Vi er først en succes, når du oplever os som en succes

Vores succes afhænger af, at kunder og kandidater oplever høj og konsistent kvalitet i samarbejde og leverance. Det er vores erfaring, at kvaliteten bedst sikres via stringente dokumenterede standarder tilført den agilitet, som det enkelte menneske og organisation har behov for.

Kvalitets – og tilfredshedsmålinger

Hartmanns har siden 2007 gennemført kvalitets- og tilfredshedsmålinger både for kunder og kandidater. Målingerne er med til at sikre et højt kvalitetsniveau og kontinuitet i udviklingen. Vi kan desuden tilbyde tilpassede målinger til den enkelte kunde.

Kvalitetsmålingerne indgår som en integreret del af vores løbende dialog med kunder samt i udviklingsarbejdet med produkter, konsulenter og relationer.