Tillidsvalgte er afgørende under Coronakrisen 

16. marts 2020

Af Chefpsykolog Louise Dinesen, erhvervspsykologisk rådgiver Lene Eriknauer,  og Udviklingsdirektør Mette Gyde Møller   

Ingen havde forudset, at vi i Danmark skulle håndtere en Corona-krise. Lige nu kæmper arbejdspladser med at sikre sine ansatte og organisationens fremtid. Selv under alvorlige forandringer, skal ledere sikre det psykosociale arbejdsmiljø for ansatte. Ledere kan lige nu reducere risikoen for belastninger og sikre, at vi øger forhold i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, som kan beskytte ansatte på de Danske Arbejdspladser. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis vi giver den enkelte medarbejder ansvaret for at håndtere den nye virkelig i arbejdsmiljøet.  

De tillidsvalgte har en central funktion, idet de har viden og erfaringer med at skabe trygge, sunde og ansvarlige forhold på arbejdspladsen.  De er vant til at lytte til og mærke organisationens sociale rytmer, og har ofte erfaringer med psykosociale arbejdsmiljøforhold.  

Vi vil opfordre ledere til at inddrage de tillidsvalgte i arbejdet med at håndtere Corona-krisen og herunder skabe et samarbejde, hvor både ledelse og tillidsvalgte sikrer sunde betingelser i de sociale- og organisatoriske betingelser, som med ét har ændret sig på de danske arbejdspladser. 

 

coronakrise tillidsvalgte ledelse krisekommunikation


Hvad bør du som leder fokusere på lige nu:

 • Husk på, at arbejdsgivere har ansvaret for at sikre sunde arbejdsbetingelser på arbejdspladsen  
 • Beskyt mennesker, når vi ændrer rammer og struktur for arbejdet, frem for alene at se på det enkelte menneskes egen håndtering af situationen
 • Sæt fokus på arbejdspladsen som arena for indsatser og forebyggelse 
 • (Online)fællesskaber på arbejdspladsen kan udrette mere end den enkelte
 • Ledelseskvalitet og hyppig kommunikation er vigtig i en forandringstid  

 

Sådan inddrager I Jeres tillidsvalgte i en krisetid 

 • Nedsæt et akutteam med tillidsvalgte, som løbende er i dialog med ledelsen om det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø 
 • Skab erfaringer på tværs af afdelinger via de tillidsvalgte  
 • Lad de tillidsvalgte foretage løbende interviews med medarbejdere, så I hele tiden danner Jer et overblik over risikoforhold, og det som kan beskytte medarbejdere 
 • Lad tillidsvalgte afdække risikofaktorer som f.eks. ”uklare krav i arbejdet”, ”høje følelsesmæssige krav”, ”arbejdsmængde og tidspres”, og lad dem undersøge medarbejdernes behov for information, social støtte, autonomi og klarhed
 • Tillidsvalgte kan indgå i en hotline-funktion for ansatte, som er særligt berørte af krisen. Sørg for, at der samles overordnede erfaringer om henvendelser og inddrag disse i ledelsesbeslutninger. Sørg også for, at de tillidsvalgte har adgang til supervision og ved, hvor de skal henvise til, hvis ansatte har det rigtig dårligt      
 • Lad de tillidsvalgte indgå i overvejelser og beslutninger som vedrører intern kommunikation
 • Lad de tillidsvalgte deltage i at opstille retningslinjer for hjemmearbejde, samarbejde på tværs, sikkerhed og beredskab 
 • Brug de tillidsvalgte til at tryk-teste de ledelsesbeslutninger, som tages ud mod organisationen 

 

Autoriseret af Arbejdstilsynet

Hartmanns er autoriseret af Arbejdstilsynet til at rådgive på området Psykisk Arbejdsmiljø. Lige nu skal vi reducere belastninger og sikre sunde betingelser under en alvorlig krise.

Under Corona-krisen står vores erhvervspsykologiske rådgivere  klar til at samarbejde med Jer. I kan trække på vores ekspertise og rådgivning – også ud mod medarbejdere og medlemmer. 

Vi har solid erfaring med kriseledelse, krisereaktioner og opretholdelse af et sundt arbejdsmiljø under komplekse forandringer.

Vi har blandt andet erfaring med:

 • Kriseledelse, kriseberedskab, krisereaktioner 
 • Distanceledelseogarbejdsmiljø v. hjemmearbejde  
 • Psykosociale arbejdsmiljøindsatser under forandringer
 •  Psykosocialt arbejdsmiljø i en digital verden 

For Hartmanns handler det bæredygtige arbejdsliv grundlæggende om at skabe et arbejdsmiljø, der styrker menneskelig, organisatorisk, økonomisk og samfundsmæssig levedygtighed.