Vi er først en succes, når du oplever os som en succes

Vores succes afhænger af, at kunder og kandidater oplever høj og konsistent kvalitet i samarbejde og leverance. Det er vores erfaring, at kvaliteten bedst sikres via stringente dokumenterede standarder tilført den agilitet, som det enkelte menneske og organisation har behov for.

Kvalitets – og tilfredshedsmålinger

Hartmanns har siden 2007 gennemført kvalitets- og tilfredshedsmålinger både for kunder og kandidater. Målingerne er med til at sikre et højt kvalitetsniveau og kontinuitet i udviklingen. Vi kan desuden tilbyde tilpassede målinger til den enkelte kunde.

Kvalitetsmålingerne indgår som en integreret del af vores løbende dialog med kunder samt i udviklingsarbejdet med produkter, konsulenter og relationer.
Neden for et eksempel på en kvalitets- og tilfredshedsmåling

 

kvalitets niveau for Hartmanns' konsulenter

Teoretisk metodegrundlag

Afledt af vores overordnede menneskesyn bygger vores metodegrundlag på den nyeste forskning og efterprøvet teori inden for blandt andet positiv psykologi, neuropsykologi samt kognitiv teori og metode.

Metoder i praksis

Vores processer i alle forretningsområder er beskrevet og dokumenteret ud fra en ”Best Practise-” filosofi.
Processerne justeres og optimeres løbende på basis af indsamlet viden og erfaring. Alle konsulenter trænes og certificeres i processer og metoder inden for deres eget kompetenceområde. Netop det sikrer dig tryghed for kvalificerede processer funderet i afprøvede metoder.

Management rapportering

Derudover tilbyder Hartmanns individuelt tilpasset ledelsesrapportering. Dette giver høj transparens i samarbejdet, og sikrer vores samarbejdspartnere overblik over vores engagement. Hartmanns er vant til at arbejde med både større private og offentlige kunder, herunder krav om udførlig rapportering, månedligt/kvartalsvis/årligt.