Undgå #metoo #hetoo til julefrokosten

#metoo og #hetoo-bølgen er et godt eksempel på, hvordan det moderne netværks- og informationssamfund blotlægger destruktiv kulturel praksis på arbejdspladsen.

Af Chefpsykolog Louise Dinesen, Hartmanns A/S

#metoo og #hetoo-bølgen er et godt eksempel på, hvordan det moderne netværks- og informationssamfund blotlægger destruktiv kulturel praksis på arbejdspladsen. Chikane, mobning og dårlig kultur kan ikke længere gemmes bag et scenetæppe, men synliggøres på sociale medier og et væld af andre kanaler, som organisationerne ikke har magten over. I dag rammer vurderinger, ratings og holdninger ikke bare organisationernes brand og produktgrupper, men også arbejdspladsens kultur, sociale praksis og psykiske arbejdsmiljø. Og det er #metoo-bølgen blandt andet et eksempel på. At tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø har været lovpligtigt i flere år. I dag er der imidlertid flere kommercielle hensyn at tage, idet måden, hvorpå relationer forvaltes på arbejdspladsen, kan ende i en shitstorm eller i negativ omtale.

Ingen uskyldig flirt    

Tidligere blev flirt, tilnærmelser og lumre jokes til julefrokosten håndteret internt, mens det i dag også kan leve på sociale medier. Overskrifter om grænseoverskridende adfærd florerer i dag frit på sociale medier, der agerer løftestang for vores frustrationer over, at mennesker vi regner med, bryder den psykologiske kontrakt for, hvad vi mener må ske i en arbejdsrelation.

Ordentlighed og værdighed 

Opgøret med krænkelser og mangel på ordentlighed er blevet styrket og mere konsekvent i tidens samfund. Det ser vi også inden for forskningen, hvor spørgsmål om retfærdighed, værdighed og krænkelse anses som væsentlige forhold i forståelsen af trivsel og mistrivsel. Retfærdighedssansen er blevet styrket, måske endda som konsekvens af, at vi kan debattere mere i fællesskab - f.eks. på sociale medier.

Den voksende bevidsthed herom viste sig først på området for brands og offentlige personer, men er nu blevet taget ned på et mere identificerbart niveau i form af almindelige menneskers arbejdsmiljø. Det er #metoo-kampagnen og opmærksomheden omkring Zentropas arbejdsmiljø eksempel på. I dag kan ingen leder, arbejdsgiver eller ansvarshavende gå fri, hvis de ikke har styr på deres etik i arbejdet med mennesker. Det gælder alle steder – også til julefrokosterne.

Hvornår går du for langt?

Kulturel praksis varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads, og det gør kutymen til julefrokosten således også. I nogle organisationer går ledelsen tidligt hjem og hverken drikker eller danser med de ansatte. I andre organisationer drikker ledelsen på lige vilkår med de ansatte og går hjem som de sidste.

Derfor er den kulturelle praksis så afgørende. Hvis der ikke er nogle officielle ”regler” for, hvad der må og ikke må ske, findes der heller ikke en færdig opskrift. Et klap bagi eller en sjofel joke er gængs for nogle og grænseoverskridende for andre.

Jo bedre du kender de implicitte spilleregler i relationen til dine ansatte og kollegaer, jo bedre er du også klædt på til at sikre balancen mellem fest og flabethed. Husk at det er den anden og ikke dig, der afgør, om der er tale om krænkelse eller chikane på arbejdspladsen. Dine intentioner kan være nok så uskyldige, men i en vurdering af chikane i en arbejdssammenhæng er det den oplevede adfærd, der tæller.

Hvad er seksuel chikane?

I arbejdet med seksuel chikane er vi som autoriserede arbejdsmiljørådgivere optagede af, om der er tale om systematiske eller grove handlinger, der kan opfattes som sårende eller nedværdigende, og om den det går ud over, har en oplevelse af ikke at kunne forsvare sig overfor handlingerne. Det kan eksempelvis være, hvis handlingerne kommer fra en leder, en fra en stærkere faggruppe eller en, der har været i organisationen i længere tid.

Seksuel chikane er, når en person på grov vis eller over længere tid udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Seksuel chikane er karakteriseret ved at fortsætte ud over det punkt, hvor den krænkede synes, at det er behageligt. Ofte bremses den ikke, fordi skellet mellem komplimenter, gemytlige berøringer og chikanerende handlinger kan synes diffust i starten. Seksuel chikane udspiller sig nemlig også i den almindelige udveksling af seksuelle signaler og foregår ofte i et meget symbolsk sprog.

Typiske negative handlinger i forbindelse med seksuel chikane er:

 • Uønskede berøringer
 • Sjofle vittigheder
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem

10 gode råd til julefrokosten

 1. Etabler en sund arbejdskultur baseret på værdier frem for en masse regler.
 2. Dyrk en kultur, der aktivt modvirker negative handlinger og nedladende eller chikanerende adfærd.
 3. Sørg for at ledelsen signalerer klare holdninger og nultolerance ift. krænkelser.
 4. Undersøg kulturen på arbejdspladsen, inden du dømmer eller skejer ud.
 5. Grib roligt ind, hvis du oplever noget, som du mener er grænseoverskridende – ofte er vidner den bedste vej til at stoppe uønskede handlinger.
 6. Husk, at det er modpartens oplevelse af de krænkende handlinger, der er det afgørende aspekt, når det kommer til chikane. Hvorvidt du synes, at det er legitimt at berøre en anden eller komme med sjofle jokes, har ingen betydning herfor.
 7. Chikane kan udøves af både kolleger og ledere. Udøves chikanen af en leder, er det ofte ekstra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ikke er muligt at få lederens opbakning og hjælp.
 8. Hold øje med modpartens signaler, også selvom du er fuld. Få dig evt. en fest-buddy, hvis du er tilbøjelig til at gå for langt.
 9. Tænk altid på, om det, der sker i relationen, bevarer din og den andens værdighed.
 10. Giv den gas og hav det sjovt – men altid uden at krænke nogen.