Hartmanns arbejder med styrke- og evidensbaseret progression i beskæftigelsesarbejdet.

Det moderne arbejdsmarked definerer vi som foranderligt, dynamisk og omskifteligt.
Som en konsekvens af denne omskiftelighed er vi til stadighed orienteret mod at forstå og skabe indsigt i, hvilke tiltag, handlinger, muligheder og tanker, der ruster organisationer og kandidater til at håndtere det moderne arbejdsmarkeds foranderlighed.

Evaluering

Vi evaluerer løbende vores indsats både i relation til den enkelte kandidat og vores samarbejdspartner. Således modtager vi løbende tilfredshedsmålinger fra kandidater og kunder – ligesom vi søger at måle på progressionen i den enkelte proces.