Jobparate

I Hartmanns varetager vi forløb for jobparate ledige i København og mange andre af landets 98 kommuner. Vi har mere end ti års erfaring med at støtte og vejlede ledige kandidater i deres jobsøgning og karriereplanlægning.

Inspirere, udfordre og vejlede med respekt

I vores møde med kandidaterne søger vi at inspirere, udfordre og vejlede med respekt for den enkelte kandidats faglighed, potentiale og styrker. Formålet med forløbene er altid at bane vejen til ordinær beskæftigelse, i nogle tilfælde ved hjælp af eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud.

I vores tilbud til jobparate har vi særligt fokus på:

Det aktuelle arbejdsmarked

…og de muligheder det tilbyder i form af varierende efterspørgsel på forskellige faglige profiler, den brede vifte af ansættelsesformer og det skjulte arbejdsmarked.

Intensitet i jobsøgningen

Vi tror på momentum og har fokus på antallet af ansøgninger og omfanget af kontakt til potentielle arbejdsgivere.

Faglig og geografisk mobilitet

Vi udfolder mulighederne fagligt såvel som geografisk og arbejder med bredden i jobsøgningen.

Direkte virksomhedskontakt

Vi ser direkte virksomhedskontakt som et afgørende element i søgeprocessen, både med henblik på direkte og indirekte afkast.

Netværk og SoMe som redskaber i jobsøgningen

I stigende grad er arbejdsmarkedet netværksbaseret. Da Hartmanns arbejder bredt i arbejdsmarkedet, har vi særlige muligheder for at bidrage med netværk og brugen af sociale medier, som er vigtige elementer i jobsøgningen.

Indholdet i forløbene er dynamiske således, at deltagerne til alle tider præsenteres for aktuel viden om arbejdsmarkedet.