Sådan bliver du en god leder

Uanset dit erfaringsniveau har du som manager et brændende ønske om at lede din medarbejdere mest hensigtsmæssigt både for deres, din og organisationens skyld.

Disse 5 adfærdsmønster bør du efterleve, hvis du gør, er du garanteret dine medarbejderes gensidig tillid og respekt.

 

1. Tilpas din kommunikation til det enkelte team og det enkelte individ

- Gentager du konstant dig selv eller føler dig misforstået af dit team? Måske skyldes det dine kommunikative kompetencer. Vær opmærksom på, at din kommunikation skal fungere for hele    teamets og ikke blot dig selv.

2. Forstå personerne i dit team som individer

- En god leder forstår sine medarbejders individuelle personligheder og behov. Hvad der motiverer den enkelte medarbejder kan ligeledes være forskelligt. Du skal som en god leder kunne opfange medarbejdernes individuelle spidskompetencer, så de kan blive udfoldet til gavn for virksomheden og de ansatte.

3. Lyt mere, tal mindre

- Du vil blive overrasket over, hvor meget en medarbejder kan have brug for sparring med sin leder, men opsøger ikke kontakt af flere årsager. Det kan skyldes, at du altid giver udtryk for at have for travlt, medarbejderen vil derfor ikke være ”i vejen”. At du som leder kan have tendens til at nedskyde medarbejders initiativrige idéer. Eller der kan være noget helt tredje, der gør, at medarbejderne ikke tør henvende sig til dig. Det virker måske som små bagateller, men det har betydning for det overordnede arbejdsmiljø, at medarbejderne føler sig hørt og anerkendt. At medarbejderne også ved, at deres leder bekymrer sig om dem og deres arbejde, samt hvilke meninger de har.
Tilbyd dem et sikkert forum, hvor de kan få lettet hjertet og tag dig tid til at finde en løsning i fællesskab.

4. Vær støttende og ikke anklagende

- Udfordringer kan være svære at overkomme i et hvert job. Du bør som leder være støttende og ikke anklagende. I stedet for at give medarbejdere skylden for den pågældende milepæl ikke er nået, så spørg ind til processen, hvad gik der galt? Hvordan kan I løse problemet i fællesskab?

5. Vid, at du ikke behøver at kommentere på alt

- Giver du dine medarbejder en opgave, så lad dem tage fuldt ansvar. Den berømte ledelsescoach, Marshall Goldsmith, har udtalt sig om, at hvis en leders mening kun gør noget 10 % bedre, er det så værd at nævne overhovedet? Den smule effekt underminerer, uden at vide det, dine medarbejders arbejde og den energi de har lagt i det. En forbedring på 10 % er ubetydelig og oftest et spørgsmål om mening eller smag. I stedet for at kommentere på noget, der efter din mening, tilsyneladende kan forbedre projektet, tænk en ekstra gang, om det virkelig er nødvendigt.

Kilde: https://www.recruiter.com/i/the-5-habits-of-great-managers/