Hartmanns understøtter og styrker virksomheder i Grønland med at rekruttere og lederudvikle

Din professionelle samarbejdspartner

Hartmanns har, med mere end 20 års erfaring inden for rekruttering, lederudvikling, Newplacement samt vikarforretning, et solidt grundlag for at understøtte og styrke virksomheder og organisationer med deres ledelses og HR-behov inden for højt specialiserede fagområder i Grønland.

Ifølge Sales Director Dorthe Kjærgaard Flies er netop det internationale forretningsgrundlag vigtigt - også i forhold til Grønland.

Vores markeder spiller sammen, eksempelvis i forbindelse med projektansættelser, hvor vi har haft lejlighed til at formidle specialister direkte til Grønland fra kortere internationale opgaver. Således har vi også en bred portefølje af interessante profiler med global erfaring inden for en lang række fagområder. ”  Dorthe Kjærgaard Flies, Sales Director hos Hartmanns Rekruttering og assessmentcenter

I Hartmanns er det specialister, der rekrutterer specialister. Hartmanns har med andre ord konsulenter med baggrund inden for det fagområde, de rekrutterer til. Det betyder, at det eksempelvis er ingeniører, der rekrutterer ingeniører, og vi benytter os altid af konsulenter med indgående lokalkendskab og kulturforståelse for Grønland. Vi rekrutterer til alle stillingsniveauer og bredt inden for alle brancher. Vi assisterer virksomheder gennem komplette eller delvise rekrutteringsprocesser med eksempelvis udarbejdelse af jobanalyser, kravprofiler, stillingsopslag, assessment, interviews og indhentning af referencer mv. Vi rekrutterer til alle typer ansættelser eksempelvis fastansættelser, projektansættelser og freelanceansættelser både på det strategiske, taktiske og operationelle niveau.

Hartmanns har et omfattende kandidatnetværk. Vi har vores egen emnebank, og vi tiltrækker de bedste kandidater gennem vores velafprøvede og effektive multikanalstrategi.

Vi arbejder inden for følgende områder

 • Administration og økonomi
 • IT og teknik
 • Salg og marketing
 • Lager og produktion

Hartmanns arbejder ud fra en stringent og metodisk proces og arbejder tæt sammen med dig gennem hele processen. Med udgangspunkt i vores omfattende kandidatnetværk og emnebank kan vi hurtigt afsøge markedet for relevante profiler til stillinger på alle niveauer i organisationen. Vi lægger vægt på, at det altid er en specialist med samme faglighed som kandidaterne, der er ansvarlig for processen og du er sikret den samme konsulent under hele opgaven. Vi opererer løbende med strukturerede kvalitetsevalueringssystemer for at sikre samarbejdspartnere, kunder og kandidater den højeste kvalitet. Du kan læse mere om vores rekrutteringsprocesser her.

For at sikre den mest kvalificerede beslutning anbefaler vi altid assessment som en del af en rekruttering, da det giver en større og mere indsigtsfuld viden om kandidatens kvalifikationer og adfærd. Hartmanns' assessmentcenter tilbyder forskellige typer af tests, cases, værdidilemmaer samt  feed-back og vurdering fra en specialistkonsulent fra Hartmanns. Læs mere om vores assessmentcenter her.

Hartmanns har i en lang årrække været aktiv på det grønlandske marked og oplever stor efterspørgsel på rekrutteringsydelser, assessement og lederudvikling. Hartmanns er medlem af Grønlands Erhverv. Vi rådgiver og rekrutterer for en stor del af de grønlandske virksomheder heriblandt nogle af de aller største.

Hartmanns Academy

Hartmanns Academy er din adgang til Danmark største og stærkeste vidensplatform og er et professionelt netværk for ledere og HR professionelle. Det er en stærk gruppe bestående af Hartmanns' bedste kunder og samarbejdspartnere. Formålet med disse arrangementer er at skabe et forum for kompetenceudvikling og videndeling inden for ledelse og arbejdsmarked med fokus på en sund forretning i fremtiden. Hartmanns Academy henvender sig primært til direktører, økonomichefer og ledere inden for HR, salg og marketing.

