Hartmanns gennemfører APV-undersøgelser på flere måder

Herunder kvalitative og/eller kvantitative kortlægninger.

Vi tilbyder flere metoder:

  • Spørgeskema-undersøgelser
  • Dialogbaserede metoder
  • Interview og fælles kortlægning

 
I samarbejde designer vi en kortlægningsmodel, som lever op til gældende regler og som samtidig indeholder handleplaner og perspektiver for trivsel og videre arbejde med arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljoespil

 

Arbejdsmiljøspillet

”Vend arbejdsmiljøet” er et dialogbaseret værktøj til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø og forbedring af trivsel i grupper eller afdelinger. Arbejdsmiljøspillet lever op til APV-reglerne, og kan gennemføres af afdelinger på op til 10 deltagere.

Spillet er til ”både – og”

  • Spillet kan anvendes til det trivselsarbejdet i afdelinger, hvor man ønsker konkrete håndgribelige værktøjer til at fastholde eller udvikle det gode arbejdsmiljø
  • Spillet kan også anvendes til APV undersøgelser med efterfølgende udarbejdelse af handlingsplaner

Arbejdsmiljøspillet lever op til APV-reglerne, og kan gennemføres af afdelinger på op til 10 deltagere.

Spillet indeholder konkrete handleplaner, som udarbejdes i gruppen afslutningsvis.

Arbejdsmiljøspillet er en kvalitativ undersøgelse via dialog, og kan fungere som et alternativ til en spørgeskemaundersøgelse.