Geografi 
  • Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1344
Jobmærke 
1000135
Ansøgningsfrist 
06-01-2017

M. Larsen Vognmandsfirma A/S er blandt landets største transportører, og har siden 1947 specialiseret sig især inden for transport og håndtering af alt affald, levering af byggematerialer og kranopgaver. M. Larsens Vognmandsfirma A/S hjælper med at finde den rigtige affalds- og genbrugsløsning for virksomhederne i Danmark. Der er mange penge at spare ved at finde den optimale løsning til sortering af virksomhedens affald for dermed at minimere afgiftsbetalingen til bortskaffelse og højne genanvendelsesprocenten. M. Larsen har eksperter til at rådgive virksomheder om hvordan de på den økonomisk mest fordelagtige måde kan leve op til de stigende miljømæssige krav. Virksomheden servicerer ca. 24 kommuner med renovationsindsamling, ligesom de indsamler og sorterer miljøfarligt affald i ca. 40 kommuner. Herudover betjener de ministerierne, politiet, forsvaret, Amagerforbrændingen og Vestforbrændingen samt indsamler genbrug og elektronikskrot i stort omfang. Ud over disse mange opgaver for affaldsselskaber og kommuner har M. Larsen rigtig mange opgaver for private virksomheder på affalds- og genbrugsområdet samt almindelig vognmandskørsel. Selskabet beskæftiger i dag ca. 700 medarbejdere. Vognparken som består af ca. 400 køretøjer fremtræder særdeles velholdte og ekstra miljøvenlige. Virksomheden er i dag miljøcertificeret iflg. ISO 14001, kvalitetscertificeret iflg. ISO 9001 og arbejdsmiljøcertificeret iflg. OHSAS 18001 Virksomhedens mål er en fortsat udvikling af teknik, ny viden, engagerede medarbejdere og kunne yde den service vore nuværende og nye kunder efterspørger nu og i fremtiden.

Ekstern miljøkonsulent med salgserfaring fra renovationsbranchen

Har du et sælgergen og kan du skabe langvarige relationer til kunderne? Har du vindermentalitet og en vedholdenhed som giver genlyd hos kunderne? Vil du opbygge din egen kundeportefølje inden for transportbranchen, hvor dit fingeraftryk på M. Larsens Vognmandsfirmas fremtid bliver synligt? Så er stillingen hos M. Larsen Vognmandsfirma sikkert noget for dig.

M. Larsen Vognmandsfirma er i rivende udvikling og har gennem de sidste år etableret sig godt og sikkert på det danske transportmarked som en anerkendt og professionel transportør af affald/ressourcer. I salgsafdelingen i Brøndby er visionerne klare og målsætningen høj for de kommende år, hvor man er ved at mande op med flere dygtige medarbejdere. I den forbindelse søges der en ekstern miljøkonsulent, der kan opsøge nye potentielle kunder og brænder for håndteringen af hele salget. Din kollega i teamet dækker Nordsjælland/Storkøbenhavn, så du får resten af Sjælland som din arbejdsplads. Det vil derfor være en fordel hvis du bor i dit distrikt.

Du er en sælger med vindermentalitet

Der er penge at tjene på affald og fraktioner. Derfor er der i højere grad opmærksomhed på håndtering af affald som en ressource. M. Larsen Vognmandsfirma er en stor spiller på markedet i håndtering og transport af affald for erhvervsvirksomheder, landets kommuner og ministerier, der efter flere kriterier vælger den bedste transportør. Din rolle bliver:

  • Opsøgende salg ud mod nye erhvervskunder på Sjælland
  • Vedligeholdende salg og skabe relationer til eksisterende kunder
  • Rådgivning af kunder i forhold til håndtering, sortering, afhentning og transport af affald, samt registrering af aftaler  
  • Servicebesøg hos kunderne
  • Udarbejde tilbud, følge op på tilbud og lukke salget
  • Afholde miljøseminar for kunder omkring sortering af deres affald
  • Være en god arbejdskollega og sparringspartner

Har du erfaring fra branchen og trives i alle salgets faser?

Du arbejder allerede i dag inden for miljøområdet og forstår markedsmekanismerne inden for handel med genbrugsmaterialer og affaldshåndtering. Det er vigtigt at du trives på de bonede gulve, hvor kontrakterne forhandles på plads og ude på pladserne hos kunden, hvor deres affald håndteres og sorteres. Telefonen, din bil og din energiske tilgang til opgaverne bliver dine stærkeste arbejdsredskaber. Du kommer ind i en salgskultur, hvor du selv er med til at sætte rammerne i samarbejde med hele salgsteamet. Der er stor opbakning fra dit bagland og din salgschef, til at udføre dit arbejde.  

M. Larsen tilbyder

Du bliver en vigtig spiller i salgsafdelingen, hvor du refererer direkte til salgschefen. Du bliver en del af et salgsteam, som har været igennem en udviklingsproces, hvor du opfordres til at bruge din innovative tilgang til salg og kundehåndtering. Du tilbydes et selvstændigt job, hvor du får muligheden for at udvikle dig og være med der, hvor det er rigtig sjovt og hvor man gerne fejrer sine succeser.

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior rekrutteringskonsulent, Martin Cordt på e-mail martin.cordt@hartmanns.dk eller på telefon mobil 4121 1344.

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettes hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job