Hartmanns rekrutterer internasjonalt på tvers av landegrenser.

Hartmanns har i de siste årene merket økt etterspørsel etter internasjonalt fokus.

Siden 2013 har vi, i tillegg til Danmark, møtt rekrutteringsbehov for virksomheter i Norden. Det har dreiet seg om å finne danske kandidater til stillinger på for eksempel Grønland og i Norge.

Vi har utvidet det internasjonale arbeidet i løpet av det siste året. Vi rekrutterer for eksempel kandidater til stillinger for internasjonale virksomheter som åpner danske kontorer, og arbeider bredt med å skaffe til veie danske kandidater til internasjonale stillinger, og internasjonale spesialister til danske stillinger

Grønland

Grønland står overfor en spennende utvikling, og konsulenthuset Hartmanns deltar aktivt med å bistå grønlandske virksomheter og organisasjoner med rekruttering og lederutvikling.

Vi er nå godt i gang på det grønlandske markedet, hvor det er stor etterspørsel etter hjelp med ansettelser av spesialister og utvikling av ledere. Hartmanns har foreløpig hjulpet flere grønlandske virksomheter med rekruttering og lederutvikling.

Hartmanns er klar for et spennende samarbeid med virksomheter og organisasjoner på Grønland, og vi ser frem til å bidra til utviklingen som alt er i full gang på Grønland.

Du finner ut mer om jobber på Grønland her

Hvis du vil vite mer om rekruttering på Grønland, kontakter du

Dorthe Kjærgaard Flies
Sales director

+45 41 21 13 36
Send e-post