Unge generationer på arbejde

De unge er fremtiden - men fremtiden er ikke altid ideel

”Hvad vil du med dit liv?” Spørgsmålet rammer rigtig mange unge, der skal ud og finde deres ben at stå på i arbejdslivet. Spørger man forfatter Alexandra Krautwald, som netop er udkommet med bogen ’Unge generationer på arbejde’, så er vi ’voksne’ afsporede, når vi stiller dette spørgsmål. De unges ambitioner og værdier stemmer nemlig ikke overens med det arbejdsmarked, som de møder i dag.

Af Ditte Darko, erhvervspsykolog og Louise Dinesen, Chefpsykolog i Hartmanns

 

Under en etisk tone, og henvendt som vejledning til unge på vej ud i arbejdslivet og deres ledere, præsenterer den kompromisløse Krautwald os for de risikofaktorer og mulighedsbetingelser som omkredser unge generationer i dag. Gennem en moralsk tone, blotlægger bogen; Solid viden/empiri over de unges ståsteder, handlekraft og værdier, et gennemarbejdet historisk og kritisk perspektiv på ledelse og arbejdsliv og et kvalificeret blik for, hvordan de unge kan være med til at skabe en bedre fremtid for sig selv og andre. Og med ’anderledes rigt liv’ mener forfatteren faktisk, at de unge selv har det der skal til for at ændre det arbejdsmarked, som hun mener, at tidligere generationer har svigtet.

 

Bogens opbygning

Unge generationer på arbejde er inddelt i 6 kapitler, der tilsammen forsøger at skabe en bedre forståelse for, hvad der har præget vores forestillinger om det gode og succesfulde arbejdsliv. 

Kapitel 1 giver læseren en overordnet indføring i de forskellige generationers drømme og vilkår, herunder forventninger til sig selv og arbejdslivet.

Kapitel 2 kigger på arbejdslivets udvikling, og hvordan virkeligheden ser ud i dag.

Kapitel 3 tager et kig på mennesket som både kultur- og naturskabt og hvilke muligheder og begrænsninger dette indebærer.

Kapitel 4 indfører læseren i nogle af de tendenser, som kommer til at præge arbejdet i fremtiden.

Kapitel 5 kommer med en række gode råd til, hvordan de unge generationer lærer at justere forventningerne til sig selv og livet på arbejdspladsen.

Kapitel 6 er til lederne, der skal skabe attraktive arbejdspladser for fremtidens arbejdskraft

 

Bogens perspektiv

Bogen er et ’must-read’ for dig, som ønsker at forstå, hvordan man som ung klarer arbejdslivet, og hvordan vi med flere generationer på arbejdsmarkedet, kan mødes og samarbejde om en mere bæredygtig fremtid. En af bogens helt store styrker er, at den er bygget op om de unge som medforskere. Deres perspektiv – udvundet på baggrund af utallige interview – er formidlet af dem selv, og altså ikke af eksperter eller andre, som mener, at de er evigt kloge på de unges virkelighed. Ud over inddragelse af de unge, agerer bogen en slags mentor for unge og deres ledere i en levende præsentation af arbejdsliv, ledelse, menneskelige tilbøjeligheder, konsulentbranchens svagheder og en række fejlantagelser om (arbejds)livet.

 

For ledere

Bogen har en virkelighedsnær og direkte tilgang. Forfatteren formår netop, at præsentere en bred viden om tendenser og forudsætninger for at begå sig på arbejdsmarkedet – og dette på en vedkommende og direkte måde. Er du leder præsenterer bogen en række gode råd til, hvad det er for et skift i fokus de unge generationer kalder på. Udover at bogen giver et interessant indblik i de unge generationers håb og forestillinger om et arbejdsliv, så inviterer bogen også til at turde gå nye veje og gøre op med de idealer, der eksisterer, men egentlig ikke burde ramme virkeligheden på arbejdsmarkedet.

Som leder kan du forberede dig på en kærlig opsang.

 

Vores vurdering

Unge generationer på arbejde er en bog, som fortæller det, der er vigtigt at vide for nyuddannede eller andre unge som er på vej ud på arbejdsmarkedet. Men særligt vigtigt, så gør den op med forestillingerne om det ideelle arbejdsliv og opfordrer de unge til at bruge tiden på at tænke i nye baner, holde pauser, slappe af, være nysgerrige og give sig selv lov til at lave fejl. Når man lever i en præstations-orienteret kultur, så er det er noget, der er behov for.

Forfatteren tilbyder et nytænkende deltagerinddragende perspektiv i dansk arbejdsliv- og ledelseslitteratur, og bogen ender med at fungere som faciliterende for nye dialoger mellem parter, som dels står forskelligt i deres livsbetragtninger og dels mangler erfaring med at være sammen på arbejdsmarkedet.  Det er således også nemt at få ideen om Krautwald som ’Arbejdslivets Obama’.  En forsoner, som i spørgsmålet om forskellighed bidrager til fælles håb for et bedre arbejdsmarked. Et rigt arbejdsmarked hvor unge får lov at gå i front, hvor flere gør mere for andre og hvor færre går ned som resultat af belastning.

Bogen er værdighedsproducerende, fordi den tilbyder en plads for de unge med alt det de kan. Vi går fra at der tales om de unge og til at der nu bør tales med dem.  Om end bogen vil meget, og deraf har mange perspektiver om alt fra menneskelige tilbøjeligheder til samfundsudvikling, og deraf svæver ind imellem, så er bogen en gave til de unge og deres voksne. Den fremstår trods alt som en perspektiverende mosaik af videnskabelig viden om alt fra arbejdsmiljø, ledelse og samfundsudvikling, til citater fra de unge selv, poesi og meget konkrete anbefalinger.

I den værdige behandling af de unge, høres mellem linjerne et ’yes we can’, og herunder en tro på, at de unge kan noget, når det handler om at skabe en bedre fremtid. Det er særligt dette, og kombinationen af forfatter-ydmyghed og solidt ekspertperspektiv som gør, at bogen er nytænkende og stærkt anbefalelsesværdig.

 

Boganmeldelse Unge generationer på arbejde

 

Bogen ”Unge generationer på arbejde. Vejen til et anderledes rigt liv” er skrevet af Alexandra Krautwald, managing partner i rådgivningsfirmaet Composing og fast ledelsesblogger på Børsen Ledelse. Bogen er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag.