Hartmanns er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive om psykosocialt arbejdsmiljø. Vi arbejder systematisk med evidensbaserede metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationer. Det gør vi både forbyggende og behandlende.

I Hartmanns ved vi, at strukturerede indsat­ser rettet mod det psykiske arbejdsmiljø sætter rammen for arbejdsglæde, udvikling og økono­misk gevinst.

Hvorfor beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø?

Fordi både den økonomiske og menneskelige bundlinje bliver styrket, når organisationen arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø.

Vores erfaring er, at når en organisation målrettet investerer ressourcer i arbejdsmiljøarbejdet, er gevinsterne blandt andet:

 • En nedgang i organisationens sygefravær
 • En øget effektivitet
 • Et øget engagement hos medarbejderne
 • En nedgang i konflikter på arbejdspladsen
 • En øget fastholdelse af personale
 • En tydelig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationen

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Er du blevet tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Arbejdsgivere  skal, ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, årligt tilbyde arbejds-miljørepræsentanter supplerende uddannelse inden for arbejdsmiljø? Det er et krav fra arbejdstilsynet, at dette tilbud kan dokumenteres.

Vores erfaring viser, at det kan være svært for arbejdsmiljørepræsentanter at integrere arbejdsmiljøarbejdet i en travl hverdag, når konflikter opstår, stress skal forebygges eller kollegaer og ledere har brug for information eller støtte. Vi har derfor udviklet to kurser, som stiller skarpt på arbejdsmiljørepræsentanterne handlemulig-heder, når det kommer til det at påbegynde, gennemføre og samle op på svære samtaler, lederdialoger, feedback eller støtte.

Tilmeld dig vores kursus her

Kursus 1

Nyeste viden om psykisk arbejdsmiljø og relationer på arbejdspladsen.

 • Målrettet opdatering af ny viden & forskning
 • Jura – nyeste lovgivning inden for arbejdsmiljø
 • De svære samtaler med kollegaer
 • De svære samtaler med ledere
 • Sådan undgår du påbud - Arbejdstilsynet  
 • Forskning og tendenser - ledelse
 • Forskning og tendenser - stress  
 • Forskning og tendenser - vold, trusler, mobning & chikane

Kursus 2

De svære samtaler i arbejdsmiljøarbejdet.

 • Arbejdsmiljørepræsentantens typiske udfordringer
 • Den psykologiske kontrakt
 • De svære samtaler med kollegaer
 • De svære samtaler med ledere
 • Den løsningsfokuserede samtale og metode
 • Igangsætning, gennemførelse og opfølgning på arbejdsmiljødialoger  
 • Dialoger om konflikter, mobning, chikane, stress og sygemelding

Kommende kursusdatoer

 • Kursus 1: Tirsdag og onsdag i uge 9 - 27/2 og 28/2 2018.
 • Kursus 2: Tirsdag og onsdag i uge 10 - 6/3 og 7/3 2018.

Kurset afholdes på vores hovedkontor i Ballerup.

Hartmanns, Lautrupvang 4A, 2750 Ballerup    

 

Arbejdsmiljørådgivning

Som arbejdsmiljørådgiver er det Hartmanns’ målsætning at gøre organisationer i stand til at styrke og udvikle det psykiske arbejdsmiljø. Via trivsels- og arbejdsmiljøprogrammer er det vores ambition at gøre arbejdsgivere i stand til:

 • Aktivt at løse aktuelle og komplekse arbejdsmiljøproblemer
 • At drive forebyggende indsatser
 • At etablere en systematiseret arbejdsmiljøindsats
 • At indlede, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser
 • At styrke ledere og medarbejderes evne til selv at varetage arbejdet med organisationens arbejdsmiljø

Vi arbejder med afsæt i nedenstående model, hvor vi rådgiver i hele eller delvise processer inden for:

 • Kortlægning af organisationens arbejdsmiljø, Hartmanns arbejder med forskellige efterprøvede kortlægningsmetoder. Ud over trivselsmålinger tilbyder vi bl.a. et efterprøvet dialogbaseret arbejdsmiljøspil.
 • Udvikling af indsats, Vi samarbejder om udviklingen af konkrete handlingsplaner for ledelse og afdelinger. I handlingsplanerne defineres processen og de enkelte indsatser.
 • Implementering, I fællesskab sikrer vi, at I får implementeret de relevante indsatser, der giver værdi i organisationen.
 • Evaluering. Gennem før- og eftermålinger undersøger vi, om arbejdsmiljøindsatsen har haft den ønskede effekt. I forbindelse med evaluering assisterer vi organisationen i at planlægge det videre forløb.

Vi har erfaring med at integrere:

 • Social kapital
 • Resiliens (mental robusthed)
 • Stress-håndtering
 • Krise- og konflikthåndtering
 • Kompetenceafklaring
 • Ledelse
 • Arbejdsglæde og vinderkultur

Læs artikler om psykisk arbejdsmiljø og andre relevante emner her

Kontakt

Er du interesseret i en dialog om, hvordan vi sammen kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø i din organisation?

Kontakt

Louise Dinesen
Chefpsykolog

Send e-mail
+45 4121 1340

Louise er uddannet erhvervspsykolog med speciale i metoder til forbedring af psykisk arbejdsmiljø. Hun er censor på Forsvarets Master i Ledelse, og har i mange år været tilknyttet som ekstern lektor på Københavns Universitet/Institut for psykologi. Louise har arbejdet som krisepsykolog, og varetager i dag komplekse arbejdsmiljøsager i forbindelse med påbud fra arbejdstilsynet. Hun er ekspert på Børsen Ledelse, hvor hun skriver om arbejdslivet og ledelse. Som psykolog er hun specialiseret i den løsningsfokuserede dialogmetode.