Hartmanns arbejder med det, vi kalder Newplacement (traditionelt outplacement)

 

En medarbejder skal ikke blot skal ”ud, men snarere videre i sin karriere og nyorienteres. Vores konsulenter har mange års erfaring med såvel Newplacement som rekruttering og har derfor et stort netværk og nem adgang til jobmarkedet. Vi arbejder for virksomheder i hele Danmark, og vi rykker ud, så snart behovet for assistance opstår.

Vores Newplacement-forløb omfatter bl.a.:

 • Afklaring
 • Krisehjælp
 • Karriererådgivning
 • CV-skrivning
 • Hjælp til jobsøgning
 • Træning i jobsamtaler
 • Brug af og opbygning af netværk
 • Vi følger medarbejderen de første 100 dage i nyt job

Outplacement eller Newplacement

Organisatoriske nedskæringer, omstrukturering eller tilpasning betyder ofte, at en større gruppe medarbejdere mister jobbet.

De medarbejdere, som er opsagt, tilbydes i dag meget ofte hjælp til at komme videre til et nyt job. Denne hjælp kaldes traditionelt "Outplacement". 
 
I Hartmanns har vi taget skridtet videre. Vi arbejder med det, vi kalder Newplacement, da en medarbejder ikke blot skal ”ud” men videre i sin karriere og nyorienteres.

Skræddersyet forløb

Undersøgelser viser, at når afskedigelsesprocessen håndteres rigtigt og professionelt, giver det en positiv effekt i organisationen. De fleste opsagte får et chok, som skal bearbejdes før en erkendelse af situationen og nyorientering kan finde sted. Derfor er en bearbejdning af opsigelsens modtagelse en naturlig del af vores filosofi bag Newplacement.

Vores forløb tilpasses individuelt til den opsagte medarbejders ønske og behov til en løsning, der skal bane vejen til et nyt job.

Et forløb kan f.eks. indeholde:

 • Karriererådgivning
 • Gruppeforløb
 • Karriereforløb

100 dage ekstra

Vi følger medarbejderen de første 100 dage ind i det nye job. Erfaringer viser, at de første 100 dage i et nyt job, er de mest kritiske i forhold til, om medarbejderen bliver i stillingen. Vi følger derfor medarbejderen i det nye job, og de har mulighed for at få rådgivning og sparring i den periode.

Kort vej til arbejdsmarkedet

Hartmanns' konsulenter har adgang til jobmarkedet, de har stor brancheindsigt, og de er specialister inden for forskellige fagområder. Vi vil, så vidt det er muligt, matche medarbejderen med en konsulent inden for deres eget fagområde.

Et strategisk valg

At tage afsked med opsagte medarbejdere gennem et Newplacement forløb betyder, at virksomheden sender positive signaler både til nuværende og kommende medarbejdere.

Hartmanns' erfaring viser, at det lønner sig at gøre sig umage særligt i de situationer, hvor virksomheden siger farvel. Virksomheder, der behandler medarbejderne værdigt og anstændigt, er langt mere attraktive som arbejdsgiver for nye medarbejdere.

Vi arbejder i faserne før, under og efter en afskedigelse og tilbyder deltagelse i virksomhedens planlægning og forberedelse af selve afskedigelsen.

Pænt farvel

Få gode råd og tips i bogen "Pænt Farvel" til, hvordan man som virksomhed håndterer fyringer så tilfredsstillende som muligt for alle de involverede parter lige fra ledelsen, lederne over de fyrede til de tilbageværende medarbejdere.

Bestil bogen hos Sales & Business Development Manager, Lars Pelch, på lars.pelch@hartmanns.dk og få en times rådgivning.

Kvalitet

Kvaliteten af et Newplacement-forløb tager udgangspunkt i kandidatens oplevelse af processen. Kemien er afgørende for et positivt Newplacement-forløb. Derfor er vi omhyggelige med at matche kandidaten med den konsulent, som vil rådgive og coache personen bedst.

Gensidig Respekt

Gensidig respekt er en af Hartmanns' fire værdier. Denne lægger vi stor vægt på i et forløb. Vi møder kandidaterne ligeværdigt og med respekt for hendes eller hans kvalifikationer, ønsker og baggrund.

Evalueringssystemer

Hartmanns arbejder løbende med et struktureret evalueringssystem for at sikre, at vores kunder og kandidater får højeste kvalitet i processen hver gang.

Ved afslutningen af et Newplacement-forløb vil kandidaten modtage et web-evalueringsskema, hvor kandidaten skal evaluere konsulenten, processen og materialet på en benchmark-skala. Disse evalueringer konsolideres løbende og danner grundlag for konstant optimering af vores processer og kompetencer.

Resultater

Hartmanns gennemfører ca. 1000 Newplacement-forløb om året. 83 % af dem, der gennemgår et Newplacement-forløb hos os, er i nyt job efter seks måneder.

Efter hvert forløb gennemfører vi en kvalitetsmåling på tilfredshed. Dette bliver målt på en skala fra 1-6. Kandidattilfredsheden er på nuværende tidspunkt på 5,6 mens kundetilfredshenden er på 5,4.

Newplacement-forløb

Hos Hartmanns tilbyder vi et behovstilpasset forløb. Der er følgende typer af Newplacement-forløb hos Hartmanns:

 • Individuelle forløb
 • Gruppeforløb
 • Karriereforløb

Et typisk Newplacement-forløb kan opdeles i følgende faser:

 

Sammen med dig sammensætter vi et Newplacement-forløb, der passer til dine medarbejderes situation, ønsker og behov. Nogle medarbejdere kan eksempelvis have mere brug for rådgivning og vejledning, mens andre har mere brug for at fokusere på jobsøgningsdelen. Der er således ikke to forløb, der er ens, og et forløb kan derfor variere i antallet af møder og timer.

Det er op til dig, om Newplacement-forløbet skal afholdes hos os eller i din virksomhed.

Download produktblad

Hver fase i forløbet medvirker til, at dine medarbejdere får et skærpet billede af sig selv, sine kompetencer og udviklingsområder. Samtidig får medarbejderen en række metoder og værktøjer, der også kan bruges i andre sammenhænge.

Støtte og vejledning - også efter forløbet

Hartmanns bevarer kontakten til medarbejderne, også efter de er kommet i nyt job. Vi har en ubegrænset hotline under hele forløbet og følger medarbejderen de første 100 dage i deres nye job.

 

Kontakt

Malene Gude
Functional Lead Newplacement

+45 4121 1322
Send e-mail
 

Lars Pelch
Sales & Business Development Manager

+45 4121 1333
Send e-mail

Martin Møller
Recruitment & Newplacement Manager

+45 4121 1337
Send e-mail