12 handlinger fra Stresspanelet offentliggøres i dag

På et pressemøde i dag kl. 12.00 offentliggøres Regeringens Nationale Stresspanels 12 anbefalinger til at knække stresskurven i Danmark. Vi er i Hartmanns stolte af, at have været med på denne rejse, da det er et alvorligt og komplekst samfundsproblem med den stigende stress kurve.

Fra vugge til grav (helhedstækning)
Det Nationale Stresspanel kommer med konkrete nytænkende handlinger, som ministre, arbejdspladser, familier, organisationer, og det enkelte menneske kan vælge at tage et ansvar for at bære videre. Stresspanelet har tilstræbt sig at tænke hele samfundet ind. Det er inden for 5 områder:
1.    Børneliv
2.    Skoleliv
3.    Ungdoms- og uddannelsesliv
4.    Arbejdsliv
5.    Tværgående

Opdraget fra de seks involverede ministerier er, at anbefalingerne ikke må være af reguleringsmæssig karakter, ligesom forslagene skal kunne gennemføres uden, at der er udgifter forbundet hermed, da der ikke er afsat finansiering på området. Tilsvarende er stresspanelets arbejde afgrænset fra at omhandle forhold, som aftales af arbejdsmarkedets parter, herunder arbejdstid, fridage, orlov mv.

Vores opgave er to-strenget: Dels at skabe debat i samfundet om stress og stresstiltag – og dels at komme med 12 konkrete anbefalinger til regeringen. Stress er et meget komplekst problem, som berører mange mennesker og har mange nuancer, og det har været vigtigt i arbejdet at involvere forskere, fagpersoner, organisationer og almindelige menneskers input” Udtaler Anne-Mette Ravn, Adm. Direktør i Hartmanns

Debat skaber fokus på stressen
Nogle af anbefalingerne er allerede blevet præsenteret og den første var ’Luk forældreintra’. Kritikken lød, at det kan man ikke - lærerne ville blive mere stresset af skrive i kontaktbogen, og forældrene af at tjekke skoletasker for sedler. ”Det var kontroversielt, men skabte en sund debat om, hvordan vi anvender vores digitale muligheder i dag. Forslaget skubbede til overvejelser om ”Digital Dannelse”, og når tiltagene skaber debat, så har vi allerede flyttet noget”, siger Anne-Mette Ravn

Rigtig god fornøjelse med læsningen af de nye 12 tiltag senere i dag, der skal være med til at knække stresskurven.

https://sum.dk/Temaer/Nationale-Stresspanel.aspx