Her kan du læse om samarbejdet mellem Hartmanns og Københavns kommune

Sygemeldte

Københavns Kommune har valgt Hartmanns til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

I nedenstående materiale kan du læse mere om Hartmanns' indsatsområder herunder eksempler på indhold samt hvordan vi tilrettelægger forløbet.

Københavns Kommune har på forhånd fastlagt, hvilket indsatsområde kandidaten henvises til. Varigheden af modulet samt antallet af timer.

Download Hartmanns' visitationsguide til sygefravær Basis Udvidet

Indsatsområde 1
Sygemeldte med psykiske lidelser

SY13
FASIT-DI 28.844

 SY14

FASIT-DI 28.842

Indsatsområde 2
Sygemeldte med fysiske lidelser

SY15
FASIT-DI 28.843
SY16
FASIT-DI 28.845

Indsatsområde 3
Sygemeldte med uafklaret heldbredssituation

SY17
FASIT-DI 28.841
SY18
FASIT-DI 28.840

 

Akademikere

Københavns kommune har gennem en årrække valgt at samarbejde med Hartmanns om forløb for ledige akademikere (LVU’ere). Vi har mere end ti års erfaring med at støtte og vejlede alle typer akademikere i deres jobsøgning og karriereplanlægning. I vores møde med kandidaterne forsøger vi at inspirere, udfordre og vejlede med respekt for den enkelte kandidats faglighed, potentiale og styrker. Formålet med forløbene er altid at bane vejen til ordinær beskæftigelse, i nogle tilfælde ved hjælp af eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud.

LVU-aftale 2013 (Beskæftigelsestilbud til ledige borgere med en længere videregående uddannelse (LVU))

Københavns Kommune har på forhånd fastlagt, hvilket indsatsmodul kandidaten henvises til, varigheden af modulet samt antallet af timer. Københavns Kommune har også på forhånd besluttet, om kandidaten henvises til et såkaldt myndighedsmodul (dette afvikles sideløbende med indsatsmodulet).

Myndighedsmodulet
Brochure

Karriererådgivning - Indsatsmodul 1
Projektnummer: 3070
Operanummer: 991367
Brochure

Karriererådgivning - Indsatsmodul 2

Projektnummer: 3080
Operanummer: 991399
Brochure

Karriererådgivning - Indsatsmodul 3

Projektnummer: 3090
Operanummer: 991591
Brochure

LVU-aftale 2017 (aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere))

I Hartmanns' tilbud til akademikere har vi særligt fokus på:

  • Det aktuelle arbejdsmarked og de muligheder det tilbyder i form af varierende efterspørgsel på forskellige faglige profiler, den brede vifte af ansættelsesformer og det skjulte jobmarked.
  • Intensitet i jobsøgningen, dvs. antallet af ansøgninger og omfanget af kontakt til potentielle arbejdsgivere.
  • Faglig og geografisk mobilitet og arbejdet med bredden i jobsøgningen.
  • Virksomhedskontakt som et afgørende element i søgeprocessen, både med henblik på direkte og indirekte afkast.
  • Netværk og SoMe som redskaber i jobsøgningen.

 

Indsatsspor 1 - Virksomhedsrettet Jobsøgningsindsats
30-37 timer pr. uge

Projektnummer: F422

Indsatsspor 1 – Opfølgende forløb
3 timer pr. uge

Projektnummer: F423

Indsatsspor 1 – Virksomhedsrettet jobsøgningsindsats
10-19 timer pr. uge

Projektnummer: F424

Indsatsspor 2 - Virksomhedsrettet jobsøgningsindsats for langtidsledige i kombination med personlig jobformidler
8-13 timer pr. uge

Projektnummer: F428

 

Jobeffekt på 74 %

Vi lever af at levere resultater til vores kunder, samarbejdspartnere og kandidater. Det gør vi gennem vores LVU rådgivningsforløb, som har en jobeffekt på 74 %.

 

Aktivitetsparate

Hartmanns er udvalgt til at varetage opgaver for aktivitetsparate (tidligere matchgruppe 2 og 3) for Københavns kommune siden 1. juli 2012.

Vi tilbyder følgende forløb/pakker i Københavns kommune:

OMRÅDE 1

Kortvarig vejlednings- og afklaringspakke
Projektnummer: 2320
Operanummer: 831718

 

Revalideringspakke
Projektnummer: 2340
Operanummer: 831846

Jobpakke
Projektnummer: 2310
Operanummer: 831743
Mentorpakke
Projektnummer: 2330
Operanummer: 831860

OMRÅDE 2

Uddannelsespakke
Projektnummer: 2350
Operanummer: 831785

Særlig intensiv pakke
Projektnummer: 2580
Operanummer: 835824

Basis-kobiforløb
Projektnummer: 2580
Operanummer: 833499

Helhedsorienteret fastholdelsesmentor
Projektnummer: 2570
Operanummer: 1182207

Helhedsorienteret Mentor 26 uger
Projektnummer: 2570
Operanummer: 1182213

Inspirationspakke
Projektnummer: 2290
Operanummer: 831819

Intensiv virksomhedspakke
Projektnummer: 2300
Operanummer: 831807

Årsberetning

Læs om Hartmanns forløb og de resultater, der er skabt med Københavns Kommune.

Download vores folder med alle forløb beskrevet (sagsbehandler folderen)
Læs vores Årsberetning 2012
Læs vores Årsberetning 2011

Der er siden 2012 ikke udarbejdet flere årsberetning fra Københavns kommune.

Kontakt

Julie Enemark Christiansen
Job Consulting Chef

+45 4121 1398
Send e-mail

Kontakt

Kasper Holstein Buhl
Job Consulting Chef

+45 4121 1383
Send e-mail