Af Louise Dinesen, Chefpsykolog i Hartmanns & Ditte Darko, Erhvervspsykolog i Hartmanns

Første oplag blev udsolgt på kun én uge. Med "Hjernen på overarbejde – Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund" kommer de to autoriserede psykologer Henrik Tingleff og Vibeke Lunding-Gregersen med et anderledes bud på, hvordan også ledere giver vores hjerner de bedste arbejdsbetingelser anno 2018. Vi har mødt forfatterne til en snak om ledelse, og om det der gør, at et bæredygtigt (arbejds)liv rimer på neuroner og compassion.

 

Jeres bog henvender sig blandt andet til ledere. Hvorfor bør ledere overhovedet vide noget om den menneskelige hjerne?

Ledelse handler om mennesker. Mennesker handler om menneskehjerner - og at forsøge at lede mennesker uden indsigt i den gamle og dårligt designede menneskehjerne svarer til at "lede i blinde".

Vi ser gang på gang på gang hvordan ledere, med de bedste intentioner for både virksomhed og medarbejdere, formår at kommunikere til helt andre neurale netværk, end de både tror og ønsker. I bedste fald udebliver effekten af deres instruktion, guiding eller motivation. I værste fald opnår de det stik modsatte. Det skader både trivsel og performance.

 

Hvad fik Jer til at skrive en bog om det bæredygtige (arbejds)liv?

Vi fandt det ganske enkelt nødvendigt! Tallene taler deres tydelige sprog, 15-16 procent af alle danskere på arbejdsmarkedet har symptomer på alvorlig stress hver dag*. Når det kommer til danske ledere, viser tal, at 18 procent ofte eller hele tiden har følt sig stressede inden for de seneste to uger**. Der er hele 42 procent af danskerne der mener at deres arbejde fylder for meget*** og 64 procent blandt de 30-39-årige oplever, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen****.

Det er foruroligende tal, og vi bliver nødt til sammen at tage ansvar for den udvikling ved at skabe mere bæredygtige rammer for tilværelsen. Og heldigvis besidder vi evnen til at gøre det der skal til for at give os selv og hinanden – og ikke mindst vores hjerner – langt bedre arbejdsbetingelser. En evne, der endda gennem millioner af år har hjulpet os til vinde evolutionens store kapløb.

 

Hvorfor tror I, at jeres bog har fået så stor succes allerede?

Vores ydmyghed er stor nok til oprigtigt at sige, at dét lader vi læserne om at vurdere. Når det er sagt, så er der mange blandt forfattere, ledere, debattører og helt almindelige mennesker, der gennem de sidste par år har påpeget, at der er noget helt galt med den måde, vi sammen har indrettet det moderne samfund på. Vi rammer ned midt i det felt med en bog, der også peger på en løsning. En løsning der er en del af menneskets natur. Og det er ikke uden stolthed, at vi glædes over at den feedback vi får typisk går på, at bogen formår at gøre meget kompliceret stof - for dét er menneskehjerner! - simpelt og forståeligt uden at gå på kompromis med fagligheden.

 

Hvad bliver, i et psykologisk perspektiv den største udfordring for ledere i fremtiden?

Det bliver at skabe rammer, der bidrager til balance i menneskehjernen, og samtidig navigere i et samfund, der udvikler sig eksponentielt.

 

Men det er nødvendigt, fordi enhver menneskehjerne behøver balance for at kunne trives og præstere optimalt. Men vi har sammen skabt et samfund og et arbejdsliv, der primært taler til hjernens trussels- og motivationssystemer. Til de ældste og mest primitive dele af vores menneskehjerner. Vi giver for lidt plads til det beroligende system. Til at stoppe op, være tilfreds med tingenes tilstand, vores præstationer, os selv og hinanden. Det skaber ubalance. Det mistrives og underpræsterer vi af.

Løsningen er ikke at fjerne hverken effektiviseringer eller fornyelser. Tjene færre penge. Eller for den sags skyld: bare "have det mere rart"
Målet for den moderne organisation og den moderne leder må være, at avende en mere bæredygtig tilgang til high performance og resultatskabelse. En tilgang, baseret på den stærkeste ressource vi har: Menneskehjernen.

 

Hvordan bør vi forstå compassion i et moderne arbejdsliv?

Compassion handler om relationer mellem mennesker og betydningen af relationer for vores overlevelse, udvikling og balance. Compassion handler i praksis om at have vores egen og andres trivsel på sinde, om at skabe rammer der understøtter tillid og psykologisk tryghed, og hvor der er plads til at være menneske med alt hvad det indebærer.
Vi ved godt, at det umiddelbart kan lyde lidt tungt, men lad os se det i øjnene. Det er hårdt at være menneske. Alle mennesker lider. Også moderne og professionelle mennesker. Derfor handler compassion også om at være opmærksom på og rumme både egen og andres lidelse - samt et dybtfølt ønske om både at lindre og forebygge dét.
Lidelse skal forstås i bredeste forstand. Fra kriser og katastrofer til krævende kollegaer og kopimaskiner, der kokser.

 

Compassion kan lyde som et fremmedord i en ledelseskontekst med fokus på strategi, vækst og mål. Hvad tænker I om det?

