Hartmanns overdrager anden aktør aktiviteter til Marselisborg

Hartmanns overdrager anden aktør aktiviteter til Marselisborg

Det er i dag offentliggjort, at Hartmanns har valgt at overdrage virksomhedens anden aktør aktiviteter til Marselisborg. Aktiviteterne udgør omkring 30 millioner kroner i årlig omsætning, der er under 10 pct. af Hartmanns totale omsætning på kerneforretningerne search & selection, new placement og vikarforretning. Frasalget er optimalt, også for de 23 medarbejdere som overgår til Marselisborg, fordi anden aktør aktiviteter er Marselisborgs kerneforretning.

Hartmanns overdragelse af anden aktør aktiviteter til Marselisborg er et led i Hartmanns nye strategi, hvor man vil bygge ovenpå kerneforretningen med to nye forretningsområder; consulting og strategic work force.

Vi vil fokusere vores kræfter og nu bygge ovenpå vores eksisterende kerneforretning, der ikke inkluderer anden aktør aktiviteter. Med den nye strategi i hånden er det oplagt for os at overdrage vores anden aktør aktiviteter til Marselisborg, hvis kerneforretning netop er anden aktør. Vi ser frasalget som en fordel for både os, men især også for de 23 medarbejdere, der nu får en anden arbejdsgiver i Marselisborg, hvis kerneområde rammer dem og deres forretning, siger Anne-Mette Ravn, CEO hos Hartmanns.

Anne Mette Ravn er meget tilfreds med netop Marselisborg, der er en af de fire store spillere inden for anden aktør aktiviteter i Danmark, fordi der er et værdi- og kompetencemæssigt match til Hartmanns og de medarbejdere, de nu overtager. I alt er der tale om 23 ud af Hartmanns i alt 110 faste medarbejdere.

Jeg ser Marselisborg som en af de bedste på markedet for anden aktør aktiviteter, så det er med ro og tryghed i maven, vi overdrager vores dygtige kollegaer, der nu skal operere under et andet flag.

 

Solide ydelser og dygtige medarbejdere

Hos Marselisborg udtrykker man stor tilfredshed med at overtage Hartmanns anden aktør aktiviteter. Søren Dinesen, CEO i Marselisborg, udtaler, at aktiviteterne er et vigtigt skridt i realiseringen af virksomhedens vækststrategi: "Vi har en række offensive vækstmål både for vores konsulentvirksomhed og for vores anden aktør forretning. Det kræver kontinuerlig organisk vækst, men også strategiske opkøb inden for vores kerneområder, og her ser vi Hartmanns anden aktør forretning som et godt match med store synergimuligheder. Samtidig gør handlen os til en af jobcentrenes tre største leverandører af jobrettede ydelser til ledige og sygemeldte borgere".

Mette Seeberg, adm. direktør i Marselisborg Work & Life, som er ansvarlig for væksten i Marselisborgs leverandørindsats til jobcentrene, og som kommer til at stå i spidsen for integrationen af aktiviteterne fra Hartmanns, hæfter sig først og fremmest ved den kompetencetilførsel, som handlen giver:

Vi overtager en veldrevet og velkendt enhed fra Hartmanns, der har et gennemgående jobrettet fokus, som matcher mindsettet i Marselisborg Work & Life, men vigtigst af alt, så overtager vi en gruppe meget dygtige medarbejdere med en lang anciennitet hos Hartmanns og på beskæftigelsesområdet, og vi ser frem til at byde dem velkommen og sammen med vores nuværende medarbejderstab få samkørt og udnyttet vores fælles kompetencesæt og derigennem løfte virksomheden yderligere.

 

Uændrede leverencer til jobcentre

Marselisborg overtager en række kontrakter og samarbejdsaftaler med jobcentrene, som skal driftes videre i regi af Marselisborg Work & Life, hvortil Mette Seeberg pointerer: "Vi kommer til at føre de gode produkter og leverancer videre, som Hartmanns har aftalt med jobcentrene, og som vi nu står på mål for juridisk og indholdsmæssigt. Vi tager med det samme kontakt til vores nye samarbejdspartnere, og går i dialog om et godt fortsat samarbejde."