Når svære beslutninger skal træffes

Hvorfor er det en god ide at få Hartmanns til at hjælpe jer med et Newplacement (outplacement) forløb, der kan give jeres afskedigede medarbejdere en god afsked og hjælpe dem videre i deres karriere? Vi har interviewet vores kunde, DMI, om, hvad deres udbytte var af Hartmanns’ Newplacement forløb.

Hvilken situation stod I i?

DMI stod i efteråret 2016 i en økonomisk situation, der nødvendiggjorde en stor tilpasningsrunde på instituttet. Den anden tilpasningsrunde inden for 1 år, så alle oplevede situationen som ekstra vanskelig.

Hvilken opgave skulle Hartmanns løse for jer?

Vi ønskede hjælp til flere indsatser, men et helt særligt fokus var støtten til de opsagte medarbejdere. DMI skulle opsige mange dygtige og mangeårige medarbejdere, og udover psykologhjælp og krisehåndtering var der et stærkt ønske om i videst muligt omfang at hjælpe medarbejderne godt videre i et nyt arbejdsliv. Hartmanns fokus på Newplacement var derfor udslagsgivende for vores valg af bistand. Derudover ønskede både tillidsrepræsentanter og ledere hjælp til at håndtere processen, da omfanget af afskedigelser var stort, og forløbet derfor krævede en ekstra indsats fra begge grupper.

Hvorfor valgte I Hartmanns?

Først og fremmest på grund af det store fokus på at hjælpe opsagte medarbejdere videre i et nyt arbejdsliv. Mange bliver ramt af opsigelser i et langt arbejdsliv, men med den rette hjælp er det for langt de fleste muligt at komme godt videre. Derudover selvfølgelig, at Hartmanns kunne levere den nødvendige krisehåndtering i selve opsigelsesprocessen.

Hvordan er det at samarbejde med Hartmanns?

Helt fra starten har samarbejdet fungeret godt mellem Hartmanns og DMI. At gennemføre store tilpasningsrunder kræver en tæt kontakt og god dialog mellem parterne, så både ledere, tillidsrepræsentanter, og ikke mindst de ansatte oplever, at processen forløber professionelt. Dette har helt klart været tilfældet i denne situation, og Hartmanns har på fin vis stillet med de relevante kompetencer afhængigt af den konkrete efterspørgsel.

Hvordan har Newplacement forløbet fungeret for jer som virksomhed?

Newplacement er fortsat i fokus her mange måneder efter, og der er derfor en klar oplevelse af, at Hartmanns som lovet følger den enkelte medarbejder lang tid efter DMI som arbejdsgiver har sagt farvel. Det øger troen på, at de opsagte reelt kommer godt videre i individuelt tilpassede forløb, og DMI har som virksomhed en interesse i at følge dette helt til dørs.

Hvordan har det virket for jeres medarbejdere?

De løbende tilbagemeldinger fra DMI´s tillidsrepræsentanter og flere af de direkte berørte medarbejdere har været, at der er stor tilfredshed med det forløb, den enkelte medarbejder tilbydes hos Hartmanns. Det, at man kan ”klikke” ind og ud af forløbet har fx været positivt, da der kan opstå situationer, hvor man har brug for at holde en pause hos Hartmanns uden at komme under tidspres.

Hvilke fordele ser I som virksomhed i Newplacement forløbende?

Det er en klar fordel, at en opsagt medarbejder med den relevante støtte i forløbet bliver sporet ind på at kigge fremad, og ikke kun får psykologbistand i mere klassisk forstand. Fokus rettes imod et nyt job, ikke nødvendigvis mere af det samme, men også med fokus på, at der kan være mulighed for helt at skifte karrierevej. De opsagte medarbejdere har været meget forskellige steder i deres arbejdsliv, og det at kunne rumme det, er en vigtig forudsætning for succes for den enkelte.

Hvilken forskel har Hartmanns gjort for jer?

Hartmanns har bidraget til, at DMI er kommet godt og professionelt gennem selve tilpasningsrunden, og på den måde givet DMI mulighed for at komme videre som organisation.

Vil du vide mere om Hartmanns' Newplacement forløb? Så kontakt Sales & Business Development Manager, Lars Pelch, på tlf. 41 21 1333 eller send ham en e-mail på lars.pelch@hartmanns.dk