Anne-Mette Ravn, Adm. dir.  for Hartmanns siger: ”det der ligger mig mest på sinde er, at Hartmanns non-profit faciliterer nyeste viden og inspiration indenfor ledelse og HR  til landets mange virksomheder mhp. stærk udvikling og succes. Samtidig kender jeg alt til lederes og HRs travle hverdag, derfor er vores Academy af kort varighed hvert kvartal, men med intens videns tilførsel på ekstraordinært højt niveau."

Få stor inspiration til din ledelse i hverdagen og få viden og indsigt i aktuelle ledelses og HR-udfordringer. Programmet er spækket med de hotteste trends inden for ledelse og HR. Vi har nøje udvalgt de bedste foredragsholdere inden for de to emner, vi ser som de vigtigste i jobmarkedet lige nu. Vi skal i dette program tale om:

2017/2018

Kunsten at forene iværksætteri & arbejdsglæde

Få historien bag den succesfulde virksomhedsejer Christina Hembo, der som iværksætter i dag har en sund virksomhed, der sælger ure og smykker i mere end 15 lande samt leverer til det danske Kongehus.
Opnå stor indsigt i motivation som vejen til arbejdsglæde, når Farshad Kholghi inspirerer med konkrete værktøjer til, hvordan du kan sikre fastholdelse, engagement og trivsel i din (iværksætter)virksomhed.

Onsdag d. 27. september 2017 - Hotel Hans Egede, Nuuk

High-performance & organisationer

High-performance og vindermentalitet er vejen til en bedre bundlinje, men hvordan får virksomheden alle med? Se de brutale kendsgerninger i øjnene og tag tyren ved hornene. Udvikl det menneskelige potentiale og vindermentaliteten. Find og fokuser på styrkerne og opnå det fulde potentiale i hverdagen.

Onsdag d. 11. april 2018 - Hotel Hans Egede, Nuuk

Download hele programmet her

Kompetencegivende HR-uddannelse

Få indsigt i og værktøjer til arbejdet med Human Ressource Management.

HR-funktionen er under konstant udvikling og bliver i stigende grad en yderst vigtig strategisk funktion i mange virksomheder. I de kommende år intensiveres kampen om de bedste kvalificerede medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Det bærer temaet om tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og udvikling af højt kvalificerede medarbejdere og talenter direkte ind i direktionslokalerne.

Hartmanns' kompetencegivende HR-uddannelse er til dig som f.eks.:

 • Arbejder med HR eller i snitfladerne til HR
 • Gerne vil opnå en kompetencegivende, formel og dokumenteret HR-uddannelse
 • Gerne vil opnå en aktuel, bred og praksisnær HR-uddannelse, og dermed sikre dig et højt kompetence niveau til fremtidens arbejde i HR funktionen
 • Ønsker sig konkrete praktiske værktøjer og træning i at udøve HR-arbejde, samtidig med at du udfordres med strategiske tanker omkring de menneskelige ressourcer i virksomheden
 • Vil have indblik i både mega trends og nyeste tendenser inden for HR disciplinen

Indhold og omfang

Uddannelsen indeholder emner og cases fra alle dele af HR-hjulet:

 • Det aktuelle arbejdsmarked og HRs rolle i organisationer
 • Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere
 • Introduktionsperioden
 • Udvikling af medarbejdernes karriere og kompetence
 • Fastholdelse af medarbejdere: hverdag/jobtilfredshed/jobindhold
 • Afvikling af medarbejdere
 • HR i et globalt perspektiv
   

Uddannelsen strækker sig over 9 dage fordelt på 4 måneder + en eksamensdag. Ved at gå til eksamen sikrer du dig 10 ECTS point og en omfattende viden, som du straks kan anvende i dit daglige arbejde med HR – nu og i fremtiden.

Uddannelsen bliver afviklet af erfarne undervisere, som hver dag arbejder med HR i krydsfeltet mellem mennesker og jobs. Vores undervisere arbejder som ledere, HR-konsulenter og senior business konsulenter i Hartmanns.

