Succesfulde valg med dit eget studie- og karriereforløb

Studie- og karrierelab

Vil du have et godt studieforløb, høj jobsikkerhed og et spændende arbejdsliv? Så er det en god idé at være i god tid med de rette beslutninger og valg. Som led et succesfuldt studie- og arbejdsliv, benytter flere og flere studerende personlige studie- og karrierecoach’es og mentorer. Studietiden er ofte præget af uvished om studiestart, eksamenshåndtering, valgfag, praktik, studiejob og karriere.

I Hartmanns har vi valgt at hjælpe studerende og nyuddannede om disse udfordringer. Det gør vi gennem målrettede studie- og karriereforløb med en mentor, for studerende, som ønsker plan og retning - og gennem afhjælpende studie- og karrierecoaching for studerende, som har brug støtte og sparring. Deres tætte kontakt til erhvervslivet gør dem til en attraktiv partner i din vej mod joblivet.

Nedenfor kan du se to typer af forløb; et målrettet forløb og et forløb for dig, som ønsker støtte

Studie- og karrierementor

Den succesfulde medarbejder på fremtidens arbejdsmarked er én, der på den ene side evner at tilegne sig og finde ny viden, og på den anden side er i stand til at opbygge et netværk og skabe relationer på tværs af (fag)grænser. Derfor er det rigtigt smart at begynde at skabe sig et netværk allerede på studiet. Det kan være via studiekammerater, fritidsjob, undervisere, frivilligt arbejde og sociale medier.

Den personlige studie- og karrierementor er en rådgiver for dig, som ønsker viden om, hvad der kan gøres for at skabe succes i dit studie- og arbejdsliv på kort og på lang sigt. Sammen med en studie- og karrierementor får du sparring inden for emner som:

 • Afklaring og indsigt   
 • Planlægning af dit studie- og arbejdsliv
 • International jobsøgning
 • Praktikmuligheder – og støtte til at finde relevante organisationer
 • Netværk og virksomhedskontakt
 • Betydningen af branche- og studieskift
 • Ansøgning, CV & jobsamtaler
 • Sociale medier; LinkedIn & jobbanker

Studie- og karrierecoach

Studie- og karrierecoaching er for gymnasieelever, studerende på mellemlange og videregående uddannelser samt nyuddannede, som ønsker støtte i de svære perioder i studie- og arbejdslivet. Måske er du et sted i dit liv, hvor du ønsker afklaring ift. dit studie, måske føler du dig presset og stresset, eller måske har du brug for vejledning ift. studiestart, kontakt til erhvervslivet eller praktikordninger. Sammen med en studie- & karrierecoach får du støtte inden for emner som:

 • Arbejdspres og studierelateret stress
 • Uro i forbindelse med eksamen
 • Planlægning og prioritering af tid
 • Studiestart, studieskift, praktik, studiejob og arbejdsliv 
 • Overblik over uddannelsesmuligheder
 • Hjælp i forbindelse med svære beslutninger i studie- og arbejdslivet

Karriere & Jobliv

Læs adm. Dir. Anne-Mette Ravns kommentarer til, hvordan jobmarkedet ser ud i fremtiden, og hvordan du holder balancen mellem studieliv og studiejob.

Er du klar til fremtidens jobmarked?

Efter en årrække med økonomisk krise i Danmark taler eksperter om, at et gryende opsving er på vej. Men hvordan ser fremtidens jobmarked ud, hvis man som studerende er færdig inden for de næste fem år? Og er de studerende klar til de krav, de vil blive mødt med?

Læs hele kommentaren HER

Hold balancen mellem studier og studiejob

For mange studerende kan det være en udfordring at kombinere studie og erhvervsarbejde, så der er plads til begge dele i en travl hverdag. Der er dog ingen tvivl om, at arbejdsgivere ser det som en klar fordel, hvis man gennem sin studietid har fået erfaring fra et relevant studiejob.

Læs hele kommentaren HER

Kontakt

Nina Høst-Madsen
Job Rådgivningsspecialist

+45 4121 1389
Send e-mail