Hvordan kan vi få mindre stress af arbejdet?

Regeringens stresspanel mødes nu hos Hartmanns for at finde løsninger

Stress er blevet et samfundsproblem. Hvert år rammes 300.000 danskere af stress og 1400 dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress.

I juni 2018 valgte regeringen at nedsætte et panel, Det Nationale Stresspanel, der i starten af 2019 skal levere 12 konkrete tiltag rettet mod at knække den negative stresskurve i Danmark.

Som led i det arbejde, afholdes der løbende en række temamøder i panelet. Næste møde i rækken finder tirsdag den 23. oktober fra kl. 9 til 14 hos Konsulenthuset Hartmanns i Ballerup.  

Her har Anne-Mette Ravn, CEO i Konsulenthuset Hartmanns og medlem af Det Nationale Stresspanel, inviteret panelet og flere forskere på besøg til en drøftelse af, hvordan man kan forebygge arbejdsrelateret stress og sikre en god balance mellem arbejde og familieliv. Herudover vil Stresspanelet drøfte de konkrete handlingsforslag, som Stresspanelet indtil videre har modtaget.

Derudover er der inviteret en række forskere med på området til at komme med indsigter i, hvad forskningen siger, således at forskning og ekspertviden kan supplere hinanden og føre til best-practice, som Anne-Mette Ravn også skal holde oplæg på dagen.

Det er blandt andet forsker og erhvervspsykolog, Malene Friis Andersen, der skal holde oplæg om sin viden inden for området. Malene Friis suppleres af Seniorforsker, Bo Netterstrøm, som skal præsentere sine forskningsresultater. Med afsæt i disse indsigter skal panelet debattere, hvorledes den viden kan omsættes til hands-on praksis på arbejdspladserne.

Stress er et af vores største samfundsproblemer med store personlige omkostninger såvel som store økonomiske og produktivitetsmæssige omkostninger for dansk erhvervsliv.

I Hartmanns møder vi stressproblematikker hver dag ude i organisationerne såvel som hos os selv.

Vi møder også en frustration og en famlen - og et meget stort ønske om konkrete løsninger, metoder og værktøjer til at arbejde med at reducere stress.

Jeg ser det som stresspanelets vigtigste opgave i en kort intens proces at indsamle viden og fremkomme med input til konkrete handlinger, som kan forstås af almindelige mennesker og almindelige virksomheder og anvendes i praksis! Vi kommer ikke til at fjerne stress fra planeten – men vi kan anspore en dialog, nedbryde tabuer og accelerere udviklingen af konkrete praktiske handlingsalternativer.

Citat fra Anne-Mette Ravn, CEO i Konsulenthuset Hartmanns og medlem af Det Nationale Stresspanel.

 

Panelet består af 10 eksperter

  • Formand Anette Prehn, sociolog, underviser, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed
  • Peter Lund Madsen, speciallæge i psykiatri, hjerneforsker, forfatter og foredragsholder
  • Anne-Mette Ravn, adm. direktør i Hartmanns, som har ligget i top ti over Danmarks bedste arbejdspladser de sidste ti år i træk, blandt andet har de fokus på stress, flydende arbejdsliv og life-balance
  • Imran Rashid, dansk-pakistansk læge, it-iværksætter, debattør, foredragsholder og forfatter til bogen ”Sluk”
  • Christian Mogensen, foredragsholder og projektleder, Center for digital pædagogik
  • Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri, ph.d., forfatter og aktivt foreningsmedlem i en række foreninger
  • Thomas Braun, direktør for Studenterrådgivningen og har 50 års erfaring med at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende
  • Trine Wulf-Andersen, lektor på RUC (Institut for Mennesker og Teknologi) og står i spidsen for forskningsprojektet om unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser
  • Mikkel Baastrup, adm. direktør i entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen, som har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, hvilket skabte bedre trivsel, samarbejde og vidensdeling. Arbejdspladsen vandt i 2016 Arbejdsmiljøprisen i psykisk arbejdsmiljø
  • Sarah Wessmann Olsen, frivilligkoordinator, Det Sociale Netværk