Outplacement og lederrådgivning ved opsigelse. Kultur på arbejdspladsen er vigtig i forbindelse med opsigelser. Derudover er det vigtigt at sørge for forberedelse som leder - uanset om det er forud for at møde, en ansættelsesamtale, en opsigelsessamtale eller andet.
Afbrudt

Lederrådgivning ved opsigelsesrunder

Vigtigheden af kulturen ved en opsigelse

Når man som virksomhed skal opsige nogle af sine medarbejdere, er det vigtigt ikke at undervurdere de komplikationer og bivirkninger en opsigelsesrunde kan medføre. Alle faktorer skal medregnes. Det handler ikke kun om selve processen, men også om holdninger og handlinger – noget vi udmærket kan kalde kultur.

Forberedelse, forberedelse og atter forberedelse

Opsigelser, uanset om det er mange eller enkeltstående, er en stor indgriben i menneskers liv og virksomhedens kultur. Jo bedre forberedt vi er på opgaven, jo mere værdigt forløber det for alle - og jo bedre kommer både virksomhed og berørte medarbejdere videre og frem.

Vi involverer os før, under og efter

Gennem mange år har vi erfaring med at rådgive og træne topledelse, mellemledere, tillidsrepræsentanter og HR i forbindelse med opsigelser.

Vi ved, at en opsigelsesrunde kan tage hårdt på de opsagte medarbejdere. Alle reagerer forskelligt. De fleste gennemgår de tre nedenstående faser, når de bliver opsagt.

Chok-fase

  • Minutter/døgn
  • Ligegyldighed, rolig & fattet (under overfladen er der måske kaos), benægtelse, vrede, gråd, sammenbrud, apatisk, hyperaktiv, panisk, klyngende adfærd, grinende. Svært ved at indtage og bearbejde indtryk, traditionelle problemløsningsstrategier sat ud af spil. Hukommelsen sat ud. Fysiske symptomer: opkast, svimmelhed, rysteture, hjertebanken etc.
  • Basis-intervention: Lytte/”container”, sikre forbindelse til privat netværket, gentage, sikre opfølgning, direktiv, lægge en plan, skrive ned

Reaktions-fase

  • Uger/måneder
  • Begyndende erkendelse, følelseskaos, følelsesudbrud, skyldfølelse, angst, sorg, psykosomatiske reaktioner, isolation, desperate handlinger, håb, glæde, forvirring
  • Basis-intervention: ”Agere skraldespand”, psykoedukation, tanker-følelser-adfærd-krop (kognitiv trekant), involvering af pårørende og evt. arbejdsgiver, undersøge undtagelse & mestring. Omstrukturering af negative automatiske tanker

Bearbejdnings- og nyorienterings-fase

  • Tilvænning til ny livssituation, en realistisk holdning til det skete, etablering og udvikling af relationer, sorgen letter, mestringsoplevelser, håb for fremtiden, handler på ønsker for fremtiden.
  • Basis-intervention: Støtte håb, undersøge succesoplevelser, forstærke mestringsoplevelser, skabe motivation, støtte ved tilbagefald. Eksplorativ tilgang, løsningsfokuserede metoder
outplacement opsigelser newplacement

Opsigelser er en hård handling at foretage. Der er mange følelser i spil. En opsigelse har følgevirkninger for både den opsagte og den tilbageværende organisation. Du er, som leder, i en hel central position. Først skal du gennem opsigelsessamtalen. Samtidig skal du sikre loyalitet, motivation og engagement hos de tilbageværende medarbejdere for at sikre  fremtidig tryghed og fremdrift i organisationen.