28.11.2016

 

Hartmanns – en vinder

Igen er Hartmanns, for sjette år i træk, blandt Danmarks aller bedste arbejdspladser. Det nordiske Konsulenthus indtager en top-10 placering for sjette år i træk i Great Place to Works nye undersøgelse. Adm. direktør, Anne-Mette Ravn, ser årets placering som et udtryk for, at Hartmanns’ medarbejdere er de mest dedikerede og i fællesskab arbejder for at skabe en vinderkultur på arbejdspladsen.

Jobmarkedet står i fuld flor, og vi står over for mange nye spændende udfordringer med de frie markedskræfter og det flydende jobliv. For at navigere i dette skal vi være på forkant med de nye arbejdsformer, som kommer til at være gældende i fremtiden. Det udfordrer samtidig den måde vi sikrer sammenhold, fællesskab og kultur på. Disse tre parametre er med til at sikre en høj arbejdsglæde, som fører til bedst mulig arbejdstrivsel. Det er noget Hartmanns vil have stor fokus på internt og i rådgivning af vores mange kunder eksternt.

- Men i dag er vi stolte af at være blandt Danmarks ti bedste arbejdspladser. Det er en flot placering, som først og fremmest skal tilskrives vores dygtige og dybt dedikerede medarbejdere, der hver dag arbejder for at gøre en forskel i menneskers jobliv. I 2009 opstillede vi et strategisk mål om, at vi fem år i træk ville være blandt de ti bedste arbejdspladser i Danmark, og det mål har vi overgået i år, fortæller Anne-Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns.

I værdiernes ærinde

Hos Hartmanns, med adm. direktør Anne-Mette Ravn i spidsen, har man en omsætning på omkring 350 millioner kroner, men her er det ikke tallene, der er det vigtigste, det er medarbejdertilfredsheden og vinderkulturen. Netop disse parametre er med til at skabe det gode arbejdsliv for Hartmanns’ medarbejdere. Når Hartmanns er af den opfattelse, er det fordi de hvert år trækker en hel dag ud af kalenderen for alle medarbejdere og afholder deres årlige værdidag. Her arbejder alle på kryds og tværs med Hartmanns’ fire værdier i praksis. Det er vigtigt for det nordiske konsulent hus, at deres fire værdier, gensidig respekt, resultatskabende, innovation og samarbejde er klare for alle og ikke blot bliver nogle udvalgte ord, der pynter på en væg.

Udover den årlige værdidag, har Hartmanns en såkaldt dynamisk Arbejdsglædegruppe, som består af fire medarbejderrepræsentanter - to strategiske ledere, en HR-specialist og en kommunikations-specialist. De har gennem en lang årrække arbejdet målrettet med at skabe arbejdsglæde for medarbejderne i organisationen og styrke en ambitiøs og visionær intern vinderkultur. Dette med henblik på at løfte arbejdsglæden med få midler. Konkret har arbejdsglædegruppen udført lokale handlingsplaner og interne events.

Hartmanns mærker effekten. Det nordiske konsulenthus har inden for de seneste fire år investeret fire millioner kroner i værdier som arbejdsglæde og work-life balance. Det har bl.a. resulteret i lavere sygefravær, færre opsigelser og en nettogevinst på 16 millioner kroner.

- En virksomheds omdømme er i dag, i højere grad end nogensinde før, båret af medarbejdernes forståelse, blandt andet på grund af medarbejdernes mulighed for at kommunikere til omverdenen om deres arbejdsplads på de sociale medier. Det er derfor helt centralt at gøre sig umage med at styrke organisationens employer brand. Jeg er, som direktør, rigtig glad for den anerkendelse, der ligger i vores flotte placering i årets undersøgelse og ser medarbejderne som de bedste ambassadører for Hartmanns, siger adm. direktør, Anne-Mette Ravn.

 

"Det er en flot placering, som først og fremmest skal tilskrives vores dygtige og dybt dedikerede medarbejdere, der hver dag arbejder for at gøre en forskel i menneskers jobliv."

Om Hartmanns

Hartmanns er et nordisk konsulenthus på jobmarkedet med 12 kontorer i Danmark og et i Norge. Hartmanns arbejder med ydelser inden for: ansættelse, fastholdelse, afvikling samt rådgivning tilbage til jobbet. Det gør vi gennem rekruttering, vikarservice, rådgivning og Newplacement, hvor fokus altid er at skabe succes i menneskers jobliv.

Hvert år løser Hartmanns 1.000 rekrutteringer til faste jobs, gennemfører 1.500 Newplacement-forløb og 20.000 vikarordrer. I gennemsnit har Hartmanns 750 vikarer ude og hjælper 2.000 ledige tilbage til arbejdsmarkedet.

Hartmanns blev grundlagt i 1996 og har i dag 140 dedikerede medarbejdere, der hver dag gør sit ypperste for at skabe vindere på det moderne jobmarked.