Hartmanns er et moderne konsulenthus som bringer deg videre i karrieren, i organisasjonen og i jobblivet.

Konsulenthuset Hartmanns er en katalysator på det moderne jobbmarkedet. Via rekruttering, rådgivning, vikarservice og Newplacement arbeider vi hver dag med å skape suksess i menneskers jobbliv – og med å oppfylle offentlige og private virksomheters behov for kvalifisert arbeidskraft og oppgaveløsning.

Et profesjonelt synspunkt

Det er en kunst å sette sammen det riktige laget. Hartmanns tilbyr et samarbeid hvor vi ser på virksomhetens ansettelser og organisatoriske forhold fra et profesjonelt, eksternt synspunkt, og hvor vi gjerne utfordrer vanetenkning og inngrodde forestillinger. Vi arbeider med analytisk grundighet og gjennomprøvde metoder, som sikrer at vi innfrir kundens mål og forventninger.

Våre konsulenter har et høyt kunnskaps- og erfaringsnivå, noe som betyr at vi matcher kandidatenes utdannelse og fagkunnskap. Vi prioriterer at spesialister hjelper spesialister, og konsulentenes bakgrunn gjør at de kan møte kandidater innenfor alle disipliner, på alle nivåer.

Mangfold lønner seg

Hartmanns tror på mennesker og på at mangfold lønner seg. Vi vurderer de enkelte kandidatene ut fra både kvalifikasjoner og erfaringer, samt faglige, sosiale og læringsmessige kompetanser.

Vi har en verdibasert tilnærming til både virksomheter og mennesker, og det er viktig at alle kandidater blir gode ambassadører for seg selv, for Hartmanns og for en eventuell virksomhet.

Hartmanns er en holdningsvirksomhet

Det er Hartmanns ansvar å bidra til å skape et rommelig og mangfoldig arbeidsmarked. Vi mener det er rom for alle på det danske arbeidsmarkedet.

Hartmanns vurderer kandidater uavhengig av alder, kjønn, religion, etnisk bakgrunn, sosiale forhold, sivilstand eller politisk tilhørighet.

Dette kravet gjelder ikke bare oss selv. Vi forventer også at våre kunder og samarbeidspartnere lever opp til våre etiske normer og verdier.

 • Gjensidig respekt
 • Samarbeid
 • Resultatskaping
 • Innovasjon

Hartmanns vedtok disse verdiene i 2001, og de er nå integrert i beslutninger, rekruttering, medarbeidersamtaler, ledelsesprosesser m.m.

Verdier

Gjensidig respekt

 • Vi legger vekt på respekten for enkeltindividet og møter alle våre kandidater som likeverdige parter.
 • Vi tror at alle mennesker HAR noe å bidra med på dagens arbeidsmarked, uansett bakgrunn, etnisk opprinnelse, alder, kjønn eller sosiale forhold.
 • Vi tror også at alle mennesker SKAL bidra i dagens arbeidsmarked.
 • Vi forventer at våre samarbeidsrelasjoner bygger på gjensidig respekt.

Samarbeid

 • Vi vil være en samarbeidspartner for våre kunder og kandidater, og vi tror at partnerskap med gjensidig kunnskapsdeling skaper resultater.
 • Vi vil være en lojal sparringspartner i gode og dårlige tider.
 • Godt internt samarbeid skaper resultater for våre kunder.

Resultatskaping

 • Vår målsetning for alle relasjoner og oppgaver er å skape resultater for våre kunder og kandidater.
 • Det er derfor også vår plikt å si nei til oppgaver hvor vi tror at kundene våre kan oppnå bedre resultater sammen med andre samarbeidspartnere.
 • Vi vil nå målene vi setter oss – med respekt for enkeltindividet.
 • Vi tror at kompetente og kvalitetsbevisste medarbeidere er en forutsetning for resultatskaping.

Innovasjon

 • Vi forventer at medarbeiderne våre tenker «utenfor boksen» med tanke på å skape resultater for kundene.
 • Vi tror at personlig frihet fører til engasjement, optimisme og nytenkning.
 • Vi har en flat organisasjonsstruktur som støtter fleksibilitet og nye tiltak.
 • Vår målsetning er å være toneangivende i spenningsfeltet mellom mennesker og jobb.

