Opsigelser – Måske den sværeste handling i lederskabet

Opsigelser kan være en svær handlig at gennemføre. Der er mange følelser på spil og med konsekvenser til følge – både for den opsagte, men også for den tilbageværende organisation. Som leder er du i en nøgleposition. Du skal igennem en opsigelsessamtale, og samtidig skal du opretholde motivation, loyalitet og engagement for at sikre tryghed og fremdrift i organisationen.  

Efter mere end 20 år i markedet og 1000 outplacement forløb om året ved vi et eller andet om, hvordan du kommer bedst ud på den anden side – uanset om der er tale om en enkelt opsigelse eller masseopsigelser. En klar exit-strategi og tilbud om outplacement forløb til de opsagte er med til at sikre den tilbageværende organisation.

Fasernes magt

Opsigelser kan have en stor indgriben i menneskers liv og organisationens kultur. Jo bedre forberedt du er på opgaven, jo mere værdigt forløber det for alle - og jo bedre kommer både organisation og berørte medarbejdere videre - og frem.

FØR

Opsigelser kræver forberedelse, forberedelse og forberedelse.
Vi bidrager med rådgivning og sparring vedrørende planlægning, kommunikation internt og eksternt, forhandling med fagforeninger, træning af ledere, HR mv.

UNDER

På dagen for opsigelserne er vi ofte til stede med psykologisk kriseberedskab samt debriefing af medarbejdere og ledere. Generelt bidrager vi til, at dagen forløber så værdigt for alle som muligt.

EFTER 

Informationsmøder til de opsagte på de relevante lokationer. Informationsmøderne handler både om forventede reaktioner, og hvad de står foran nu:

  • Særligt tilrettelagte outplacement forløb for individer eller grupper
  • Projektledelse
  • Psykologisk hotline efter behov
  • Ledertræning i krisehåndtering og debriefing
  • Rådgivning og aktiviteter til at genoprette tillid, arbejdsmiljø og fremdrift i organisationen

Vi kan involvere os i alle tre faser

Vi rådgiver og træner topledelse, mellemledere, tillidsrepræsentanter og HR i forbindelse med opsigelser. Vi ser gang på gang, at det giver pote. Det gør det fordi, der er tænkt over hver en detalje. Den opsagte oplever professionalisme og værdighed. De tilbageværende medarbejder oplever en rationel og forretningsmæssig beslutning, fordi der kommunikeres helt transparent. 

Hvorfor være så optaget af EFTER fasen?

Opsigelser kan være drænende for en organisation, hvis ikke det håndteres top professionelt. Derfor er vi hyper optaget af, at organisationer kommer godt fra start og ikke oplever et dyk i hverken motivation eller drift. Vi har skitseret nogle af de skjulte omkostninger, der kan være ved opsigelser, betragt dem som et isbjerg – der ligger så uendeligt meget under overfladen.

 
Isbjerg ny

Opsigelser i en krisetid

Inden opsigelser er det en god ide, som ledelse at stille sig selv følgende spørgsmål:
Hvordan vil vi gerne opfattes af følgende efter opsigelsen?:

  • De tilbageværende medarbejdere
  • Vores ledere, som har udført opsigelserne
  • De opsagte medarbejdere
  • Samfundet udenfor, omverden og presse
  • Virksomhedens bestyrelse/kommunens politikere

Svarene på disse spørgsmål bliver rammesættende for jeres forløb og påvirker i den grad jeres employer brand. Det bliver vigtigere end nogensinde før at være en attraktiv arbejdsplads for jeres fremtidige medarbejdere.

Undgå at blive klædt af og lade os klæde dig godt på til den skinbarlige virkelighed, når du skal opsige og gennemføre forandringer. Læs mere HER om, hvordan vi kan rådgive og bistå dig. 

Guide til den gode opsigelse

Vi har lavet en lille guide til, hvordan du gennemfører gode og værdige opsigelser. Du kan downloade den gratis HER

Eller kontakt vores ekspert på området, Lars Pelch.