I bund og grund handler det om at skabe arbejdspladser, hvor både ledere om medarbejdere har mulighed for at trives og være de bedst mulige udgaver af dem selv. Det vil kunne ses på alle bundlinjer. Derfor er compassion netop noget, der skal arbejdes med strategisk i organisationer, der ønsker langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Når vi ser på de videnskabelige data, der allerede findes på feltet, så er compassion ikke til at komme udenom i moderne organisationer. Data bekræfter compassion som en forudsætning psykologisk tryghed og social kapital. Det har afgørende betydning for tilliden til og respekten for kolleger, for modet til at tage initiativ og udvikle nye ideer og for lysten til aktivt at tage del i optimering af organisationen. Hertil kommer at compassion er positivt relateret til højere personlige standarder, større grad af kognitiv fleksibilitet og nysgerrighed, mere objektivt korrekte evalueringer af egne kompetencer og præstationer. Endelig er compasison forbundet med større ønsker om at lære og udvikle sig.

Med udgangspunkt i data som disse er vores videnskabelige argument, at compassion er vejen til at få trivsel og performance, bæredygtighed og udvikling til at hænge sammen. Vi vil på alle bundlinjer – de økonomiske, de sociale og de menneskelige – se positive effekter af at tage den hastige udvikling og de tiltagende udfordringer i det moderne samfund alvorligt. I "Hjernen på overarbejde" argumenterer vi derfor for, at bæredygtig vækst, bæredygtig anvendelse af menneskers talent, intellekt og ressourcer går gennem skabelse af mere menneskelige rammer for tilværelsen. Og derfor gennem vores evne til compassion.


 

Hvilke 3 gode råd vil I give ledere, som gerne vil praktisere compassion?

  • Brug viden om og indsigt i menneskehjernen generelt og din egen specifikt i din tilgang til ledelse og resultatskabelse. Brug viden om og kendskab til hjernens følelsesregulerende systemer i dagligdagen. Overvej løbende, hvilke systemer du aktiverer hos dig selv og dine medarbejdere - og om det er fremmende for jeres mål. Det kan handle om noget så simplet som hvordan du kommer ind i et mødelokale, hvilke formuleringer du bruger i en e-mail, eller hvad dit kropssprog signalerer på turen gennem kontoret?
  • Brug tid på at undersøge hvilke forhold i jeres organisation, der alene taler til trussels- og/eller motivationssystemet. Overvej hvad du som leder kan gøre for at aktivere og give plads til det beroligende system, så både du og dine medarbejdere bliver de bedste udgaver af jer selv.
  • Lad tvivlen komme medarbejderen til gode. Mennesker, der er trusselsaktiverede og som lider, handler uhensigtsmæssigt - så husk, at der kan være andre forklaringer på menneskers adfærd end dem, der umiddelbart falder os ind, især hvis vi selv er ude af balance. Når man har allermest lyst til at drage hurtige konklusioner og demonstrere sin magt, skal man måske nærmere stoppe op og bruge et øjeblik på at være nysgerrig og undersøgende.

 

Så spørgsmålet er stadig – bør ledere have viden om hjernen? I vores arbejde med at udvikle og styrke det psykosociale arbejdsmiljø på mange og forskelligartede danske arbejdspladser, kan vi se, at betydningen og kvaliteten af menneskelige relationer er afgørende for det moderne menneskes sundhed og trivsel. Det interessante ved "Hjernen på overarbejde (...)" er her, at den ikke strander i en ophøjet samfundskritik eller viden om hjernen alene. Snarere kommer den skridtet videre, fordi den peger på løsninger – også i arbejdslivet. Om end der måske findes flere veje til et bæredygtigt (arbejds)liv, så er velvilje og compassion over for vores medmennesker, uanset hvor de befinder sig, et vigtigt skridt.

* Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde". Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2010.
** "Stress" udgivet af Lederne i 2015.
*** Analyse Danmark for Ugebrevet A4.
**** Analyse Danmark for Ugebrevet A4, 2017

Louise Dinesen

Louise Dinesen

Chefpsykolog, Hartmanns A/S

Louise rådgiver organisationer inden for psykisk arbejdsmiljø, bæredygtig ledelse & Employee Well-Being, og varetager forløb i forbindelse med påbudssager fra Arbejdstilsynet. Hun er tidligere forretningsdirektør og fortsat del af Advisory Board hos analyseinstituttet Voxmeter A/S. Her har hun rådgivet ledere inden for kunderelationer og Customer Experience Management, ledelse og organisationsudvikling.

Louise er censor på forsvarets Masteruddannelse i ledelse, og har gennem en række år været tilknyttet som Ekstern Lektor ved Københavns Universitet/Institut for Psykologi. Hun er medansvarlig for en styregruppe på Institut for Psykologi, som skal sikre en tættere forbindelse mellem forskning og praksis inden for temaet "det gode arbejdsliv".

Ditte Darko

Ditte Darko

Erhvervspsykolog, Hartmanns A/S

Ditte Darko arbejder som erhvervspsykolog i Hartmanns inden for området "Sustainable Worklife". Ditte arbejder som autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og har speciale i hvordan vi i arbejdslivet kan anvende viden om formidling, ledelse og socialpsykologi, når vi ønsker at skabe positiv udvikling. Ditte har tidligere undervist i personligheds- og socialpsykologi ved Københavns Universitet. Ditte har arrangeret workshops i Danmark og udlandet. Ditte arbejder derudover som freelance skribent for Dansk Psykolog Forening, Børsen Ledelse og andre medier med fokus på ledelse, udvikling og mennesker.