En av Europas beste arbeidsplasser

Siden 2009 har Hartmanns jobbet med å bli en av Danmarks ti beste arbeidsplasser.

For sjette år på rad har konsulenthuset Hartmanns deltatt i undersøkelsen Danmarks Beste Arbeidsplasser, og for fjerde år på rad med en plassering blant de 10 beste.

Denne gangen med en ottendeplass. Vi ser årets resultat som et uttrykk for at vi i Hartmanns har en sterk sannhetskultur. Medarbeiderne har lyst til å uttale seg og bidra til Hartmanns' utvikling.

I 2013 ble vi nr. 2, og i 2012 og 2011 ble vi nummer tre. Det er vi svært stolte av. Arbeidsglede er en fast del av vår organisasjonsutvikling.

 

 

 

 

I 2016 ble vi nr. 8

 

 

 

I 2015 ble vi nr. 7

 

 

 

I 2014 ble vi nr. 9

 

 

 

I 2013 ble vi nr. 2 og vant Kommunikasjonsprisen

 

 

 

I 2012 ble vi nr. 3 og vant spesialprisen Livsbalanse

   

 

Arbeidsglede har alltid vært et viktig tema, og for et par år siden bestemte ledelsen seg for å intensivere innsatsen. Generelt sett, har vi en visjon om å skape bemerkelsesverdige resultater på to bunnlinjer; den økonomiske og den menneskelige. Visjonen tar utgangspunkt i verdibasert ledelse og våre fire verdier.

I 2014 ble vi 5. beste arbeidsplass i Europa. Hartmanns rykket hele 10 plasser opp på listen.

 

Hartmanns' historie

Mye har skjedd siden Hartmanns ble etablert i 1996. I dag er Hartmanns et konsulenthus med kontorer over hele Danmark. Vi lanserer nye spesialkompetanser og tjenester på løpende bånd for å forsyne et arbeidsmarked i hurtig endring.

Hartmanns' CV

 • 2016 Hartmanns blir nr. 8 på listen over Danmarks Beste Arbejdspladser
 • 2016 Hartmanns blir Europas 40 bedste arbejdsplads i GPW
 • 2016 Hartmanns åbner nyt kontor i Ballerup, Lautrupvang 4 A
 • 2015 Hartmanns åbner kontor i Norges hovedstad Oslo
 • 2014 Hartmanns bliver Europas 5. bedste arbejdsplads i GPW
 • 2014: Hartmanns nr. 9 på listen over Danmarks Beste Arbeidsplasser
 • 2013: Hartmanns vinner Kommunikasjonsprisen 2013
 • 2013: Hartmanns nr. 2 på listen over Danmarks Beste Arbeidsplasser
 • 2013: Hartmanns blir Europas 15. beste arbeidsplass i GPW
 • 2012: Hartmanns vinner spesialprisen Livsbalanse 2012
 • 2012: Hartmanns oppnår en 3. plass i Danmarks beste arbeidsplass i GPW
 • 2012: Hartmanns blir en av Europas beste arbeidsplasser i GPW
 • 2011: Hartmanns blir Danmarks 3. beste arbeidsplass i GPW
 • 2010: Nye kontorer i Odense og København. Plassert som nr. 23 i GPW
 • 2009: Hartmanns Outsourcing etableres
 • 2008: Hartmanns åpner nytt hovedkontor i Herlev
 • 2006: Kåret som "Gazellevirksomhed" (en av de hurtigst voksende virksomhetene i Danmark ifølge en undersøkelse foretatt av den danske avisen Børsen)
 • 2006: Nominert til Entrepreneur of the Year (Ernst & Young)
 • 2005: Oppnår AAA-kredittvurdering (Dun & Bradstreet)
 • 2005: Nominert til Entrepreneur of the Year (Ernst & Young)
 • 2004: Oppnår AAA-kredittvurdering (Dun & Bradstreet)
 • 2004: Nominert til Entrepreneur of the Year (Ernst & Young)
 • 2004: Gazelle-kandidat (Børsen)
 • 2003: Innstilt til Danmarks Nettverkspris 2003