Gode råd om hvordan du oppfører deg på dagens jobbmarked.
Få tips og lær triks om hva du kan gjøre med dine jobbmuligheter.

Jobbmarkedet

Det kan lønne seg å bearbeide det synlige og ikke synlige jobbmarkedet samtidig. Her gir vi deg et par gode råd om hvordan du fokuserer aktiviteten på flere domener, som kan åpne for nye jobbmuligheter.

 • Hold rede på hva som rører seg på jobbmarkedet og i nettverket ditt – oppsøk de med kunnskap og spør spørsmål
 • Hold øye med stillingsannonser – også på virksomhetenes egne hjemmesider.
 • Vær modig, og sett fokus på din kompetanse og ditt talent
 • Vær aktiv i faglige fora
 • Gi råd og støtte der du kan, innenfor ditt felt
 • Oppsøk rekrutteringsvirksomheter og headhuntere og dra fordel av deres erfaringer og innspill

Nettverk

 • Bruk nettverket ditt aktivt, og oppsøk informasjon i andres nettverk.
 • Bruk sosiale medier aktivt som et ledd i å oppsøke informasjon og skape kontakt
 • Meld deg inn i faglige nettverk og grupper og delta i diskusjoner i disse

Proaktive jobbsøkere

 • Oppsøker viten og er positivt nysgjerrig ift. tendenser og aktiviteter i markedet
 • Er fleksibel og klar til å dele kunnskaper og erfaring
 • Har mot til å oppsøke, undersøke og spørre spørsmål
 • Kommer med idéer om hvordan oppgaver og prosjekter kan løses
 • Holder nettverket sitt aktivt og utvider det regelmessig
 • Markedsfører sine erfaringer f.eks. på nettet
 • Ringer opp lokale beslutningstakere
 • Er optimistisk og tror på egen og andres suksess
 • Tør å satse og feile
 • Har oversikten over sine karrieremål – nå og på lengre sikt

Kronologisk CV

 • Personlig kontaktinformasjon i topp- eller bunntekst på alle sider
 • Profesjonell utforming og layout
 • Kronologisk inndeling av arbeidssteder og stillinger – den siste jobben skal stå først
 • Vis ansettelsesperioder med årstall hvis de har vart over et år
 • Vis ansettelsesperioden med start- og sluttdato hvis ansettelsen har vart under et år
 • Uthev: Vesentlige prosjekter og arbeidsoppgaver – inkludert resultater oppnådd i løpet av hver ansettelse i løpet av de siste 10 årene. Eventuelt et bilde (husk et profesjonelt uttrykk)
 • Kort om familie og privatliv
 • Et dynamisk uttrykk – det vil si at du tilpasser innholdet til forskjellige jobbtyper og stillinger
 • Fremhev alltid faglige erfaringer og kompetanser fra hver ansettelse. Velg hva du fremhever ut fra hva som gjør deg interessant for den relevante virksomheten

Søknader på utlyste stillinger

Overskrift:
Navn, og eventuell identifikasjon, på stillingen. Du kan skille deg ut på en positiv måte ved å bruke en overskrift som sier noe om deg.

Bakgrunn:
Hvor har du sett annonsen. Skriv at du søker fordi du kan oppfylle kravene som stilles på en rekke punkter.

Motivasjon:
Her er det avgjørende at du viser at du vet hva du søker på, og hvorfor du søker. Bruk din kjennskap til bransjen, virksomhetens hjemmeside og/eller nettverket ditt for å finne informasjon som du kan bruke til å beskrive din motivasjon for å søke, og hvorfor nettopp denne virksomheten eller stillingen er interessant for deg. Hva er det som gjør deg og virksomheten til en god match? Her kan du med fordel nevne navn og felles forbindelser i virksomheten.

Faglige kvalifikasjoner:
Det er viktig at du svarer på annonsen. Hvis annonsen stiller krav, må du svare på disse. Dette er hvor du beskriver hvordan du vil oppfylle kravene som annonsen stiller. Dokumenter at du kan håndtere oppgaver og prosjekter ved å vise til hvordan du har produsert lignende resultater før. Skriv f.eks.: «Av relevant erfaring kan nevnes», og fremhev deretter utvalgte erfaringer og resultater i punktform. Fremhev dine sterke sider i forhold til stillingen, medarbeiderne, kundene og andre interessenter. Forklar hvilke faglige kvalifikasjoner du kan tilføre virksomheten. Nevn bare de kvalifikasjonene som du tidligere har hatt suksess med, eller som etter din mening er avgjørende for å lykkes i stillingen.

Personlige kvalifikasjoner:
Her skal du kun fremheve personlige styrker som du anser som en fordel i stillingen. Legg gjerne til grunn eksempler fra tidligere erfaringer. Sørg for å være kortfattet og presis.

I påvente av samtale:
Beskriv i korte trekk hvorfor du er «best candidate for the job», og nevn eventuelt referanser som virksomheten kan kontakte. Når det gjelder toppstillinger, er disse referansene ofte altavgjørende.

Underskrift:
Husk å avslutte med navn og kontaktopplysninger. Hvis du har satt inn kontaktinformasjon i toppteksten, behøver du imidlertid ikke å gjenta kontaktopplysninger her.

Oppfølging:
Det er viktig at du følger opp søknadene dine, slik at du vet hvilke dører som er åpne, og hvilke som har lukket seg.

Åpne søknader

Overskrift:
Skill deg ut ved å lage en spennende overskrift, men det må fremgå at du søker uoppfordret.

Bakgrunn:
Start alltid med informasjon som viser at du kjenner virksomheten du søker deg inn i. Det kan være gjennom et navn på en kontaktperson eller via informasjon om virksomheten.

Motivasjon:
Her er det avgjørende at du viser at du vet hva du søker på. Bruk din kjennskap til bransjen, virksomhetens hjemmeside og/eller nettverket ditt for å finne informasjon som du kan bruke til å beskrive din motivasjon for å søke, og hvorfor nettopp denne virksomheten og du er en god match.

Faglige kvalifikasjoner:
Beskriv hvilke faglige kvalifikasjoner du kan tilby virksomheten. Fremhev en rekke erfaringer og resultater som kan settes i forhold til de oppgavene virksomheten løser. Sørg for at du sprer nettet så vidt som mulig med tanke på mulige stillinger du kan fylle. Det er med andre ord viktig å holde mulighetene åpne, uten å låse deg fast i fagområdet ditt.

Personlige kvalifikasjoner:
Her må du bare fremheve personlige styrker, eller bransjenettverk, som kan være en fordel for den virksomheten du søker til.

I påvente av samtale:
Avslutt med at du håper søknaden har vakt interesse, og at du vil tillate deg å følge opp søknaden din. Du kan vurdere å oppgi referanser alt etter hvor sikker du er på at profilen din er interessant for virksomheten.

Underskrift:
Avslutt med navnet ditt, og sørg alltid for at dokumentet inneholder kontaktinformasjon.

Oppfølging:
Det er viktig at du følger opp søknadene dine, slik at du vet hvilke dører som er åpne, og hvilke som har lukket seg.