Hartmanns' tilgang til organisationer og mennesker.

Menneskesyn

I Hartmanns mener vi, at alle mennesker er og kan noget. Derfor tror vi på, at alle skal bidrage til jobmarkedet i det omfang, det er muligt. Vi mener også, at det er vigtigt at møde alle mennesker med respekt, og derfor arbejder vi med en anerkendende tilgang til den enkelte.

 • Alle mennesker har ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Derfor er alle kandidater hos Hartmanns, fordi alle er og kan noget.
 • Vi arbejder proaktivt ved at støtte, rådgive og udfordre dig til at træffe valg, der giver mening i dit liv.
 • Vi tror på jobformidling som et aktiv.
 • Kandidaterne skal vide, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det.
 • Vi vil skabe et 100 % resultat. Det betyder, at vi arbejder for det bedst mulige resultat for kandidaten, kunden og Hartmanns.

Metode

Hartmanns arbejder med styrke og evidensbaseret progression i beskæftigelsearbejdet.

Det moderne jobmarked definerer vi som foranderligt, dynamisk og omskifteligt. Som en konsekvens af denne opskiftelighed er vi til stadighed orienteret mod at forstå og skabe indsigt i hvilke tiltag, handlinger, muligheder og tanker, der ruster organisationer og kandidater til at håndtere det moderne jobmarkeds foranderlighed.

I Hartmanns' Job Consulting (forretningsområdet, der arbejder med "rådgivning tilbage til jobbet"), arbejder alle konsulenter ud fra evidensbaserede standarder og teorier. Vi har valgt at kalde vores samlede teoretiske fundament for MOVE-konceptet.

MOVE-konceptet udgør et evidens baseret grundlag for arbejdet med lediges progression i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

MOVE står for: Multiteoretisk, operationel, vidensskabende og evidensbaseret. MOVE trækker på den nyeste forskning og efterprøvet teori inden for blandt andet positiv psykologi, kognitiv teori samt metode og neuropsykologi.

Konceptet indeholder teorier og metoder inden for:

 • Forandring & progression
 • Mestring & tro på egne evner
 • Motivation & den motiverende samtale
 • Styrkebaseret coaching
 • Optimisme
 • Beslutningsprocesser & viljestyrke

MOVE-konceptet er sammensat og udviklet i samarbejde med psykologer og er defineret på baggrund af medarbejder- og kundeinterviews. Den ressource og styrkebaserede tilgang er gennemgående i MOVE og i Hartmanns' ydelser. Det betyder, at vi støtter og motiverer mennesker ved at fremme eksisterende ressourcer og udvikle nye.

Samtlige konsulenter i Hartmanns' Job Consulting gennemgår et omfattende uddannelsesprogram i MOVE-konceptet, som  afsluttes med eksaminering for at sikre en høj faglig kvalitet i vores ydelser. Desuden mentorcertificeres alle konsulenter.

Kvalitet

Kvalitetsevalueringer

For os er det vigtigt, at vores omverden har det bedst mulige grundlag at vurdere vores indsats på. Derfor evaluerer vi løbende samtlige projekter og forløb via vores online evalueringssystem. Vi præsenterer naturligvis vores kunder for de resultater, vi opnår.

Vi fører nøje statistik over vores evalueringer, og vi er stolte over at kunne sige, at:

 • 87 % af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med vores konsulenter.
 • 83 % af de adspurgte får ny inspiration af vores arbejde.
 • 93 % af de adspurgte mener, at Hartmanns gør en forskel.