Hartmanns varetager mange forskellige forløb, der er tilpasset den enkelte samarbejdspartners behov.

Afklaring og rådgivning

Hartmanns hjælper kandidater med afklaring af kandidaters kompetencer. Som jobsøgende er det en stor styrke at kende sine ressourcer, ønsker og behov. Jo mere afklaret kandidaten er, jo bedre kan vi hjælpe kandidaten med at skabe et godt match.

Hartmanns yder karriererådgivning om jobmuligheder i forløb, hvor vi fokuserer på at hjælpe kandidaten hurtigst muligt ind på jobmarkedet gennem egen indsats, gennem Hartmanns' netværk af virksomheder og gennem virksomheder, der er opsøgt i forbindelse med jobformidlingen. Du kan som kommune være sikker på, at både du og kandidaten er i gode hænder.

Hartmanns' forretningsområde, Job Consulting, samarbejder med mange forskellige kommunerne om:

 • Sygedagpengemodtagere
  • Mestringsforløb
  • Etablering af praktik
  • Nyorientering
  • Udvikling/afklaring af beskæftigelsespotentialet
 • Dagpengemodtagere
  • Akademikere/LVU
  • Personlig jobformidling
  • Etablering af virksomhedspraktik
 • Kontanthjælpsmodtagere
  • Jobparate
  • Aktivitetsparate
 • Ledighedsydelse
  • Udvikling/afklaring
  • Etablering af praktik
  • Formidling til fleksjob
 • Flygtninge/indvandrer/familiesammenførte
  • Jobformidling
  • Etablering af praktik

Er der noget du ikke finder på listen, så er det mere end velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan finde en løsning, der passer til behov du står med i din kommune.

Sygedagpenge

Hartmanns tilbyder forskellige forløb målrettet borgere på sygedagpenge i kommuner i hele landet. Det kan være forløb, hvor der er brug for en tidlig indsats og forløb for længerevarende sygemeldte herunder afklaringsforløb. Ligeledes kan arbejdsfastholdelse, fysisk træning samt mindfulness indgå som en del af forløbene.

Har du spørgsmål til indholdet eller tilrettelæggelsen af vores sygefraværsindsats, er du altid velkommen til at kontakte os.

Et eksempelv på en indsats kan være vores forløb af Mestring af job og sygdom.

Mestring af job og sygdom

Hvis du har sygemeldte borgere eller medarbejdere med eksempelvis stress, angst, kroniske smerter eller depression, kan Hartmanns’ mestringsforløb være den rette vej.

Forløbets opbygning

Forløbet består af et grundmodul A og et selvvalgt B- eller C-modul. Derudover kan et ekstra D-modul tilvælges.

A. Grundmodul - Mestring af job og sygdom
B. Mestring af stress, angst og depression
C. Mestring af kronisk sygdom og smerter
D. Mindfulness

A. Grundmodul - mestring af job og sygdom

Grundmodulet er bygget op om grundelementerne i mestring ift. arbejdsmarkedet.

B. Mestring af stress, angst og depression

Med afsæt i internationale anerkendte mestringsforståelser og metoder arbejdes der med sunde og usunde strategier samt værktøjer, som kan hjælpe den enkelte med at mestre hverdagen og opnå et godt arbejdsliv.

C. Mestring af kronisk sygdom og smerter

Dette modul har fokus på sammenhænge mellem krop og psyke, sunde mestringsstrategier samt konkrete værktøjer, der kan øge den enkeltes handlingskompetencer. Derudover lærer personen, hvad kronisk sygdom er og de mest almindelige problemer, den kan medføre.

D. Mindfulness

Dette kursus har fokus på mindfulness-principper, som i stigende grad anvendes som mestringsteknik ift. en bred vifte af sygdomme herunder bl.a. stress, angst, funktionelle lidelser og smerter mv. Forløbet er baseret på Jon Kabat-Zinns grundlæggende evidensbaserede øvelser. Kabat-Zinn er grundlægger af mindfulness-bølgen i Vesten og forsker i mindfulness i lægevidenskaben. I mindfulness-modulet lærer personen:

Værdi

Fælles for alle kurser gælder, at den enkelte person lærer at kommunikere hensigtsmæssig og lægge en strategi for, hvordan personen vil kommunikere om sine udfordringer. Personen får også rådgivning om, hvor yderligere information
om håndtering af job og sygdom kan findes på hjemmesider, hos patientforeninger og i bøger.

Akademikere

Rådgivningsforløb for akademikere

I Hartmanns varetager vi forløb for ledige akademikere (LVU'ere) i København og flere andre kommuner. Vi har mere end ti års erfaring med at støtte og vejlede alle typer akademikere i deres jobsøgning og karriereplanlægning. I vores møde med kandidaterne forsøger vi at inspirere, udfordre og vejlede med respekt for den enkelte kandidats faglighed, potentiale og styrker. Formålet med forløbene er altid at bane vejen til ordinær beskæftigelse, i nogle tilfælde ved hjælp af eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud.

I vores tilbud til akademikere har vi særligt fokus på:

 • Det aktuelle arbejdsmarked og de muligheder det tilbyder i form af varierende efterspørgsel på forskellige faglige profiler, den brede vifte af ansættelsesformer og det skjulte jobmarked.
 • Intensitet i jobsøgningen, dvs. antallet af ansøgninger og omfanget af kontakt til potentielle arbejdsgivere.
 • Faglig og geografisk mobilitet og arbejdet med bredden i jobsøgningen.
 • Virksomhedskontakt som et afgørende element i søgeprocessen, både med henblik på direkte og indirekte afkast.
 • Netværk og SoMe som redskaber i jobsøgningen.

Indholdet i forløbene er dynamisk således at deltagerne til alle tider præsenteres for aktuel viden om jobmarkedet.

Jobeffekt på 74 %

Vi lever af at levere resultater til vores kunder, samarbejdspartnere og kandidater. Det gør vi gennem vores LVU rådgivningsforløb, som har en jobeffekt på 74 %.

Du kan læse feedback fra flere akademikere, der har været i forløb hos os her

Kontanthjælpsmodtagere

Jobparate og aktivitetsparate

Målet for Hartmanns er at samarbejde med kommunerne og virksomhederne om at få kandidaten i job. Det kan være gennem forskellige indsatser, der sætter kandidaten i de udfordringer den enkelte kandidat har. Vejen til jobmarkedet kan være mange. Sammen finder vi forløb, der passer til den enkelte kandidat, da det er vores erfaring, at det skaber de bedste resultater.

Fysioterapeutisk afklaringsforløb som indsats

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv effekt på menneskets liv, sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed og øger lystfølelse. Kandidaten bliver tilknyttet en fast fysioterapeut, der støtter og vejleder kandidaten i snarest muligt at vende tilbage til jobmarkedet.

Individuelt fysioterapeutisk afklaringsforløb IFA

Forløbet består af fysioterapeutisk træning tre gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Der vil til hver træning være individuelt fokus og tid.

Den individuelle tilrettelagte fysioterapeutiske træning indeholder blandt andet optræning i de specifikke arbejdsfunktioner, der er relevante for kandidaten og kandidatens arbejdsområde.

Individuelt psykiske afklaringsforløb IPA

Kandidaten vil udover den fysioterapeutiske træning modtage undervisning en gang om ugen af en erhvervscoach. Vi kalder denne undervisning for psykisk træning. Den coachende undervisning er effektiv, fordi den fjerner fokus fra at tænke i negative overbevisninger og til at vende situationer fra negativ til positiv.

Den psykiske træning skal støtte kandidaten hos os til at finde et fast ståsted ud fra dine egne kompetencer, så kandidaten lærer at vende frygt til tryghed, at kandidaten lærer, at forandringer kan vendes til fordele, hvor kandidaten har mulighed for at forny sig selv og ait verdensbillede.

Se indhold af et fysioterapeutisk afklaringsforløb her.

Kontakt

Jørgen Larsen
Kundechef, Job Consulting

+45 4121 1415
Send e-mail

Julie Enemark Christiansen
Job Consulting chef

+45 4121 1398
Send e-mail

 

Kasper Holstein Buhl
Job Consulting chef

+45 4121 1383
Send e-mail

Jan Pinndal
Job Consulting chef

+45 4121 1375
Send e-mail