Mangler du en socialrådgiver eller socialformidler for en given periode - Hartmanns har løsningen.

SOCIALRÅDGIVERVIKAR

Mangler du en socialrådgiver eller socialformidler?

Vi har socialrådgivervikarer, der kan stå klar med kort varsel. De har alle mange års erfaring, og de kender både de systemer I arbejder i samt lovgivningen, der sætter rammerne for arbejdet.

Vi har i mange år samarbejdet med en lang række af landets kommu­ner og jobcentre. Som leverandør af ydelser til jobcen­trene er vi dagligt tilstede i forvaltningerne, og vi ved, hvad der forventes, når der skal leveres socialrådgivervikarer.

Hvorfor vælge Hartmanns?

Hartmanns har stor erfaring med at hjælpe offentli­ge organisationer med vikarløsninger, og vi har udvidet området til også at dække socialrådgivervikarer.

Det er vores erfaring, at der bliver stillet høje krav og forventninger til en socialrådgivervikar. Vikaren skal have høj faglighed og et stærkt kendskab til fagområdet og de systemer, der arbejdes med. Det har Hartmanns’ socialrådgivervikarer.

Hartmanns henvender sig til potentielle socialrådgi­vervikarer via flere kanaler, og vi gennemfører årligt mere end 20.000 samtaler. Det betyder, at vi kan udvælge de mest kvalificerede vikarer. Det giver dig sikkerhed for, at vi kan hjælpe med vikarer inden for en bred vifte af områder.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vores socialrådgivervikarer dækker mange forskellige fagområder. Hartmanns’ socialrådgivere bliver kun sendt ud til vikariater inden for de fagområder og arbejdsområder, de har arbejdet med tidligere. Det betyder, at vores vikarer kan gå i gang med opgaverne fra første dag i vikariatet.

Vores socialrådgivervikarer kan varetage opgaver inden for følgende områder:

 • Sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Fleksjob
 • Pension
 • Børn og Familie
 • Børn og Handicap
 • Voksen Handicap
 • Integration
 • Ledighedsydelse

Vi har også rådgivere, der har erfaring fra specialområdet, og du er altid velkommen til at ringe og tale med Søren Millung på 41 21 13 51, hvis du har særlige krav til den socialrådgivervikar, du efterspørger.

Udfyld jobbeskrivelse for din socialrådgiver her

Samarbejdet med Hartmanns

Et samarbejde med Hartmanns sikrer:

 • Fleksibel arbejdskraft fra dag til dag
 • Socialrådgivere, der er specialister i deres fagområde
 • Du betaler kun for effektiv arbejdstid
 • Alle vikarer er nøje håndplukket af Hartmanns, og der er indhentet referencer for at sikre, at de kan levere høj kvalitet
 • Vi kvalitetssikrer løbende og kontrollerer, at vores socialrådgivervikarer lever op til jeres behov og forventninger
 • Vi forventningsafstemmer løbende med dig som kunde
 • Det er naturligvis muligt at fastansætte vores socialrådgivervikarer

Kvalitet og erfaring

En socialrådgivervikar fra Hartmanns er enten uddannet og/eller har flere års erfaring inden for deres fagområde. Vi­karen har et godt kendskab til det arbejdsområde og de systemer, I arbejder med. Inden socialrådgivervikaren starter, er du informeret om personens kvalifikationer og erfaringer.

Vi sætter kvalitet først. Det betyde, at vi forsøger at vælge en socialrådgivervikar med bopæl tæt på arbejdspladsen, men vi går altid efter at finde den rigtige person, og vi udvælger derfor primært med udgangspunkt i faglighed og erfaring.

Når du bestiller en socialrådgivervikar udfylder du ar­bejdsbeskrivelsen, hvor de opgaver vikaren skal udføre, og dine forventninger til vikaren fremgår.

Beskrivelsen sender du til os, og vi kontakter dig herefter telefonisk for, sammen med dig, at finde den rette løsning.

Du ved fra start, hvad du kan forvente af os, og vi sørger for, at du er orienteret gennem hele processen. Det handler om, at du har tillid til og føler tryghed for, at vi finder den rette socialrådgivervikar til dig.

Yderlig information

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os. Sammen afdækker vi hurtigt eventuelle tvivlsspørgsmål, og hvilke kvalifikationer socialrådgivervikaren skal have for at løse jeres specifikke opgave. Søren er selv uddannet socialrådgiver, og har siddet i flere forskellige forvaltninger.

Søren Millung
Account Manager

+45 4121 1351
Send e-mail