Voksen mobning

Vi mobber ikke her, vi er jo voksne mennesker

Selvom man i de senere år er begyndt at erkende, at mobning ikke kun foregår blandt børn, er det ikke alle organisationer og ledere som tager ansvar for, at mobning kan eksistere blandt voksne.

Af Louise Dinesen, Chefpsykolog i Hartmanns

 

Når mobning flytter ind i de voksnes univers

Når vi hører ordet mobning, får vi ofte associationer til skolelivet eller barndommen. I dag er det da heller ikke ukendt, at der eksisterer mobning i institutioner og instanser, som har med børn og unge at gøre. Der kører måske endda en ”MOT” kampagne på dit barns skole lige nu? Eller sagt på en anden måde, det er måske nærmere mere atypisk, at vi har mobbefri folkeskoler. Så er mobning aldersbestemt, kunne man spørge? Svaret er nej. Det er fejlagtigt at tro, at mobning kun foregår i skolegården og på legepladser. Mobning eksisterer nemlig ikke kun blandt børn, det eksisterer også i de voksnes univers – på jobbet.

I mange organisationer ser vi imidlertid i Hartmanns, at der hersker en bred holdning om, at mobning ikke eksisterer på egen arbejdsplads. Og mobning er da heller ikke det ord, som anvendes af medarbejdere som er udsat for krænkende handlinger, der pågår over tid og som de ikke kan forsvare sig imod. I stedet bruges ofte ord som uværdigt, nedladende, eksklusion, mangel på respekt og tillid. Ofte forstås mobning også her som noget, der alene hører hjemme i en skoleklasse, og det er da også først i de senere år, at mobning og chikane for alvor har fået en plads i APV-arbejdet (Arbejdstilsynet.dk). Selv arbejdspladser, hvor der forekommer mobning kan der forekomme sætninger som: ”Det er jo ikke sådan, at vi går rundt og mobber” eller ”Man skal da kunne ta’ lidt gas, når man arbejder her”. Det er med andre ord vanskeligt at erkende og tilgå mobning som fænomen på arbejdspladser i dag.

 

Konsekvenser ved at være udsat for mobning

I følge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser undersøgelser i dag at mere end hver tiende medarbejder oplever mobning på deres arbejdsplads. Det er et højt tal, når vi ser på de alvorlige konsekvenser mobning har for den enkeltes well-being og trivsel. Mennesker bliver med andre ord syge, når de udsættes for systematiske negative handlinger.

 

Mobberamte mister både selvværd, selvtillid og arbejde, og de personlige konsekvenser er så alvorlige, at jeg vil kalde mobning en af de alvorligste arbejdsskader, man kan blive ramt af i dag. (John Graversgaard, Arbejdspsykolog (Kehlet, 2015))

 

I Hartmanns ser vi i vores arbejde med psykisk arbejdsmiljø i organisationer, at det ofte er den medarbejder, som giver udtryk for at blive mobbet – eller systematisk krænket – som udstilles og fremstilles som den der har problemet.

Organisationskulturen betyder her, at den der oplever mobning hurtigt bliver sat i bås, hvis han eller hun ytrer sig om sin oplevelser. Ofte er det kollektive modsvar mod den enkeltes fortvivlelse, at han eller hun ”er følsom og sårbar”. På den måde bliver mobning i voksenlivet også et tabu som er svært at tale om.

 

Tegn på udfordringer eller problemer i det psykiske arbejdsmiljø

Mobning er ikke kun et problem for den det går ud over. Mobning er også et problem for arbejdspladsen, fordi det påvirker det psykiske arbejdsmiljø negativt. For når der er dårligt psykisk arbejdsmiljø, øges risikoen også for stress, udbrændthed og depression, hvilket igen øger risiko for sygefravær og langtidssygemeldinger. Undersøgelser viser bl.a. at næsten hver tredje sygedag skyldes dårlig psykisk arbejdsmiljø (Ugebreveta4.dk) – en dyr omkostning for virksomheder, som samtidig kan risikere at få en rød smiley, også kaldt påbud, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg.

Vi ser i Hartmanns at der er rigtig mange virksomheder, som arbejder målrettet med arbejdsmiljøet, men desværre ser vi også steder, hvor arbejdsmiljø ikke er en prioritet – og i disse steder, er det netop vanskeligt for ledelsen at erkende mobningens eksistens og endsige indsatsen for at forbedre situationen.

Hvis du ønsker mere viden om mobning og dens kobling til det psykisk arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte os.