Læs mere om uddannelsen her

Tilmelding

Jens Hein
Senior Business Consulting Manager

Send e-mail
+45 41 21 13 15

Undervisnignsdatoer 2017/18

August          d. 29., 30. og 31.
Oktober        d. 3., 4. og 5.
November    d. 21., 22. og 23.

Eksamen      9. og 10 januar 2018

Alle dage: 09.00-16.00

Afholdes i Nuuk. Lokation oplyses ved tilmelding.

Psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen

Hartmanns er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive om psykosocialt arbejdsmiljø, og vi arbejder systematisk med evidensbaserede metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationer. I Hartmanns ved vi, at strukturerede indsat­ser rettet mod det psykiske arbejdsmiljø sætter rammen for arbejdsglæde, udvikling og økono­misk gevinst. Vi arbejder og rådgiver ud fra en emergent model, som kortlægger, udvikler og implementerer og evaluerer løsningerne til din organisation.

Vi mener, at det er vigtigt at beskæftige sig med det psykologiske arbejdsmiljø fordi både den økonomiske og menneskelige bundlinje bliver styrket, når organisationen arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø. Vores erfaring er, at når en organisation målrettet investerer ressourcer i arbejdsmiljøarbejdet, er gevinsterne blandt andet:

 • En nedgang i organisationens sygefravær
 • En øget effektivitet
 • Et øget engagement hos medarbejderne
 • En nedgang i konflikter på arbejdspladsen
 • En øget fastholdelse af personale
 • En tydelig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationen

Med Hartmanns som samarbejdspartner får du altid kvalificeret rådgivning. Som arbejdsmiljørådgiver er det Hartmanns’ målsætning at gøre organisationer i stand til at styrke og udvikle det psykiske arbejdsmiljø. Via trivsels- og arbejdsmiljøprogrammer er det vores ambition at gøre arbejdsgivere i stand til:

 • Aktivt at løse aktuelle og komplekse arbejdsmiljøproblemer
 • At drive forebyggende indsatser
 • At etablere en systematiseret arbejdsmiljøindsats
 • At indlede, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser
 • At styrke ledere og medarbejderes evne til selv at varetage arbejdet med organisationens arbejdsmiljø

Kontakt

Dorthe Kjærgaard Flies
Sales Director

TEL: +45 4121 1336
Send e-mail

Vil du søge job i Grønland?

Lidt om Grønland

Grønland er et selv­styrende land inden for Kongeriget Danmark.

Grønland blev dansk koloni i 1814. Ved ændrin­gen af den danske grundlov den 5. juni 1953 op­hævedes landets status som koloni, og Grønland blev et dansk amt.

D. 1. maj 1979 indførtes det grønlandske selvstyre, og i 2008 stemte grønlænderne for at flytte mere magt fra Danmarks regering til denne lokale regering.

Se de sidst opdaterede informationer om Grønland HER

Praktisk

Skatteforhold

Efter de almindelige regler skal du betale dansk A-skat, når du bliver udsendt til arbejde i Grønland af en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver, der har skattepligtig til Danmark.

Skatten i Grønland er proportional, det vil sige, at du betaler samme procent af den første og sidste tjente krone.

Der er særlige regler om beskatning afhængig af, om ansættelsen overstiger 6 måneder eller ikke. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om dobbeltbeskatning.

Kontakt SKAT i Danmark eller Skattedirektoratet i Grønland for yderligere information. Alt afhæn­gig af dit ansættelsesforhold kan du undersøge dine skatteforhold HER

Øvrige nyttige oplysninger i forbindelse med flytning til Grønland, kan du finde på det Grøn­landske hjemmestyres hjemmeside.

Fakta om Grønland

Du kan finde flere fakta om Grønland på denne hjemmeside. Greenland Corporate Website

SKAT læs om det her

Kommuner i Grønland

 

 

Organisationer

Grønlands Erhverv: http://www.ga.gl/

SIK - (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat) Grønlandsk største fagforbund

Uddannelsesinstitutioner i Nuuk

Information om folkeskoler finder du under den enkelte kommune

NIF - Nuuk Internationale Friskole

Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet

GU Nuuk - Gymnasium i Nuuk