Geografi 
  • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland), Hovedstaden (inkl. Nordsjælland), Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1425
Jobmærke 
1000455
Ansøgningsfrist 
24-11-2017

Om Arkil:

Arkil er en entreprenørvirksomhed med cirka 1.800 ansatte, afdelinger i alle dele af Danmark og aktiviteter i ind- og udland. Vi arbejder målrettet på at levere kvalitet til tiden og sikre de ansatte et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi bidrager aktivt til det samfund, vi er en del af – blandt andet gennem uddannelse af elever, og skaber vækst og velfærd ved at bygge og vedligeholde broer, veje, tunneler, cykelstier og andet infrastruktur, der binder land og byer sammen. Vi holder også veje og grønne områder rene og ryddelige, renser forurenet jord og er med helt fremme i fortroppen, når nye bydele og bygninger skal bygges og fremtidssikres med forsynings- og energisystemer, der gør Danmark mere grøn og klimarobust. Selskabet er noteret på Nasdaq København og har en omsætning på cirka 3 milliarder kroner. Læs mere på arkil.dk, Facebook og LinkedIn.

Projektchef til nyoprettet position i afdelingen for anlægsbeton hos Arkil A/S.

Kan du sætte retning samt styre projekter i land fra tilbud til aflevering? Så er denne spændende position måske noget for dig.

Arkil oplever stor vækst i anlægsdivisionen og etablerer i den forbindelse en ny stilling som projektchef i afdelingen for anlægsbeton, med det overordnede ansvar for egne projekter og eget projektteam.

Afdelingens ledelsesteam forstærkes og den meget positive udvikling af aktiviteter skal imødekommes.

Du får en ledelsesmæssig spændende rolle i Arkils anlægsdivision, hvor du i kraft af din erfaring og dit engagement skaber det bedste team til håndtering og videreudvikling af spændende projekter. 

Projektchef for spændende opgaver inden for anlægsbeton

Du vil stå i spidsen for gennemførsel af projekter fra start til slut indenfor anlægsbeton og anden betonproduktion i forbindelse med anlægsopgaver i Arkil.

Som projektchef hos Arkil får du det overordnede ansvar for egne projekter og eget projektteam. Du bliver en central del af en stærk og relativt nyetableret afdeling, hvor samarbejde, høj faglighed og stærkt fællesskab er nøgleord. 

Projektgranskning, kalkulation og tilbudsgivning er nøglepunkter i jobbet, og det er derfor væsentligt, at du har erfaring og interesse i dette.

  • I de daglige opgaver indgår den løbende dialog med bygherrer, underentreprenører, leverandører samt andre specialafdelinger i Arkil.
  • Som en del af projektchef-gruppen vil du bidrage til det stærke samarbejde på tværs af fagområder og ekspertiser i Arkil.
  • Løbende intern afrapportering af hhv. tidsplaner, stadeopgørelser, økonomiske forecasts, efterkalkulationer samt forløb på aktuelle projekter.
  • Din daglige gang vil være hhv. fysisk på projekterne og på kontoret i Greve.

Kvalifikationer

Som projektchef er du resultatorienteret med sans for detaljen. Du har ambitioner, erfaring og engagement, og sammen med resten af dit team skaber du resultater. Du kommunikerer tydeligt, sætter retning, og du er omgængelig samt samarbejdsorienteret. Herudover har du har en udpræget god sans for godt købmandskab og stærke analytiske evner, som du i høj grad trækker på i vurderingen af hele værdikæden i forbindelse med gennemførelsen af komplicerede opgaver m.v.

Du går gerne forrest og sikrer struktur, skaber sammenhænge, og du er samtidig en kulturskaber med en naturlig interesse for kollegaer og personer omkring dig. 

Din erfaring gør dig i stand til at bevare overblikket, og din gennemslagskraft træder tydeligt frem, når man eksempelvis oplever dine stærke forhandlingsevner.

Den ideelle kandidat:

  • Har 5-10 års erfaring som projektleder/-chef indenfor større insitubeton arbejder.
  • Har en baggrund som ingeniør, bygningskonstruktør eller lignende.
  • Behersker de almindeligt anvendte IT værktøjer i MS Office og lignende.

Du tilbydes:

Spændende ledelsesmæssige udfordringer med omfattende og komplekse anlægsprojekter i en stor og velkonsolideret entreprenørvirksomhed. Med direkte reference til afdelingschefen for anlægsbeton i Greve, får du en central rolle på et hold bestående af kompetente- og erfarne kollegaer, med høj faglighed og et stærkt branchekendskab.

Kontoret i Greve er præget af en høj faglighed, hvor de mange afdelinger mødes for sparring - det være sig vandbygning, fundering, miljøteknik, anlæg mm. Derfor er der rig mulighed for udvikling og tværfaglig sparring, og da kontoret har en uformel tone og en flad organisationsstruktur, er der er kort fra tanke til handling og smidige beslutningsprocesser.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt.

Tiltrædelse:

Snarest muligt – dog senest pr. den 2. januar 2018. 

Hvis du ønsker yderligere informationer omkring stillingen, er du velkommen til at kontakte Hans Hermann fra Hartmanns A/S på tlf. 4121 1425 eller via mail på hans.hermann@hartmanns.dk

Vi forbeholder os retten til løbende at indkalde kandidater til samtaler

Søg job