Hartmanns forbereder dig på det aktuelle jobmarked. Vi tror på, at det virker, når vi tager udgangspunkt i dig.

Vejen til varig beskæftigelse

Er du ledig, kan du komme i kontaktforløb hos Hartmanns. Vores forløb varer alt fra 12 - 52 uger, men det kan variere alt efter aftalen med dit lokale jobcenter.

Vi vil gøre dig mentalt klar til at tage et arbejde. Nøglen er at tage ansvar for sit eget liv. Sammen med den enkelte kandidat opsøger vi virksomheder og skaber kontakter, der giver jobmuligheder. Det er det vigtigste.
 


Hartmanns er medlem af Jobrådgivernes Brancheforening.

Afklaring og rådgivning

Hartmanns hjælper dig med afklaring af dine kompetencer. Som jobsøgende er det en stor styrke at kende sine ressourcer, ønsker og behov. Jo mere afklaret du er, jo bedre kan vi hjælpe dig med at skabe et godt match.

I vores forløb yder vi også rådgivning om jobmuligheder. Vi fokuserer på at hjælpe dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Gennem din egen indsats, gennem Hartmanns' netværk af virksomheder og gennem virksomheder, der er opsøgt i forbindelse med jobformidlingen.

Rådgivning af sygedagpengemodtagere

Hartmanns tilbyder karriererådgivning målrettet kandidater på sygedagpenge. Som kandidat er det dig, der er i centrum for vores rådgivning.

Efter lang tids sygdom kan det være svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet, selvom du gerne vil. 

5 % melder sig syge hver dag. Særligt gruppen af langtidssygemeldte med tre måneders eller længere tids sygdom vokser i Danmark. Jo længere tids fravær, jo sværere er det at vende tilbage. Nogle glider helt ud af arbejdsmarkedet som følge af en sygdomsperiode og vender aldrig tilbage. vi gøre noget ved, hvis du giver os lov.

Fysioterapeutisk afklaringsforløb

Fysisk aktivitet har veldokumenteret positiv effekt på menneskets liv, sundhed og trivsel. Fysisk aktivitet mindsker anspændthed og øger lystfølelse. Du vil som kandidat blive tilknyttet en fast fysioterapeut, der støtter og vejleder dig i snarest muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Fundamentet for at understøtte din tilbagevenden til arbejdsmarkedet ligger i fysioterapeutisk træning i et centralt beliggende motionscenter.

Individuelt fysioterapeutisk afklaringsforløb IFA

Forløbet består af fysioterapeutisk træning tre gange om ugen: mandag, onsdag og fredag. Der vil til hver træning være individuelt fokus og tid. Den individuelle tilrettelagte fysioterapeutiske træning indeholder blandt andet optræning i de specifikke arbejdsfunktioner, der er relevante for dig og dit arbejdsområde.

Individuelt psykiske afklaringsforløb IPA

Du vil udover den fysioterapeutiske træning modtage undervisning en gang om ugen af en erhvervscoach. Vi kalder denne undervisning for psykisk træning. Den coachende undervisning er effektiv, fordi den fjerner fokus fra at tænke i negative overbevisninger og til at vende situationer fra negativ til positiv.

Den psykiske træning skal støtte dig som kandidat hos os til at finde et fast ståsted ud fra dine kompetencer, så du lærer at vende frygt til tryghed, at du lærer, at forandringer kan vendes til fordele, hvor du har mulighed for at forny dig selv og dit verdensbillede.

Se indhold af et fysioterapeutisk afklaringsforløb.

Ledig som akademiker

Fire ud af fem kandidater er i høj eller nogen grad tilfredse med kvaliteten af forløbet hos Hartmanns.

Københavns Kommune har mange år benyttet Hartmanns som partner i forbindelse med rådgivning og jobsøgning for kandidater med en lang videregående uddannelse.

