Afbrudt

Distanceledelse: Kultur, tillid og relationer er afgørende

Vores erfaring er, at fokus på kultur, relationer og tillid er det allervigtigste i ledelse af medarbejdere på distancen.

Det betyder, at du som leder skal sørge for at skabe fællesskab, tilhørsforhold og tillid i dit team og være opmærksom på at understøtte teamets kultur.

 

Vi anbefaler, at du som leder tager initiativ til fællesmøder og det uformelle, så teamet stadig holder forbindelse og indsigt i hinandens arbejds- og pivatliv afhængig af kulturen. ​

 

​For mange ledere og medarbejdere vil det være helt nyt at arbejde uden hinanden og den gensidige anerkendelse, der ligger i arbejdsmæssigt samvær. Det giver et behov for at være tilgængelig for hinanden i dagligdagen for faglig og personlig sparring. Det er også en god ide at checke ind og ud hhv. morgen og eftermiddag for at sikre, at ingen føler sig overladt til sig selv, men tværtimod får fornøden opbakning og lytte til evt. bekymringer.​

 

​Som leder er det vigtigt at være tydelig ift. mål, opgaver og ansvar, herunder opfølgning. Se vores fem gode råd neden for, som vores Udviklingsdirektør, Mette Gyde, fortæller om i videoen. 

distance ledelse mette gyde corona virus erhvervspsykolog