdere eller nuværende kolleger. Det er nemt for kandidaten at udfylde online, og du får en hurtig tilbagemelding på resultatet.

Restultat

På baggrund af resultatet i Hartmanns’ assessmentcenter får du en klar vurdering af, hvordan profilen ser ud for din medarbejder.

Forudsætningen for denne analyse er en dialog om dine tanker og holdninger til dit team. Du får en orientering af, hvorledes DISC-analysen aflæses.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte vores konsulenter og høre, hvordan Hartmanns kan skræddersy en assessment løsning, der passer til dine behov.

 

Susanne Lund
Senior Business Consultant

+45 4121 1319
Send e-mail

Mads Jakobsen
Senior Recruitment Consultant

+45 4121 1326
Send e-mail
 

Anders Kinnerup
Sales Manager

+45 4121 1317
Send e-mail