Geografi 
  • Hovedstaden (inkl. Nordsjælland), Øvrige Sjælland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1344
Jobmærke 
1000136
Ansøgningsfrist 
03-01-2017

M. Larsen Vognmandsfirma A/S er blandt landets største transportører, og har siden 1947 specialiseret sig især inden for transport og håndtering af alt affald, levering af byggematerialer og kranopgaver. M. Larsens Vognmandsfirma A/S hjælper med at finde den rigtige affalds- og genbrugsløsning for virksomhederne i Danmark. Der er mange penge at spare ved at finde den optimale løsning til sortering af virksomhedens affald for dermed at minimere afgiftsbetalingen til bortskaffelse og højne genanvendelsesprocenten. M. Larsen har eksperter til at rådgive virksomheder om hvordan de på den økonomisk mest fordelagtige måde kan leve op til de stigende miljømæssige krav. Virksomheden servicerer ca. 24 kommuner med renovationsindsamling, ligesom de indsamler og sorterer miljøfarligt affald i ca. 40 kommuner. Herudover betjener de ministerierne, politiet, forsvaret, Amagerforbrændingen og Vestforbrændingen samt indsamler genbrug og elektronikskrot i stort omfang. Ud over disse mange opgaver for affaldsselskaber og kommuner har M. Larsen rigtig mange opgaver for private virksomheder på affalds- og genbrugsområdet samt almindelig vognmandskørsel. Selskabet beskæftiger i dag ca. 700 medarbejdere. Vognparken som består af ca. 400 køretøjer fremtræder særdeles velholdte og ekstra miljøvenlige. Virksomheden er i dag miljøcertificeret iflg. ISO 14001, kvalitetscertificeret iflg. ISO 9001 og arbejdsmiljøcertificeret iflg. OHSAS 18001 Virksomhedens mål er en fortsat udvikling af teknik, ny viden, engagerede medarbejdere og kunne yde den service vore nuværende og nye kunder efterspørger nu og i fremtiden.

Junior miljøkonsulent til renovationsbranchen

Har du lyst til at sælge og skabe langvarige relationer til kunderne? Har du gå på mod, vindermentalitet og en lyst til at besøge kunder? Du får mulighed for at opbygge din egen kundeportefølje og skabe en karriere inden for transportbranchen. Så er stillingen hos M. Larsen Vognmandsfirma sikkert noget for dig.

M. Larsen Vognmandsfirma er i rivende udvikling og har gennem de sidste år etableret sig godt og sikkert på det danske transportmarked som en anerkendt og professionel transportør af affald/ressourcer. I salgsafdelingen i Brøndby er visionerne klare og målsætningen høj for de kommende år. Som et nyt tiltag ansættes der nu junior miljøkonsulenter. Dine mentorer bliver vores eksterne miljøkonsulenter. Din oplæring vil være grundig og ret hurtigt får du ansvar for dine egne kunder. Salgsteamet dækker hele Sjælland og Storkøbenhavn, hvilket også vil være din arbejdsplads.  

Dit fokus bliver kunder

Der er penge at tjene på affald og fraktioner. Derfor er der i højere grad stor opmærksomhed på håndtering af affald som en ressource. M. Larsen Vognmandsfirma er en stor spiller på markedet i håndtering og transport af affald for erhvervsvirksomheder, landets kommuner og ministerier, der efter flere kriterier vælger den bedste transportør. Din rolle bliver:

  • Fokus på opsøgende salg ud mod de mindre erhvervskunder på Sjælland/Storkøbenhavn – hvilket kræver et højt drive og lyst til dialogen med kunder
  • Skabe relationer og salg hos eksisterende kunder
  • Opsøge viden om affaldssortering, så du kan rådgive dine kunder i forhold til håndtering, sortering, afhentning og transport af affald  
  • På sigt lave servicebesøg hos kunderne
  • Mestre hele tilbudsfasen, fra udarbejdelse af kalkulationer og tilbud, til opfølgning på tilbuddet og i sidste ende lukke salget
  • Motiveret for at lære og bruge din viden aktivt ud mod kunderne
  • Være en god arbejdskollega og sparringspartner

Vil du skabe en salgskarriere?

Du har arbejdet med salg og er vant til kundedialogen, måske arbejder du inden for miljøområdet i dag og vil bruge den erfaring i et salgsjob hos M. Larsen Vognmandsfirma. Dit engagement, din udadvendthed og lyst til salg er vejen til succes i jobbet. Du kommer ind i en salgskultur, hvor kundetid og relationer er vigtige og prioriteres højt. Du vil opleve stor opbakning fra dit bagland, din mentor og din salgschef, til at udføre dit arbejde.   

M. Larsen Vognmandsfirma tilbyder

Det er en nyoprettet stilling, så du har stor mulighed for at forme dit job og en salgskarriere. Du refererer direkte til salgschefen. Det salgsteam du bliver en del af har været igennem en spændende udviklingsproces og der har betydet mange nye kompetente medarbejdere. Du tilbydes et selvstændigt job, hvor du får muligheden for at udvikle dig og være med der, hvor det er rigtig sjovt og hvor man gerne fejrer sine succeser.

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior rekrutteringskonsulent, Martin Cordt på e-mail martin.cordt@hartmanns.dk eller på telefon mobil 4121 1344.

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettes hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

 

Søg job