Geografi 
 • Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1326
Jobmærke 
1000425
Ansøgningsfrist 
09-11-2017

Om Saint-Gobain Ecophon A/S Ecophon udvikler, fremstiller og markedsfører akustikprodukter til vægge og lofter.

Vores hovedkvarter ligger lige uden for Helsingborg. Fabrikken I Næstved fremstiller færdigvarer og halvfabrikata til salg i det meste af verden.

Ecophon er helt ejet af den globale virksomhed Saint-Gobain, der er en af verdens 100 største industrivirksomheder.

Produktionschef, Næstved

Vi tilbyder mulighed for at blive en del af en virksomhed med en ambition om at skabe en ”High performing facility”. Der er høje forventninger til videreudvikling af virksomheden.

Med reference til fabrikschefen bliver Produktionschefen en vigtig spiller i den fortsatte drift og udvikling af Saint-Gobain Ecophon A/S. Jobbet omfatter direkte ledelse af to teamledere samt to medarbejdere, der arbejder med indkøb, planlægning og tekniske projekter. Produktionen arbejder på hhv. dag- og aftenskift. Saint-Gobain Ecophon A/S er en produktionsenhed, der udvikler og producerer akustiklofter.

Dine hovedopgaver bliver personale- og produktionsledelse, herunder optimering af logistikken. Du vil skulle definere og deltage i udviklingsprojekter inden for produktionsprocesser og teknologi, med henblik på optimering af kvalitet, effektivitet og leveringssikkerhed.

Stillingen kræver god forståelse for afdækning af kapacitet, kapabilitet og kompetencer. Det er produktionschefens ansvar at sikre, at vi både nu og i fremtiden kan imødekomme kunders behov. Dette forudsætter stærke analysekompetencer, forandringsledelse og langsigtede mål.

 Din jobbeskrivelse i overskrifter

 • Etablering af målsætning for afdelingen inden for EHS, kvalitet, levering, lager og produktivitet i samarbejde med den øvrige chefgruppe
 • Etablering af handlingsplan for egen del af organisationen
 • Sikre løbende organisering og vedligeholdelse af produktionsplanen
 • Deltage i budgetlægning og overordnet ressourceplanlægning for produktionen
 • Foretage overordnede forkalkulationer for varegrupper og kapacitetsberegning
 • Skabe rammer for sikker afvikling af produktionen
 • Sikre afvikling af indkøb, planlægnings- og lagerstyringsopgaver og dermed valide data i vores ERP-system
 • Udvikling af vores forretningsprocesser
 • Sørge for fremdrift på handlingsplanen
 • Sikring af fremdrift på løbende forbedringer (Vi kører med tavlemøder)
 • Sikre løbende udvikling af produktionens kompetencer, færdigheder og en god kultur
 • Kontrol af ovenstående og iværksættelse af nødvendige ændringer
 • Sikre afvikling af arbejdet i henhold til gældende lovgivning og koncernens krav

 

Ønskede kompetencer

 • Velafbalanceret og robust leder med godt menneskekendskab og erfaring nok til at vide, hvor du står
 • Relevant teoretisk produktionsteknisk ballast minimum på bachelor niveau
 • God talforståelse/forståelse for ERP-systemer/forståelse for økonomistyring af produktion
 • Erfaring med arbejde i certificeret virksomhed ISO 9001/14001/OHSAS 18001
 • Erfaring med og naturlig præference for lean/six sigma
 • Kan håndtere Office-programmer problemfrit, særligt Excel
 • Taler og skriver dansk og engelsk uden nævneværdige forhindringer
 • Et vist basiskendskab til overenskomst og HR-forhold vil være en fordel
 • Evner at drive udviklingen og sikre fremdrift
 • Analytisk tilgang og højt abstraktionsniveau

 

Passion. Kompetence. Innovation

Saint-Gobain Ecophon tilbyder en ansvarsfuld, udfordrende og vigtig rolle i produktionen i Næstved i samarbejde med hovedsæde i Sverige.

Virksomhedens drivkræfter kan opsummeres i 3 ord: Passion. Kompetence. Innovation. Du får derfor mulighed for at gøre brug af samt videreudvikle dine kompetencer og din passion for forandrings- og produktionsledelse og optimering.

Som produktionschef får du desuden:  

 • Stor indflydelse på opgaver af væsentlig betydning for virksomheden og medarbejderne  
 • Job i en virksomhed i vækst og med høj efterspørgsel
 • Del af en koncern der løbende foretager nye investeringer  
 • Gode ansættelsesforhold
 • Job i en virksomhed, der fremstiller varer med omtanke for miljøet
 • Job i en virksomhed, der fremstiller varer, der betyder meget for folks velbefindende 

Tiltrædelse snarest muligt.

Interesseret?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV samt din motiverede ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til stillingen og ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Fabrikschef Klaus Bertelsen på telefon 42 12 76 87 eller Senior Rekrutteringskonsulent i Hartmanns, Mads Jakobsen, på mobil 41 21  13 26 eller mads.jakobsen@hartmanns.dk .

Vi indkalder løbende, relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job