Hartmanns er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive om psykosocialt arbejdsmiljø, og vi arbejder systematisk med evidensbaserede metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationer.

 

I Hartmanns ved vi, at strukturerede indsat­ser rettet mod det psykiske arbejdsmiljø sætter rammen for arbejdsglæde, udvikling og økono­misk gevinst.

Hvorfor beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø?

Fordi både den økonomiske og menneskelige bundlinje bliver styrket, når organisationen arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø.

Vores erfaring er, at når en organisation målrettet investerer ressourcer i arbejdsmiljøarbejdet, er gevinsterne blandt andet:

 • En nedgang i organisationens sygefravær
 • En øget effektivitet
 • Et øget engagement hos medarbejderne
 • En nedgang i konflikter på arbejdspladsen
 • En øget fastholdelse af personale
 • En tydelig forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i organisationen

Kvalificeret rådgivning

Som arbejdsmiljørådgiver er det Hartmanns’ målsætning at gøre organisationer i stand til at styrke og udvikle det psykiske arbejdsmiljø. Via trivsels- og arbejdsmiljøprogrammer er det vores ambition at gøre arbejdsgivere i stand til:

 • Aktivt at løse aktuelle og komplekse arbejdsmiljøproblemer
 • At drive forebyggende indsatser
 • At etablere en systematiseret arbejdsmiljøindsats
 • At indlede, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser
 • At styrke ledere og medarbejderes evne til selv at varetage arbejdet med organisationens arbejdsmiljø

Vi arbejder med afsæt i nedenstående model, hvor vi rådgiver i hele eller delvise processer inden for:

 • Kortlægning af organisationens arbejdsmiljø, Hartmanns arbejder med forskellige efterprøvede kortlægningsmetoder. Ud over trivselsmålinger tilbyder vi bl.a. et efterprøvet dialogbaseret arbejdsmiljøspil.
 • Udvikling af indsats, Vi samarbejder om udviklingen af konkrete handlingsplaner for ledelse og afdelinger. I handlingsplanerne defineres processen og de enkelte indsatser.
 • Implementering, I fællesskab sikrer vi, at I får implementeret de relevante indsatser, der giver værdi i organisationen.
 • Evaluering. Gennem før- og eftermålinger undersøger vi, om arbejdsmiljøindsatsen har haft den ønskede effekt. I forbindelse med evaluering assisterer vi organisationen i at planlægge det videre forløb.

Vi har erfaring med at integrere:

 • Social kapital
 • Resiliens (mental robusthed)
 • Stress-håndtering
 • Krise- og konflikthåndtering
 • Kompetenceafklaring
 • Ledelse
 • Arbejdsglæde og vinderkultur

Nye krav til det psykiske arbejdsmiljø

Lovgivningen kræver i dag, at organisationer tilrettelægger arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøloven slår fast, at arbejdsgiveren har ansvar for, at arbejdsforholdene ikke kun er sikkerheds-, men også sundhedsmæssigt forsvarlige, ligesom arbejdsgiveren skal modvirke og forebygge fysiske og psykiske (over-)belastninger.

Kontakt

Er du interesseret i en dialog om, hvordan vi sammen kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø i din organisation?

Kontakt

Louise Dinesen
Chefpsykolog, Employee Wellbeing

Send e-mail
+45 4121 1340