Pænt Farvel: Sådan håndterer du opsigelsen på en god måde

 

Af Malene Gude, Erhvervspsykolog og Functional Lead, Newplacement

Et Newplacement-forløb defineres bredt som en ydelse, der tilbydes opsagte medarbejdere, med det sigte at hjælpe dem med at finde en ny karrierevej. Traditionelt set kaldes det outplacement. Læs mere om Hartmanns' definition her.
Ved at tilbyde den opsagte medarbejder et Newplacement-forløb, og opfordre personen til at tage imod og deltage aktivt i forløbet, støtter du den opsagte, og du kan give din medarbejder et værdifuldt redskab til at komme godt videre i og efter en svær tid.

Hartmanns har mange års erfaring med netop dette støttende arbejde – i alle dele af landet og inden for alle funktioner i virksomheder, organisationer og i kommunalt regi. Vi vil derfor gerne dele nogle gode råd med dig i forhold til, hvordan du bedst som leder støtter medarbejderen i at komme godt i gang og godt gennem forløbet.

Newplacement-effekten

Det er værd at vide, at et Newplacement-forløb til en opsagt medarbejder også har en gavnlig effekt på den tilbageblivende organisation. Du kan f.eks. notere dig at:

  • Den opsagte, men ikke fritstillede medarbejder, vil have højere grad af motivation i forhold til fortsat at møde ind og præstere på arbejdet
  • Sygdomsfraværet i opsigelsesperioden vil kunne nedbringes
  • Arbejdsmiljøet i medarbejdergruppen vil bedres
  • De tilbageblivende medarbejderes individuelle motivation vil blive mindre påvirket af opsigelsen
malene gude giver 5 gode råd

Står du i eller overfor en opsigelse – her er 5 gode råd fra vores Newplacement ekspert

Som leder for en opsagt medarbejder, der tilbydes et Newplacement-forløb, kan du gøre en række enkle ting, som vil understøtte både den opsagte og den tilbageværende organisation. Vi vil pege på 5 vigtige aktiviteter og overvejelser:

  • Tilskynd medarbejderen til at komme hurtigt i gang med forløbet. Jo hurtigere medarbejderen får kontakt til sin konsulent, jo hurtigere kan han/hun se, at det faktisk er muligt at komme godt videre. Følg op på, om medarbejderen kommer i gang.
  • Understøt dit eget ledelsesarbejde af den opsagte medarbejder ved at inddrage tillidsrepræsentanten. Tillidsrepræsentanten har en anden type kontakt til medarbejderen og dermed en anden kanal til at støtte medarbejderen i at opretholde motivationen for at komme i gang med og igennem Newplacement-forløbet.
  • Gør det tydeligt for din medarbejder, at du støtter op om forløbet, og at du – hvis medarbejderen ikke er fritstillet – giver frihed fra de daglige opgaver til at deltage i Newplacement-møderækken. Sørg for ikke bare at sige det, men også for at sikre, at medarbejderen rent faktisk får den fornødne frihed – både i tid og afløsning ift. opgaver.
  • Giv også frihed til at gå til jobsamtaler og evt. netværksmøder i arbejdstiden, hvis medarbejderen ikke er fritstillet. Antallet af udadrettede jobsøgningsaktiviteter er direkte proportionalt med sandsynligheden for at komme hurtigt i job.
  • Spørg gerne til, hvordan medarbejderen oplever Newplacement-forløbet. Du kan sagtens virke ægte interesseret uden at virke nysgerrig eller kontrollerende ved at spørge indledningsvis, om det er i orden, at du spørger, og ved efterfølgende at stille åbne spørgsmål. Hvis relationen er svær, kan du evt. spørge i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Hvis medarbejderen er fritstillet, kan du skrive til din medarbejder.

Spørg vores ekspert

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du bedst støtter din opsagte medarbejder i forhold til det at komme i gang med og fuldføre et Newplacement-forløb, er du altid velkommen til at kontakte os.