Hartmanns samarbejder med Jobcentrene i Københavns kommune

Sygemeldte

Københavns Kommune har valgt Hartmanns til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

I skemaet kan du læse mere om Hartmanns' indsatsområder herunder eksempler på indhold, samt hvordan vi tilrettelægger forløbet.

Københavns Kommune har på forhånd fastlagt, hvilket indsatsområde kandidaten henvises til samt antallet af timer.

Download Hartmanns' visitationsguide til sygefravær her

visitationsguide sygefravær københavns kommune

Aktive tilbud til ledige med en lang videregående uddannelse

I Hartmanns' tilbud til akademikere har vi særligt fokus på:

  • Det aktuelle arbejdsmarked og de muligheder det tilbyder i form af varierende efterspørgsel på forskellige faglige profiler, den brede vifte af ansættelsesformer og det skjulte jobmarked.
  • Intensitet i jobsøgningen, dvs. antallet af ansøgninger og omfanget af kontakt til potentielle arbejdsgivere.
  • Faglig og geografisk mobilitet og arbejdet med bredden i jobsøgningen.
  • Virksomhedskontakt som et afgørende element i søgeprocessen, både med henblik på direkte og indirekte afkast.
  • Netværk og SoMe som redskaber i jobsøgningen.


Jobeffekt på 50%

Vi lever af at levere resultater til vores kunder, samarbejdspartnere og kandidater. Det gør vi gennem vores LVU rådgivningsforløb, som har en jobeffekt på 33% ved afslutning og 50% efter to måneder.

Ledige akademikere

Vil du vide mere? Så kontakt: