Nyt brætspil til trivselsarbejde og APV

Det sker ganske ofte, at vi sætter lighedstegn mellem arbejdspladsvurderingen (APV) og en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er det mest velkendte værktøj til udførsel af APV i de fleste organisationer. Men vidste du, at der er andre muligheder, som er værd at overveje, når vi skal arbejde med trivsel og APV? – nemlig en mere dialogbaseret tilgang. Hartmanns viderefører nu et dialogbaseret brætspil udviklet og anvendt af Forsvaret, som metode til afholdelse af APV og forbedring af trivsel i afdelinger og grupper.

Af Louise Dinesen og Anja Dam-Nielsen

Hvad kan de dialogbaserede metoder?

En dialogbaseret tilgang til APV-arbejdet er med til at sikre, at alle deltager aktivt og bidrager til arbejdspladsens trivsel i en fælles dialog. Alle får mulighed for at give udtryk for deres synspunkter og skal samtidig lytte til sine kollegaers. På den måde kan vi sammen kortlægge trivslen og det psykiske arbejdsmiljø, hvorefter vi i fælles overvejelse prioriterer, hvor vi vil fokusere arbejdsindsatsen.
Styrken ved de dialogbaserede metoder er, at de er løsningsorienterede og er med til at sikre medarbejderinddragelse, hvilket skaber langt højere engagement blandt medarbejderne. APV-arbejdet vil derfor ikke blot være en temperaturmåling på arbejdsmiljøet her og nu, men vil give en større indsigt i det psykiske arbejdsmiljø, herunder de dynamikker som er på spil.

Hvordan laver man lige en dialogbaseret APV?

Der kan være mange forskellige måder og metoder til at arbejde med dialogbaseret APV. I Hartmanns har vi brætspillet ”Vend arbejdsmiljøet”, som danner rammen for den fælles dialog og prioritering. Spillet er udviklet i samarbejde med ansatte fra Forsvaret. Spillet er opbygget med udgangspunkt i anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og lever op til kravene i en psykisk APV.

Spillet fungerer på den måde, at deltagerne på skift trækker dialogkort, som de skal drøfte i fællesskab. Herefter prioriterer deltagerne temaerne, og de udarbejder i fællesskab konkrete handlingsplaner på henholdsvis fastholdelses- og forbedringsområder. Alle deltagerne deltager derfor aktivt i kortlægningen af arbejdsmiljøet og er med til at udarbejde handlingsplaner på de udvalgte arbejdsområder. Med metoden ender man således op med konkrete handlingsplaner, som deltagerne har været med til at udvikle.

Skal det så være helt slut med spørgeskemaer?

Der er fordele og ulemper ved både den dialogbaserede metode og den klassiske spørgeskemametode – og ofte vil det være en fordel at bruge en kombination af metoderne. Metodevalg afhænger af flere forhold, størrelse på organisationen, ønsket om at arbejde med grupper og afdelinger, erfaringer med forskellige metoder mv. I Hartmanns rådgiver vi altid i den rigtige metode, inden vi går i gang.  

Har du spørgsmål til den dialogbaserede tilgang eller til APV-arbejdet generelt, er du velkommen at skrive til:

Kontakt
 

Louise Dinesen
Chefpsykolog

Send e-mail
+45 4121 1340

Louise er uddannet erhvervspsykolog med speciale i metoder til forbedring af psykisk arbejdsmiljø. Hun er censor på Forsvarets Master i Ledelse, og har i mange år været tilknyttet som ekstern lektor på Københavns Universitet/Institut for psykologi. Louise har arbejdet som krisepsykolog, og varetager i dag komplekse arbejdsmiljøsager i forbindelse med påbud fra arbejdstilsynet. Hun er ekspert på Børsen Ledelse, hvor hun skriver om arbejdslivet og ledelse. Som psykolog er hun specialiseret i den løsningsfokuserede dialogmetode.