Embodied Leadership

 

26. juli 2023
Af Ida Maria Jiman, Marketing Specialist

Embodied Leadership: Ledelsens nye vej til succes i en foranderlig verden

Embodied Leadership er en ny tilgang til ledelse, der fokuserer på kropssprog og tilstedeværelse som vigtige elementer i kommunikation og lederskab. Det skaber tillid, empati og produktivitet på arbejdspladsen og er afgørende i en foranderlig verden.

I en travl hverdag skal du, som leder, både forholde dig til komplekse problemstillinger og samtidig have overskud til at være sparringspartner og skabe gode relationer til mange forskellige typer af medarbejdere. Men hvordan griber du bedst ledergerningen an i en foranderlig verden med medarbejdere med nye krav og forventninger til arbejdet og dig som leder?

I et hav af ledelsesstile er Embodied Leadership en relativt ny tilgang til ledelse, som har fået stigende opmærksomhed i de senere år som en måde at forstå og udvikle effektiv ledelse på.  I modsætning til den mere traditionelle, kognitive tilgang til ledelse, der fokuserer på viden og analytisk tænkning, fokuserer Embodied leadership på ideen om, at en leders fysiske tilstedeværelse, kropssprog og bevægelser er vigtige komponenter i kommunikation og i lederskabet. 

Effektiv kommunikation er essentielt i lederskabet 

Effektiv kommunikation er essentielt i lederskabet. Tonefaldet og kropssproget har enorm betydning og indflydelse på modtagerens opfattelse af budskabet og som leder er det derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan kropssproget påvirker andre. Du skal være autentisk og ægte i din kommunikation og tilstedeværelse.
Når du er til stede og bevidst om dine egne følelser og reaktioner, bliver du også mere opmærksom på andres følelser og behov. Dette skaber et mere støttende og empatisk arbejdsmiljø. Dit kropssprog og udstråling kan give stærke signaler om tillid, åbenhed og engageret lytning, hvilket hjælper med at opbygge tillid og styrke relationer.

Kroppens sprog: At tale uden ord

Kroppens sprog: At tale uden ord som det gamle ordsprog siger. Handlinger taler højere end ord. Vores kropssprog kan formidle følelser, intentioner og holdninger, der måske er vanskelige at udtrykke verbalt. Når ledere anvender et stærkt kropssprog, kommunikerer de ægthed, selvtillid og en imødekommende attitude. Dette fremmer tillid og gør det lettere for medarbejderne at følge deres retning. For som leder har dit kropssprog en dybtgående indvirkning på teamets moral og motivation. En passioneret og entusiastisk leder, der bruger dynamiske gestus og bevægelser, kan inspirere andre til at arbejde mod fælles mål. Når medarbejderne ser deres lederes ægte begejstring og engagement, føler de sig mere motiverede og energiske i deres arbejde.

Embodied Leadership er en værdifuld tilgang til ledelse 

Embodied Leadership er en værdifuld tilgang til ledelse. Det giver dig som leder mulighed for at forstå og udnytte de nonverbale elementer af kommunikation, skabe stærke relationer og træffe mere afbalancerede beslutninger. 
Ved at praktisere Embodied Leadership kan du skabe en arbejdsplads, der er præget af tillid, empati og produktivitet – en vinderkombination i en foranderlig verden.