På forløbet for kandidater med lang videregående uddannelse er konsulenterne selv akademikere og forstår derfor din baggrund. Herudover trækker konsulenterne på Hartmanns' netværk af ca. 6.000 virksomheder, som vi formidler mere end 300 jobs til om dagen. Vi formidler til jobs i hele Danmark, det sydlige Sverige, Norge og i Grønland.

”Der er en fin veksling mellem "undervisning" og øvelser – det er dejligt at få et lille puf til at kontakte flere virksomheder”. Kandidat på LVU-forløb 2016.

”Man får nye redskaber til, hvordan man kommer i bedst mulig kontakt med et muligt job og lærer, hvordan man bedst muligt sælger sig selv. Man bliver lyttet til”. Kandidat på LVU-forløb 2016.

Der er gode jobkonsulenter - eller hvad de nu hedder – med realistiske forventninger til de jobsøgende og en god stemning”. Kandidat på LVU-forløb 2016.

Målet er, at du får et job. Nogen gange går vejen hen over en praktik i en virksomhed, som er en dokumenteret god måde at komme ind på arbejdsmarkedet på. For andre handler det om at bryde mønstre. Kontakt til virksomheder eller jobs i virksomheder, som du måske først tænker på nu. Under alle omstændigheder det dig, der sidder i førersædet. Det er dit arbejdsliv – tag det.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for et forløb for ledige akademikere, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Julie Enemark Christiancen
Job Consulting Chef

+45 4121 1398
Send e-mail

Hartmanns' holdninger

I Hartmanns mener vi, at alle mennesker er og kan noget. Derfor tror vi på, at alle skal bidrage til arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt. 

Vi mener også, at det er vigtigt at møde alle mennesker med respekt. Derfor arbejder vi med en anerkendende tilgang til den enkelte.

 • Alle mennesker har ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor er alle kandidater hos Hartmanns, fordi alle er og kan noget.
 • Vi arbejder proaktivt ved at støtte, rådgive og udfordre dig til at træffe valg, der giver mening i dit liv.
 • Vi tror på jobformidling som et aktiv.
 • Kandidaterne skal vide, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.
 • Vi vil skabe et 100 % resultat. Det betyder, at vi arbejder for det bedst mulige resultat for kandidaten, kunden og Hartmanns.

Rådgivning af ledige i Nordsjælland

Her kan du finde mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig videre mod dit næste job.

Forløb i Hillerød

 • Afklaring og formidling - forløb op til 39 uger
 • Afklaring og formidling - forløb på 12 uger

Forløb i Helsingør

 • Nye veje – Nye job- og uddannelsesmuligheder
 • Nye veje - Nye jobmuligheder
 • Nye veje – Nye jobmuligheder +30 år
 • Vejen til fleksjob
 • Jobsøgningsforløb
 • Mentor
 • Arbejdsprøvninger
 • Særligt projekt – unge
 • 8 ugers forløb med garanti
 • Jobsøgningsforløb for Gribskov Kommune

Det siger kandidaterne

Hartmanns' konsulenter lærte mig, at jeg skulle betragte mig selv som et produkt.
Det er en vare der skulle pakkes ordentligt ind for at blive solgt. Det fik jeg god hjælp til, og jeg fandt lige det job, som jeg var på udkig efter.

 
Lukas Renlund, tidligere kandidat.

Log på kandidatweb

Hartmanns' kandidatweb er en portal, der har til formål at understøtte samarbejdet og kommunikationen mellem dig og Hartmanns. Du kan blandt andet bruge Kandidatwebben til at følge dine aftaler med os, uploade relevante dokumenter samt redigere dine kontaktinformationer.

Du kan logge ind på Kandidatwebben her

Dit brugernavn og adgangskode finder du i din velkomst e-mail.

Har du ikke et login til systemet, men ønsker et, så tag kontakt til din primære kontaktperson i Hartmanns, der vil hjælpe dig videre.