Hartmanns leverer en rekke tjenester til virksomheter og organisasjoner innenfor både privat og offentlig sektor. Her kan du lese mer om løsningene vi tilbyr.

I Hartmanns er det spesialister som rekrutterer spesialister

Vi rekrutterer til alle stillingsnivåer og bredt innenfor alle bransjer. Vi hjelper virksomheter og organisasjoner gjennom hele, eller deler av, rekrutteringsprosessen med f.eks.: Utarbeiding av jobbanalyser, kravprofiler og stillingsannonser, samt intervjuer og innhenting av referanser m.m.

Vi rekrutterer til alle ansettelsesforhold, bl.a.; fast ansatte, midlertidig prosjektansatte og frilansere.

Hartmanns har et omfattende kandidatnettverk. Vi har vår egen kandidatbase, og tiltrekker de beste kandidatene gjennom vår velprøvde og effektive flerkanalstrategi.

Rekrutteringsprosessen og intervjuteknikk

.

Kurset gjennomgår jobbanalyse, intervjuteknikk, kommunikasjon, forskjellige mennesketyper, evaluering, tilbakemelding og håndtering av avslag. Vi gjennomgår i tillegg den aktuelle lovgivningen, herunder allment gjeldende etiske regler.

Våre erfarne kursledere har mange års teoretisk og praktisk erfaring innenfor HR og rekruttering.

Kurset Rekrutteringsprosessen og intervjuteknikk tilbys som åpne kurs et par gange i året. Vi kan også utforme kurs som er spesielt tilpasset din virksomhet eller organisasjon.

Newplacement

Organisatoriske nedskjæringer, omstrukturering og tilpasning betyr ofte at en større gruppe medarbeidere mister jobben. I Hartmanns jobber vi med det vi kaller Newplacement (tradisjonelt kjent som Outplacement), da en medarbeider ikke bare skal «ut» – men videre og nyorienteres.

Våre konsulenter har mange års erfaring med Newplacement og rekruttering. De har et stort nettverk og god tilgang til jobbmarkedet. Vi arbeider for virksomheter i hele Danmark, og rykker ut så snart det oppstår behov for våre tjenester.

Positiv effekt

Undersøkelser viser at det gir en positiv effekt i organisasjonen hvis avskjedigelsesprosessen håndteres riktig og profesjonelt. De fleste som sies opp får et sjokk som må bearbeides, før de erkjenner situasjonen og en nyorientering kan finne sted. Bearbeidelse av reaksjonene på oppsigelse er derfor en naturlig del av vår filosofi bak Newplacement.

Vi tilpasser vår prosess individuelt til den oppsagte medarbeiderens ønsker og behov, til vi oppnår en løsning som baner vei frem mot en ny jobb.