vikar fleksibel arbejdskraf sommerferieivikar hartmanns anne-mette ravn
Den fleksible arbejdskraft tager fra i spidsbelastningsperioder og sørger for, at de faste medarbejdere lettere kan nå igennem deres to-do-lister.

Skaber fleksibel arbejdskraft sorte tal på bundlinjen?

Af Anne-Mette Ranvn, adm. dir. i Hartmanns

Som direktør i et konsulenthus, der blandt andet leverer fleksibel arbejdskraft til virksomheder, bliver jeg ofte mødt med spørgsmålet, om det overhovedet er rentabelt for en virksomhed at have vikarer og ansatte i tidbegrænsede perioder? Hos mange virksomhedsledere hører jeg ofte fordommen, at de tidsbegrænsede ansatte ikke kan nå at få virksomhedens DNA, kultur og vision ind under huden og derfor leverer et dårligere stykke arbejde end de faste medarbejdere. Ydermere hører jeg også, at virksomhedslederne tror, at de fleksible ansættelser ikke er attraktive for dygtige medarbejdere.

Jeg vil vove den påstand, at det ikke passer.

Når jeg husker tilbage på dengang, jeg selv trådte ind på arbejdsmarkedet, er der en verden til forskel fra det arbejdsmarked, mange skal ind på i dag. Dengang var det ikke atypisk, at man blev i den samme virksomhed, man startede i som nyuddannet til man gik på pension. I dag er der i langt højere grad tradition for, at arbejdstagere kommer forbi mange jobs igennem et arbejdsliv. Den udtalte loyalitet og gensidige tilknytning til én arbejdsplads er derfor ikke et lige så vigtigt parameter, som det har været, når danskerne vælger jobs.

 

For mange af de unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, er friheden og muligheden for hele tiden at blive udfordret og bruge sine kompetencer en faktor, der vægter højt, når de vælger arbejde. Måske endda højere end visheden om, at der kommer det samme beløb ind på kontoen hver måned de næste mange år. Derfor er den højtkvalificerede arbejdskraft ikke nødvendigvis interesseret i at blive bundet i et fast ansættelsesforhold.

Specialister får hjulene til at dreje 

Men det er ikke kun fra arbejdstagerens synspunkt, at de fleksible ansættelser er fordelagtige. For i takt med at forandringshastigheden i virksomhederne accelereres, øges også behovet for at kunne forandre sammensætningen af arbejdskraft også. Fleksible ansættelser, hvor man i kortere perioder får adgang til netop det speciale, man har behov for, øger derfor virksomhedens konkurrencekraft og forandringsevne. Man taler om ”the extended workforce”, oversat til dansk: ”den forlængede arbejdsstyrke”, som stiller virksomheden i stand til at agere proaktivt på forandringer.

 

Medarbejdere, der kommer ind i en tidsbegrænset periode, er både værdifuld arbejdskraft og en stor støtte for de faste medarbejdere i virksomheden. Den fleksible arbejdskraft tager fra i spidsbelastningsperioder og sørger for, at de faste medarbejdere lettere kan nå igennem deres to-do-lister. Som virksomhedsleder får du derfor højtkvalificerede specialister, der kan løfte en specifik opgave i det tidsrum, der skal til for at løse den – og glade, faste medarbejdere, der nyder godt af assistancen. Særligt i sommerferie-perioden oplever vi, at den fleksible arbejdskraft i form af en sommerferievikar, kan gøre en stor forskel for at opretholde driften trods de mange feriedage.  

 

Igennem de tidsbegrænsede ansættelser bliver dit netværk af kompetent arbejdskraft, som du kan trække på senere, også udvidet betydeligt. I et arbejdsmarked, der kan betragtes mere som cirkulært end lineært, er der en stor sandsynlighed for, at dine og tidligere medarbejderes veje krydses igen på et eller andet tidspunkt. Der er det guld værd at have en god relation fra tidligere.

Det fleksible tog kører nu

Alt i alt kan de fleksible ansættelser, hvis de håndteres med rette, skabe fordele og udbytte for både arbejdsgiver og -tager. Og tendensen med fleksibel arbejdskraft er kommet for at blive. Hvis du som virksomhedsleder hugger bremserne i og ikke vil med på den fleksible vogn, risikerer du at sakke agterud fra dine konkurrenter. For den fleksible arbejdskraft rummer et stort potentiale og kan skabe værdi for din virksomhed, hvis blot du tør lade potentialet forløses.

 

Så ja, fleksibel arbejdskraft skaber sorte tal på bundlinjen – og glade medarbejdere, et større netværk og stærke kompetencer på deltid, der kan gøre din virksomheds position på markedet endnu stærkere.