Hvordan holder vi gejsten oppe i corona-kaos?

30. marts 2020

Mere end to uger er nu gået, hvor børnene kravler på væggene, alt imens vi i hærdigt forsøger at holde styr på vores Outlook og online-møder. Måske er kadencen ved at falde lidt, måske er motivation også på nedtur og måske begynder en tomhed at sætte ind for såvel ledere som medarbejdere.

Vi kan som ledere bruge kriser som et vendepunkt for noget nyt, og derigennem sikre fortsat motivation. Vi må ikke spilde krise-tiden, vi må bruge tiden på at planlægge fremtiden og blive gode til fremtiden! Men hvordan holder vi motivationen oppe?

Hav den grundlæggende kommunikation og interaktion på plads

Som leder er det centralt at sørge for at opretholde fællesskabet, tilhørsforhold og tillid i teamet. Det kan gøres på mange måder. I en online-tid anbefaler vi:

motivation under corona krisen hjemmearbejde

Når motivation er katalysatoren for succes og stabilitet

Når der er en klar retning, og vi oplever at være på rette spor med de rette opgaver og de rette kompetencer, så øger vi motivationen. Oplevelsen af kompetence er afgørende for oplevelsen af motivation, og vi må derfor sikre, at vi kan løfte og mestre de opgaver og mål, vi sætter for hinanden. Vi vil i højere grad være i stand til at opleve flow og mening i en krise, når arbejdsopgaven matcher vores kompetencer. At skulle stå lidt på tær, kan være motiverende, mens for høje og komplekse krav svækker mestringsoplevelsen. Når vi er i flow, er vi som en fisk i vandet, og vi kan ligefrem opleve, at vi absorberes ind i de aktiviteter vi har. Det er derfor altid centralt at sikre, at de opgaver, vi skal udføre også er nogle vi har kompetencerne til.

Netop dét kan blive udfordret i en krisetid.

Måske skal ens opgaver nu løses på en anden (virtuel) måde, der kan være et fald i egne opgaver, hvorfor man skal varetage nogle andres opgaver, eller der kan være nogle, der har for mange opgaver, som man skal hjælpe med.

Som leder er det en vigtig opgave at matche opgaver med kompetencer. Som medarbejder er det vigtigt, at være bevidst om egne evner, og give sin leder den feedback, da det kan være direkte demotiverende at skulle udføre arbejdsopgaver, som man ikke har de fornødne kompetencer til.

Det kan i denne tid være hensigtsmæssigt at opkvalificere digitale kompetencer, hvis dét er en udfordring for den enkelte.

Her kan teamet også  være beskyttende og hjælpende. Team eksempelvis to op og lad dem få kollegial kontakt samtidig med, at de lærer noget og styrker deres relation i online-land.  

For nogle vil ”befrielsen” for storrumskontorerne opleves som en øget grad af tillid, mulighed for indflydelse og autonomi i jobbet, det kan i sig selv være motiverende. Selvom det for nogle kan opleves positivt i begyndelsen, så kan det på den lange bane være skadeligt, da mennesket i sin natur er flokdyr. Så leder vær opmærksom på disse typer. Samtidig er det centralt at have det grundlæggende på plads, genlæs evt. bullets oven for 😉

Der kan være andre, der hungrer efter at komme tilbage på kontoret, det er demotiverende for dem at sidde hjemme. Man kan have oplevelsen af at være langt væk fra beslutningerne og måske uden for indflydelse. Også her skal vi være opmærksomme og forsøge at skabe så normal en arbejdsdag som muligt og demonstrer, hvordan de stadig har indflydelse og er en del af et fællesskab. Vær transparent og tydelig i din kommunikation – og kommunikér ofte, det er med til at skabe tryghed. 

Virtuel forbundethed

Fællesnævneren for begge typer er forbundethed. Vi har, uanset profil, brug for hinanden, nærværet og anerkendelsen for at opretholde motivationen. Det er den helt svære balancegang lige nu. Men vi kan det sammen. Har du brug for sparring, så tøv ikke med at kontakte vores erhvervspsykologer. Læs mere om vores hotline - klik her.

Vi afholder også et webinar om motitvation d. 16. april. Skriv dig op og modtag en invitation til webinaret - klik her.

Hvad kan vi selv gøre – såvel leder som medarbejder

  • Fokusér på det positive (det er da altid noget, at solen skinner, i stedet for at det siler ned)
  • Sikre overensstemmelse mellem opgaver og kompetencer
  • Husk pauser
  • Sørg for at anerkende dig selv og andre for det du har gjort, og ikke kun det du skal gøre
  • Stuktur. Gennemfør samme rutiner, som vanligt (bad, tøj, morgenmad, start kl. X og slut kl. X – det er som udgangspunkt ikke meningen, at du skal arbejde flere timer end du plejer)
  • Inden du lukker ned for dagen, så læg en plan for morgendagen, så ved du, når du er i mål og kan lukke ned med god samvittighed – og fået sat en masse flueben.
  • Frisk luft og bevægelse på afstand – evt. fra morgenstunden
  • Brug dit netværk – online rødvinsdate eller et spil
  • Følg Anders Hemmingsen på Instagram 😉

 

Op med humøret og tro på fremtiden.

Med ønsket om en snarlig lys fremtid for os alle i hele verden. ​