Resilient kultur

Sådan skaber i en stærk og resilient kultur under kriser

24. februar 2021

af Lene Eriknauer, Psykologisk Chefkonsulent

Resiliens er et psykologisk begreb for evnen til at håndtere stress og kriser eller anden modgang. En resiliens kultur er hurtigt til at modstå eller tilpasse sig krisen og ”komme igen” – bounce back og forward – med fornyet kraft. 

I en resiliens kultur er der klare formål i organisationen. Positive faktorer som tillid og ansvarlighed er afgørende. Det samme er netværk og vedvarende relationsopbygning på kryds og tværs i organisationen. Sammen skaber vi et bæredygtigt arbejdsfællesskab.

Styrk virksomhedens resiliens

Resiliens kan opbygges, forstået på den måde, at vi bliver mere modstandsdygtige, når vi går gennem svære ting sammen og lige akkurat klarer det. Vi har derfor grund til at antage at mange virksomheder og teams har et potentiale for at få styrket deres resiliens under en langvarig krise som corona.

En resiliens kultur er karakteriseret ved;

  • Arbejdsfællesskaber, der kender deres "hvorfor". Altså, hvad er virksomheden sat i verden for, og hvilken forskel gør vi som medarbejdere sammen. Det er vigtigt, at vision og målsætninger står klart for alle.
  • Arbejdsfællesskaber, der tør se krisen lige i øjnene, men samtidig er i stand til at mobilisere håb og positive følelser. Håb, fordi det er en positiv mobiliserende kraft og positive følelser fordi, de gør os mere kreative og udvider vores handlingsrepertoire. 
  • Arbejdsfællesskaber, der rykker tæt sammen, klarer sig bedst. Vær kreativ i forhold til socialitet. To linjer i en mail er det samme som at smile til hinanden og hilse på gangen. Arbejdsfællesskaber, som føler fællesskab uanset, hvor man rent fysisk er, er de stærkeste. Husk, at hvor succes ofte opleves individuelt, oplever vi kriser kollektiv. Vi er alle i samme båd! 
  • Arbejdsfællesskaber, der har en inkluderende kultur, som ved at forskellighed er en styrke, og som har særligt øje for at inddrage kollegaer i udkanten fællesskabet eller nye tilkommende kollegaer. 

En resiliens kultur er også karakteriseret ved;

  • Ledere, der formår at løfte blikket fra driften og sætte ind for at styrke den sociale infrastruktur, klarer sig godt. Det handler om menneskeledelse. Sørg for, at I som arbejdsfællesskab er forbundet socialt. Forstå, at fysisk distancering ikke er det samme som kollegial eller social distancering.
  • Ledere, der tør slippe kontrol, og acceptere, at der ikke findes en facitliste lige nu klarer sig godt. Ingen af os har nogen sinde stået i denne situation før, så vi må prøve os frem, evaluere og lære nyt i fællesskab. Det er ok at lave fejl, når vi skaber en læringsorienteret kultur. 
  • Ledere, der sørger for at distribuere ledelsen ud og som understøtter medarbejderes behov for autonomi, kompetence og samhørighed, skaber motiverede og engagerede medarbejdere. Blot kræver det en stærk struktur, at der er klare mål og rammer for arbejdet, så ingen er i tvivl om mål, værdier og målsætninger. 
  • Ledere og medarbejdere, som tænker som et team, uanset hvor de opholder sig. Resiliens centrerer sig om, at mennesker har et iboende behov for at høre til og være i fællesskaber.

God arbejdslyst.