Geografi 
 • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland)
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1326
Jobmærke 
1000205
Ansøgningsfrist 
07-05-2017

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres pt på Bispebjerg Bakke, hvor Bispebjerg Hospital findes i dag. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er et af tidens største og mest ambitiøse byggeprojekter i København, og bliver et moderne akuthospital for 440.000 københavnere. Med sine omkring 4.500 ansatte er det samtidig en af regionens største arbejdspladser. Visionen for at udbygge hospitalet og psykiatrien er at skabe et sted, hvor patienter, pårørende og medarbejdere trives og naturligt finder rundt i et æstetisk miljø af historiske og nye bygninger og grønne områder. Læs mere på https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/Sider/default.aspx

Byggechef til et af Københavns mest komplekse og spændende byggeprojekter

Bygherreorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg søger en byggechef til et af Københavns mest spændende og krævende byggeprojekter. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bliver et unikt sted, der samler Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, skaber nye, ideelle rammer for Psykiatrisk Center København, og vælges af de dygtigste medarbejdere.

Projektet har en samlet anlægssum på ca. 4,5 mia. kr. og omfatter byggeri af 130.000 m2 nybyggeri samt renovering og ombygning af 30.000 m2. Projektaktiviteten udvides betragteligt over den kommende periode, som følge af opstart af en række store byggeentrepriser. I samarbejde med resten af ledergruppen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg vil den kommende byggechef få ansvaret for færdigprojektering, udbud, realisering og aflevering af Akuthuset, som er det største enkeltprojekt på hospitalet, med en håndværkeromkostning på ca. 1,5 mia. kr. Dertil kommer en række mindre entrepriser, som opføres i sammenhæng med Akuthuset. Byggeriet af hospitalet er kendetegnet ved stor teknisk og logistisk kompleksitet, med mange snitflader og mange interessenter. Yderligere info om Akuthuset .

Byggeorganisationen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i dag 28 medarbejdere samt en lang række tilknyttede rådgivere. Du kommer til at referere til vicedirektør Claes Brylle Hallqvist og indgår i projektledelsen sammen med Entreprisechefen og Proceschefen.

Dine primære opgaver bliver:

 • Agere som synlig, aktiv og styrende bygherre
 • Ledelse af 5 – 10 projektledere
 • Færdigprojektering af Akuthuset i samarbejde med projektets totalrådgiver
 • Offentligt udbud af entrepriser
 • Forhandling af entrepriser
 • Sikre sikker økonomiopfølgning og rapportering på de enkelte delprojekter
 • Bidrage til et fortsat konstruktivt samarbejde med entreprenører, rådgivere samt øvrige involverede parter og myndigheder

Styrende og synlig entrepriseledelse

Du har formodentlig 6-10 års erfaring fra entreprenør-, rådgiverbranchen eller som bygherre og har erfaring med de forskellige aspekter inden for byggeri. Din erfaring er forventet understøttet af en byggeteknisk uddannelse som ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt, men vi er åbne over for alternative vinkler ind i rollen. Det er afgørende, at du evner at håndtere størrelsen og kompleksiteten af byggeprojektet i tæt samarbejde med den øvrige projektledelse. Du har solid erfaring med indgåelse af aftaler med rådgivere og entreprenører. Du har gode kommunikative evner, en god kulturel forståelse og den særlige opgave det er at bygge på et hospital i fuld drift. Der arbejdes i det daglige tæt sammen med en række internationale samarbejdspartnere, hvorfor det er nødvendigt, at du har gode sprogkundskaber, således at kommunikationen kan gennemføres problemfrit på engelsk.

Du kan genkende dig selv i følgende personprofil:

 • Du har forståelse for, at hverdagen skal fungere på hospitalsområdet under byggeriet og har samtidig respekt for hospitalets unikke historie og bygningsarv
 • Du har en praktisk og løsningsorienteret tilgang til opgaverne
 • Du har gode analytiske evner og formår at forstå indhold af stor kompleksitet
 • Du udviser en solid autoritet og evner at stå fast
 • Du bidrager med overblik, ordentlighed og struktur
 • Du kan begå dig i et komplekst miljø med politisk bevågenhed

En sjælden, faglig udfordring på et veldrevet byggeprojekt af stor kompleksitet

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg tilbyder en sjælden og særdeles attraktiv jobåbning. Der er tale om et af de største og mest ambitiøse byggeprojekter i København i de kommende år. Byggeriet er påbegyndt og kører planmæssigt – ikke desto mindre venter fortsat store faglige og komplekse udfordringer forude, indtil byggeriet forventes færdigt i 2025. Hospitalet er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler med en høj forskningsaktivitet. Med sine omkring 4.500 ansatte er det ligeledes en af regionens store arbejdspladser.

Du bliver del af en kompetent og velfungerende projektledelse, der formår at agere smidigt og med et tæt samarbejde både internt og i forhold til den øvrige organisation.

Visionen for at udbygge hospitalet og psykiatrien er at skabe et sted, hvor patienter, pårørende og medarbejdere trives og naturligt finder rundt i et æstetisk miljø af både historiske og nye bygninger samt grønne områder. Området bliver et sundhedskvarter i fremtidens by, en park til rekreation og sunde, forebyggende aktiviteter for nutidens og fremtidens patienter.

Noget for dig?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning samt dit CV. Mangfoldighed ses som en styrke, hvorfor alle, der kan se sig i stillingen, opfordres til at søge.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Senior Recruitment Consultant i Hartmanns Mads Jakobsen på mobil 4121 1326 / mail mads.jakobsen@hartmanns.dk , alternativt vicedirektør Claes Brylle Hallqvist på mobil 2324 2708.

Ansøgningsfrist er den 7. maj kl. 12.00. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Hartmanns er ansvarlig for hele rekrutteringsprocessen, og al henvendelse skal derfor ske hertil. Vi behandler ansøgningerne og indkalder kandidater til samtale løbende, så send meget gerne din ansøgning allerede i dag.

Link til artikel med relevans for dette stilling:

https://www.bispebjerghospital.dk/nythospital/nyt-og-presse/nyheder/2017/Sider/Bispebjerg-byggeri-skifter-ud-i-toppen.aspx

Søg job