Afbrudt

Hartmanns Academy

Din adgang til Danmarks største og stærkeste vidensplatform

Hartmanns Academy er en professionel vidensplatform for ledere og HR-professionelle. Det er en stærk gruppe bestående af Hartmanns’ kunder og samarbejdspartnere. Formålet med gruppen er at skabe en platform for kompetenceudvikling og videndeling inden for ledelse og arbejdsmarked med fokus på en sund forretning i fremtiden. Hartmanns Academy henvender sig primært til direktører, økonomichefer og ledere inden for HR, salg og marketing.

Anne-Mette Ravn, adm. Direktør i Hartmanns siger:

I år har Hartmanns Academy 10 års jubilæum, og jeg glæder mig til at dele vores helt fantastiske 2020 program med vores kunder og medlemmer.
For mig er Hartmanns Academy den måske stærkeste videndelingsplatform i Danmark for ledere og HR. Det er de vigtigste temaer på ledelses- og HR-dagsordenen netop nu. Det er de stærkeste videnspersoner på temaerne, som inspirerer. Og det er et stramt effektivt koncept med rammer i høj kvalitet.

Det er vores mål at styrke ledelse og HRs viden og handlekraft inden for de nyeste og største temaer i organisationerne netop nu. Jeg ved, at mange af vores medlemmer går hjem og bruger den inspiration, de har fået - direkte i deres hverdag.
Når vi kan skabe en platform med de fremmeligste videnspersoner inden for aktuelle temaer – og det efterfølgende udmønter sig i konkrete positive forandringer i organisationerne – så giver det rigtig meget mening!

Når vi vælger, at et medlemskab inkluderer 3 pladser pr. arrangement, skyldes det, at vi ved, at læring forankrer sig bedre sammen med andre. Og vi ser, at vores kunder bruger det som ”frikvarter” for ledergrupper, kompetenceudvikling for HR afdelinger eller som kundearrangementer for deres kunder.

Konceptet for Hartmanns Academy

Du køber ind på et medlemskab, som tilhører organisationen og gælder hele 2020. Der afholdes fire arrangementer om året. Der kommer tre stærke og inspirerende foredragsholdere, der supplerer hinanden inden for dagens emne. Mellem foredragene vil der blive serveret frokost.

Medlemskabet tilhører organisationen og indebærer 3 pladser pr. gang. Det betyder, at de tre pladser kan skifte mellem personer i organisationen eller jeres kunder fra gang til gang.

Arrangementerne afholdes i DR Byen i København og på Vingsted konferencecenter i Bredsten,Vejle.

4 arrangementer, 12 stærke foredragsholdere, 3 pladser hver gang og adgang til Danmarks største vidensplatform.

Udbytte

  • Brug arrangementerne som kundepleje
  • Bliv kompetenceudviklet inden for ledelse og HR
  • Opnå den nyeste viden og inspiration
  • Tilbyd dine medarbejdere kompetenceudvikling
  • Skab relationer til andre virksomheder
hartmanns academy læring kursus events uddannelse

Lokationer

Hartmanns Academy 2020 afholdes i København og Vejle.

København
DR Koncerthuset
Ørestads Boulevard 13
2300 København S

Vejle
Vingsted Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten, Vejle

 

Det siger medlemmerne af Hartmanns Academy

Hartmanns Academy er et godt afbræk i hverdagen, hvor man på en spændende og inspirerende måde får ”støvet” sin gamle viden af, eller hvor man får nye og motiverende input om emner, der lige præcis nu er oppe i tiden. Langt de fleste temaer har været inspirerende, ligeså dem som har præsenteret. Rammerne er hyggelige og uformelle, og man har mulighed for at skabe kontakter til områder, man ellers ikke lige ville komme i kontakt med.
Peter Bøving, Manager Human Resources, Emerson Process Management

For mit vedkommende er det spændende foredrag om emner, der er relevante og oppe i tiden. Godt input i en overloadet informationstid.
Allan Nielsen, Kvalitetschef, Sakata Ornamentals Europe A/S