Geografi 
  • Fyn, Midtjylland, Sydjylland
Kontaktperson 
Telefon 
+45 4121 1425
Jobmærke 
1000141
Ansøgningsfrist 
25-02-2017

Max Bögl Group blev grundlagt i 1929 af Max Bögl. I dag har Max Bögl Group hovedsæde i tyske Neumarkt, og er Tysklands største privatejede byggefirma og rangerer yderligere i top 5 blandt Tysklands største byggefirmaer samlet set. Max Bögls nye danske afdeling er centralt beliggende i Fredericia. Max Bögl Groups omsætning udgør årligt mere end 12 milliarder kr. og selskabet beskæftiger ca. 6.000 højt kvalificerede medarbejdere. Max Bögl har igennem de seneste årtier udviklet sig fra at være en indenrigs konstruktionsudbyder i Tyskland til at være globalt fokuseret. Max Bögl har i dag aktiviteter, der strækker sig over alle områder og sværhedsgrader i den moderne byggebranche. Max Bögl Group er en troværdig og resultatorienteret partner, virksomhed og arbejdsplads, som forstår kundernes behov og som formår at skabe de gode og skræddersyede individuelle løsninger, fra planlægning og finansiering til realisering og drift. Max Bögl Group har mere end 35 lokationer, fordelt på produktionsfaciliteter og repræsentationskontorer, rundt omkring i verden og har fokus rettet mod nye markeder, innovative og trendsættende metoder og produkter.

Kan du forberede tilbud og præsentationer på nogle af Danmarks største byggerier?

Max Bögl søger beregner af tilbud til totalentrepriser med base på hovedsædet i Fredericia

Med stor faglighed og engagement præger du nuværende og fremtidige projekter i DK for en af Tysklands største entreprenører.

Max Bögl fortsætter opbygningen af aktiviteterne i Danmark og har brug for dig. Med din brede viden og erfaring inden for totalentrepriser, vil du kunne bidrage med at skabe og præge fremtiden for Max Bögl i Norden.

Max Bögl er kendt for innovation og forskning. Med nye tanker og arkitektoniske ideer bidrager de til fremtidens byggeri. Dette gør bl.a. Max Bögl til en attraktiv og spændende aktør i byggesektoren – og en dynamisk og markant virksomhed at være en del af.

Din passion er at skabe forretning

Du tilbydes et selvstændigt og alsidigt job med mulighed for professionel og personlig udvikling i en virksomhed, som er kendetegnet ved vækst og solide ambitioner. Tilbuds- og kalkulationsafdelingen består af 3 medarbejdere, hvor de primære opgaver er projektgranskning, kalkulationer og udarbejdelse af præsentationer på Max Bögls projekter. Opgaverne består primært i bearbejdning og beregning af komplekse byggerier af forskellig art; herunder udarbejdelse af kalkulationer og tidsplaner, indhentning af tilbud fra underleverandører og underentreprenører samt kontrahering med disse. Du får en stor berøringsflade såvel internt som eksternt – med hhv. samarbejdspartnere, kunder, myndigheder etc.

Primære arbejdsopgaver

  • Deltage i projektgruppen der udarbejder tilbud på licitationer
  • Projektgranskning og i den forbindelse gennemgang og analyse af udbudsmateriale m.v.
  • Indhentning- og forhandling af priser og tilbud fra underentreprenører og leverandører
  • Udarbejdelse af tilbud, beskrivelser, tidsplaner og præsentationer af totalentrepriser
  • Deltagelse i besigtigelser og licitationer

Projekterne kan variere fra 4-20 uger og du vil typisk varetage 2-3 projekter ad gangen afhængigt af omfang, størrelse og kompleksitet.

Du har overblik og stor viden om byggeprojekter

Vi forestiller os, at du har en teknisk baggrund som bygningsingeniør, arkitekt, konstruktør eller tilsvarende – og gerne med solid erfaring som entreprise- og/eller projektleder. Vigtigst er det dog, at du har dokumenteret erfaring med totalentrepriser og gennem flere år har oparbejdet en bred og dyb teknisk indsigt. Har du kenskab inden for det installationstekniske område; El, VVS, ventilation etc. er det en fordel.

Du er erfaren bruger af kalkulationsprogrammer. Max Bögl bruger det nye system ”Itwo”, som favner hele byggefasen fra de indledende kalkulationer til de løbende stadeopgørelser- og diverse opfølgning på projektøkonomi etc. Du er endvidere erfaren bruger af MS projekt og Microsoft Office.

Du begår dig på engelsk og/eller tysk.

For at få succes i jobbet er det afgørende, at du udviser stort drive, proaktivitet og engagement samt besidder evnen til fastholde overblik på detaljer og præcision i kalkukationsopgaverne. Du forstår- og trives med det lange seje træk – og har en passion for at bidrage til udvikling og vækst i en spændende og dynamiks virksomhed.

Din personlighed understøtter den gode projektgennemførsel

Det er afgørende, at du er struktureret og har en analytisk tilgang til styringen af tilbudsprocessen. Din erfaring gør dig i stand til at identificere nøgleområder i projekt- og udbudsmaterialet (herunder risikovurdering), på trods af kompleksitet og opgavens sammensætning. Du træffer beslutninger baseret på analytiske beregninger- og vurderinger – og du investerer gerne dig selv ved at bidrage til værdier og den kultur i Max Bögl, som er kendetegnet ved åbenhed og et uformelt miljø, som i høj grad er båret af humor, en udpræget holdånd og et positivt samarbejdsklima mellem medarbejderne. Du arbejder både selvstændig og teamorienteret og du er vant til, at man hjælper, spørger- og støtter hinanden i bestræbelserne på at nå de fælles mål.

Max Bögl tilbyder

Max Bögl er kommet for at blive i Norden - og er i fuld gang med at etablere sig som en markant aktør i byggebranchen. Det er en væsentlig målsætning, at medarbejderstab og projektportefølje justeres løbende således, at der både skabes afstemning i forhold til den langsigtede etablering af aktiviteterne-, og i selekteringen af de opgaver, som der bydes på.

Alle nye medarbejdere gennemgår en grundig introduktion til rolle- og funktion ved ansættelsen. Du vil blive præsenteret for den kultur, som bl.a. er kendetegnet ved en åben, værdibaseret- og flad organisation på hovedsædet i Fredericia. Du bliver en del af en koncern i vækst og udvikling og kommer til at arbejde sammen med engagerede, dygtige- og passionerede kolleger, som alle glæder sig til at byde dig velkommen ombord.

Tiltrædelse

Snarest muligt

Noget for dig?

Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade din ansøgning og CV

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Business Manager Hans Hermann på mail: Hans.Hermann@hartmanns.dk eller mobil 4121 1425.

Hartmanns varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettes hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler - også inden ansøgningsfristens udløb.

Søg job