Hartmanns arbejder med styrke- og evidensbaseret progression i beskæftigelsesarbejdet

Det moderne arbejdsmarked definerer vi som foranderligt, dynamisk og omskifteligt.
Som en konsekvens af denne omskiftelighed er vi til stadighed orienteret mod at forstå og skabe indsigt i, hvilke tiltag, handlinger, muligheder og tanker, der ruster organisationer og kandidater til at håndtere det moderne arbejdsmarkeds foranderlighed.

Evaluering

Vi evaluerer løbende vores indsats både i relation til den enkelte kandidat og vores samarbejdspartner. Således modtager vi løbende tilfredshedsmålinger fra kandidater og kunder – ligesom vi søger at måle på progressionen i den enkelte proces.

 

 

 

MOVE konceptet

Metoden: MOVE

I Hartmanns' Job Consulting arbejder alle konsulenter ud fra evidensbaserede standarder og teorier. Vi har valgt at kalde vores samlede teoretiske fundament for MOVE-konceptet.

MOVE-konceptet

MOVE står for: Multiteoretisk, operationel, vidensskabende og evidensbaseret.
MOVE bygger på den nyeste forskning og efterprøvet teori inden for blandt andet positiv psykologi, neuropsykologi samt kognitiv teori og metode.
Samlet udgør MOVE-konceptet et evidensbaseret grundlag for arbejdet med lediges progression i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Konceptet indeholder teorier og metoder inden for:

  • Forandring og progression
  • Mestring og tro på egne evner
  • Motivation og den motiverende samtale
  • Styrkebaseret coaching
  • Optimisme
  • Beslutningsprocesser og viljestyrke

Ressource- og styrkebaseret tilgang

MOVE-konceptet er sammensat og udviklet i samarbejde med psykologer og er defineret på baggrund af medarbejder- og kundeinterviews. Den ressource- og styrkebaserede tilgang er gennemgående i MOVE og i alle Hartmanns' ydelser. Det betyder, at vi støtter og motiverer mennesker ved at fremme eksisterende ressourcer og udvikle nye.

Samtlige konsulenter i Hartmanns' Job Consulting gennemgår et omfattende 2-årig uddannelsesprogram i MOVE-konceptet, som afsluttes med ekstern eksaminering for at sikre en høj faglig kvalitet i vores ydelser.

Kvalitet og metode

Kvalitet

Vores kvalitet skal på den ene side leve op til at være jobcentrets forlængede arm og betroede samarbejdspartner – og på den anden side resultere i mening og progression for kandidaten.

Vi evaluerer løbende vores arbejde og indsatser. Det er en af vores veje til at opnå viden og ikke mindst udvikle os til gavn for de jobcentre, vi samarbejder med, og de kandidater vi møder.

For at få lov til at hjælpe andre med at udvikle sig, insisterer vi på at udvikle os selv.

Vores fælles succes med arbejdet måles i:

  • Hvor tilfredse kandidaterne er med forløbene, og i hvor høj grad de føler sig bedre klædt på til deres fremtidig arbejdsliv efter mødet med Hartmanns.
  • Effekter af indsatsen i form af job, vikariater, relevante løntilskud og virksomhedspraktikker samt afklaring af kandidatens næste skridt.
  • Det enkelte jobcenters tilfredshed med vores indsats, forløbenes effekter, dokumentationsarbejdet og kandidaternes oplevelse af Hartmanns.